Meninger

SKRIBENTEN: Rittmester Petter Olafsson fra Utrykknigseskadronen til HV-02 på Gardermoen flyplass den 13. mars 2020, i forbindelse med koronautbruddet.
SKRIBENTEN: Rittmester Petter Olafsson fra Utrykknigseskadronen til HV-02 på Gardermoen flyplass den 13. mars 2020, i forbindelse med koronautbruddet.

Olafsson om fremtiden til Heimevernet: Det begynner å haste

Rittmester Petter Olafsson har skrevet er åpent brev til forsvarsminister Odd Roger Enoksen der han skriver om bekymringene han har for fremtiden til Heimevernet.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Ærede statsråd,

Som offiser i Forsvaret er jeg dypt bekymret for fremtiden og utviklingen jeg har sett de siste årene. Vi hører utad om økte bevilgninger og flere soldater, men opplever til stadighet at det er nedtrekk i budsjettene som treffer meg som områdesjef i Oslo på følgende måter:

Færre øvingsdøgn

Sjef HV har en uttalt ambisjon om 6/9 (6 dager for mannskaper/9 for befal og spesialister) som årlig treningsmengde for HV-områdene, men det endte opp med 3/5 eller mindre forrige år. Dette samtidig som det kommer en mengde krav om hva som skal gjennomføres under årets trening. Ambisjonsnivået og kravene henger altså ikke sammen med tildelt tid og økonomi.

Mindre ammunisjon

Mindre penger gir mindre ammunisjon. I ytterste konsekvens skal våre soldater måtte forsvare by og bygd, og når man ikke får trent på en god måte med det skarpeste av våre virkemidler, så svekker dette både beredskap og tillit blant våre egne.

Utstyr til soldatene

Soldatene våre får ikke klær for å virke under de forholdene de er forventet å operere i, spesielt med tanke på kaldtværsoperasjoner. Det er store mangler både på uniformsbiten og generelt på klær, men det viktigste er at man ikke blir vist den tilliten at soldatene i områdene ikke får ballistisk hjelm eller skuddsikker vest. Soldatene i Heimevernet føler seg som annenrangs soldater med uniformer fra 70-tallet og ikke beskyttet slik de fortjener, som forsvarere av demokratiet og staten Norge.

Det er penger det er snakk om

Det er ikke antall soldater som må økes, statsråd, det er antall kroner. Jeg er bekymret for at dersom det blir tilført det antall soldater regjeringen nå sier, så skjer dette uten at kronene følger med. Dette medfører bare at man må smøre enda tynnere ut, noe som da gir oss enda dårligere kvalitet på det vi i dag skal levere.

Heimevernet drives på mange måter på dugnad av idealister, og jeg vet at tålmodigheten er i ferd med å renne ut hos mange. Det er åpenbart at det er penger det er snakk om her, og det er snakk om prioriteringer, men vi vet alle at Heimevernet er en ytterst rimelig forsvarsgren hvor det vil koste lite, sett i det store bildet, å oppgradere det jeg nevner her.

Det begynner å haste

Jeg vet at statsrådens parti har snakket varmt om spesielt Heimevernet i mange år og derfor føler jeg på en ekstra skuffelse når man opplever at det i bunn og grunn blir til det verre nå som dere er i posisjon.

Det er enda godt det hver dag er mulig å endre dette til det bedre, og det er mulig allerede i inneværende år.

Vi har nå en høyst uklar sikkerhetssituasjon og er avhengig av gode øvelser og treninger, det begynner å haste.

Alt det beste og lykke til!

Powered by Labrador CMS