Nyheter

AFGHANISTAN: Dette er et illustrasjonsbilde fra Afghanistan tatt i 2014, og ikke knyttet spesifikt til saken. Forsvarets helseregister skal undersøke forekomst av sykdommen ALS blant norske veteraner som har vært i utenlandstjeneste.

Funn tyder på høyere ALS-forekomst blant veteraner

Utenlandske studier tyder på en høyere forekomst av ALS blant veteraner som har tjenestegjort i utlandet. Nå skal Forsvarets helseregister gjøre en lignende undersøkelse blant over 40.000 norske veteraner.

Svenske og amerikanske funn etter forskning på sykdommen ALS (Amyotrofisk lateral sklerose) tyder på at veteraner som har tjenestegjort i krigsområder har høyere forekomst av sykdommen enn andre militære, står det i den årlige rapporten Helse for stridsevne, som gis ut av Forsvarets sanitet.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Nå skal Forsvarets helseregister gjøre en egen undersøkelse av forekomsten av ALS blant norske veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Sykdommen er svært sjelden og rammer menn i mye større grad enn kvinner. Helse Norge skriver at det er en nervesykdom der nerveceller i hjernen og ryggmargen svinner hen og blir borte. Den utvikler seg raskt og bare halvparten av pasientene lever lengre enn 3 år, står det i rapporten.

43.000 veteraner

Den såkalte kohorten Forsvarets helseregister har etablert består at alle menn og kvinner med utenlandstjeneste mellom 1978 og 2020. Det utgjør litt over 43.000 personer. 2280 av dem er kvinner, og fordi det er så få, begrenses analysene til bare å gjelde menn.

Det har vært 2725 dødsfall i kohorten innen utgangen av 2021, noe som omtales som lavere enn forventet. Det påpekes dog at personer som sendes i utenlandstjeneste ofte selekteres på bakgrunn av god helse og god fysisk form.

Forekomsten av ALS i denne gruppen var 24 prosent høyere enn ventet, står det i den foreløpige analysen. Fordi det er så få tilfeller av dødsfall med ALS blant de norske veteranene, er ikke denne forskjellen statistisk signifikant.

Svenske og amerikanske funn

Blant amerikanske militære er det observert en forhøyet risiko for ALS hos veteraner fra Den persiske gulf, Koreakrigen og andre verdenskrig. Der sammenlignet forskerne veteranene med militært personell som ikke hadde tjenestegjort i utlandet.

Den svenske undersøkelsen sammenlignet 28.000 veteraner fra fredsbevarende styrker med en kontrollgruppe av vernepliktige uten utenlandstjeneste. Der hadde veteranene lavere totaldødelighet, mens forekomsten av ALS var mer enn doblet.

Helse for stridsevne viser til at flere studer har funnet forhøyet forekomst av ALS blant veteraner som har vært eksponert for kjemiske stridsmidler, bly og kobber. Det står at også traumer mot hodet er assosiert med ALS.

Powered by Labrador CMS