Nyheter:

Generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef for Heimevernet, under et besøk ved HVs lagførerkurs i sommer.

Hæren lar seg inspirere av HVs innsatsstyrker

Hæren ser til Heimevernet for nye og fleksible bemanningsløsninger, Heimevernet ser til Hæren for fersk kompetanse og yngre HV-soldater.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hærsjef Lars Lervik har gitt Hærstaben i oppdrag å lage en plan for hvordan de kan tenke nytt og offensivt om reservene i Hæren.

– Inspirert av HVs innsatsstyrker skal vi se på nye og fleksible bemanningsløsninger, sa Lervik under mandagens tale i Oslo Militære Samfund.

Talen holdt han sammen med generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for Heimevernet. Også hun understreket at utviklingen i Forsvaret tyder på økt bruk av reservister i tiden fremover. Michelsen advarer dog om å tro at reservistene er en slags gratis-løsning.

– Reservister med manglende kompetanse, uten nødvendig materiell og uten kompetent ledelse er ikke effektive militære avdelinger. Reservister må ikke bare bli et tall, men må ses på som ett system, sa hun.

Hærsjef Lars Lervik under årets utgave av konferansen Army Summit.

Mangler formalkompetanse på 1 av 4

Nok troppeførerkompetanse på lag- og troppsnivå er et område som Michelsen identifiserer som en utfordring.

– De siste store kullene fra krigsskolene og befalsskolene begynner å bli godt voksne og er i ferd med å avslutte sin verneplikt. Men det er få til å ta over, sier HV-sjefen

Hun forklarer at dagens produksjon av troppeførere ikke tar høyde for HVs behov.

– Med et årlig behov for 400 nye lagførere er resultatet at HV i dag mangler formalkompetanse på cirka 1000 av våre 4000 lagførere.

Hun sier at forsvarsgrenen nå jobber på flere fronter for å løse dette.

– I løpet av 2021 forventer jeg at prosesser og metoder som både tetter gapet og sikrer jevn tilgang av troppeførere er identifisert.

Michelsen viste blant annet til et pilotprosjekt de gjennomførte i sommer, der soldater fra Garden utdannet seg som HV-lagførere underveis i førstegangstjenesten.

Flere år foran planen

Hæren og Heimevernets felles prosjekt er Finnmark landforsvar (FLF). Avdelingen, som er forlagt på Porsangmoen utenfor Lakselv ble besluttet opprettet i Stortinget. 1. mai i år var FLF klar til innsats, og sjefen for avdelingen overtok den daglige kommandoen for HV-17.

– Samarbeidet i Finnmark er et godt utgangspunkt for å belyse hvilke effekter vi får når Hæren og Heimevernet kan vokse og jobbe sammen, sa Michelsen.

Lervik supplerte med at den felles operative kommandoen som leder Hærens og Heimevernets avdelinger i Finnmark landforsvar gir dem bedre evne til å samordne ressursene sine med Forsvarets øvrige kapasiteter og sivile ressurser som Fylkesmannen og politimesteren.

Michelsen fortalte at de 3000 som utgjør Finnmark landforsvar kan bidra med å gi et godt bilde av hva som skjer på land og blant befolkningen.

– En positiv bieffekt av at Hæren styrkes i Finnmark er at også Heimevernet rekrutterer bedre. For første gang på svært mange år er distriktsstaben i HV-17 fullt bemannet, sa hun.

Powered by Labrador CMS