Nyheter:

Rundt 80 rekrutter hadde innrykk på Heimevernets rekruttskole i Porsangmoen i forrige uke. Nå starter også innrykkene i Hæren.

– Ikke et alternativ å ikke gjennomføre innrykkene

Men dersom smitteverntiltakene blir strengere, er Hæren forberedt på å utvide rekruttperioden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I disse dager møter tusenvis av unge til førstegangstjeneste. Innrykkene skjer samtidig som Norge har en stigende smittetrend – med folk i 20-årene på smittetoppen i juli og så langt i august.

– I forkant av innrykket har vi gått ut med informasjon om at vi vil redusere faren for at smittet personell møter til innrykk. Dersom de har symptomer så møter de ikke, sier Erling Nervik, kommunikasjonssjef i Hæren, til Forsvarets forum.

De neste to ukene skal nærmere 2500 personer ha innrykk i Hærens avdelinger, og om lag halvparten av dem skal til Indre Troms. Men først skal alle møte ved Sessvollmoen.

– Et hovedgrep i år er at vi har dratt innrykket over en lengre periode, slik at færre er tilstede på Sessvollmoen på én gang før de sendes videre. I tillegg vil for eksempel medisinske tester tas på avdeling.

Brorparten av de som møter til førstegangstjeneste i Hæren, kommer rett fra videregående skole. De er stort sett ikke i aldersgruppen som har opplevd størst smitteøkning, sier Nervik.

– Er du redd innrykkene ikke kan gå som planlagt på grunn av økt smitte i samfunnet?

– Ikke foreløpig. Vi planlegger at innrykkene går som vi har planlagt, men vi er selvfølgelig oppmerksomme på det som foregår rundt oss.

Forberedt på å utvide rekruttperioden

Når rekruttene ankommer sine respektive avdelinger, er det generelle regler som gjelder: Avstand, håndvask og renhold.

– Forhåpentligvis vil ikke dette innebære den store forskjellen for den enkelte soldat, utover at alle tar med seg tiltakene vi ser i samfunnet rundt oss. Vi søker å gjennomføre en rekruttperiode som den alltid har vært, bare med økt bevissthet på tiltak.

I løpet av rekruttperioden er det ikke planlagt for permisjon, sier Nervik.

– Og dersom smitteverntiltakene blir strengere, er vi forberedt på å utvide rekruttperioden.

Mandag ble det kjent at ti av besetningsmedlemmene på kystvaktfartøyet KV «Andenes» har hatt luftveissymptomer og skal testes for covid-19. Foreløpig har ikke det potensielle virusutbruddet i Kystvakten påvirket Hærens rutiner.

– Men vi er selvfølgelig skjerpet og årvåkne, og veldig bevisste på at samfunnet har en negativ trend for øyeblikket. Det er noe vi tar innover oss og som vi diskuterer, sier Nervik.

Han sier at Hæren siden mars har gjort seg flere nyttige erfaringer når det gjelder hvordan de skal opptre dersom noen av deres soldater skulle bli smittet.

– Vi er ikke så naive at vi ikke tror covid-19 kan inntreffe i Hæren, men det handler om å begrense det og isolere det. Det er ikke et alternativ per nå å ikke gjennomføre innrykkene, sier Nervik og legger til:

– Det er like gjerne et spørsmål om når det skjer som om det skjer. Men vi har litt erfaring siden mars, og jeg mener at vi har etablerte gode rutiner.

Tester ikke rekruttene

– Forsvaret har videreført de strenge smitteverntiltakene fra aprilinnrykket, med unntak av at alle ikke blir testet, skriver Petter Lysholm, sjef vernepliktsavdelingen i Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), i en e-post.

Smitteverntiltakene og planene for innrykk vurderes som gode nok, opplyser han, og FPVS har ikke vurdert at ytterligere tiltak må iverksettes.

– Informasjon i forkant og underveis ved inntrykkene fungerer godt. Tiltakene er strengere enn samfunnet forøvrig, men det er nødvendig når så mange samles fra alle steder i landet.

Tidligere i sommer ble det kjent at rekruttene ikke skulle koronatestes under innrykk. Til grunn for dette lå det at Folkehelseinstituttet i mai ikke anbefalte å teste store grupper av friske mennesker for Covid-19.

– FSANs (Forsvarets santitet, journ. anm.) vurdering er at det ikke er nødvendig å gjennomføre et testregime ved innrykk slik situasjonen er nå. Dette er i tråd med FHIs anbefalinger, skrev talsperson i Forsvaret, Frank Sølvsberg, i en e-post til Forsvarets forum.

Fra onsdag 12. august 2020 vil det innføres nye testkriterier for covid-19, ifølge FHIs hjemmesider. Testkriteriene endres for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering.

FSAN opplyser mandag at de vil fortsette å basere seg på de retningslinjene FHI legger til grunn.

Anbefalte karantene før innrykk

Innrykkene startet allerede i forrige uke. Blant annet kom rundt 80 unge voksne fra Finnmark til Heimevernets rekruttskole på Porsangmoen. Presse- og informasjonsoffiser Jonny Karlsen forteller at det er gjennomført en rekke smitteverntiltak i forbindelse med innrykket, som fant sted i en stor vedlikeholdshall.

– Det ble gitt ut et skriv med praktisk informasjon i forkant, der soldatene ble anbefalt å sette seg selv i karantene i ti dager før de kom hit. I tillegg ble de ringt opp og informert om at de ikke skulle møte opp, men heller teste seg, dersom de hadde symptomer, sier Karlsen.

Da rekruttene ankom Garnisonen i Porsanger (GP), ble de screenet i vakten av personell fra sykestua. Det er foreløpig ikke mistanke om noen smittede, sier Karlsen, som understreker at det også er gjennomført ordinære tiltak som god håndhygiene, renhold og avstand.

– Distriktsstaben i HV17 holder seg for seg selv, og de som har med soldater å gjøre holder seg for seg selv, så man ikke skal få smitte på tvers.

Senere denne uka har den nye bataljonen i nord, Porsanger bataljon, innrykk ved GP. Ifølge Karlsen vil kontingentene bo på ulike kaserner og ha aktiviteter hver for seg.

Powered by Labrador CMS