Nyheter:

FORSLAG: Alkoholservering i leir er et av forslagene som legges frem på de tillitsvalgtes landskonferanse i juni.

Tillitsvalgte har prøvd siden 2004 - legger frem nytt forslag om alkohol til vernepliktige

I 2018 ble et prøveprosjekt med alkoholservering i leir i Hæren vedtatt, men det har ennå ikke blitt gjennomført.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vernepliktslov 86 sier at tjenestepliktige som er i tjeneste uten å være tilsatt, ikke skal nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, i fritiden på militært område eller i umiddelbar nærhet til militært område, sier hovedtillitsvalgt i Hæren, Linnea Huseby Røbech.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Dette har gjort det vanskelig å utføre prøveprosjektet om å kunne servere alkohol i leir.

– I Hæren ønsker vi også å se om det i det hele tatt er gjennomførbart å endre forskriften før vi legger inn mye innsats for å lage et konsept som vi er usikre på om vil kunne utføres, sier Røbech.

Oppe siden 2004

Hun sier at utgangspunktet er at det foreligger en klar avholdsplikt. Og at det derfor ikke har vært mulig å gjennomføre prøveprosjektet. Et eventuelt unntak fra forsvarsloven må vedtas fra Forsvarsdepartementet.

TILLITSVALGT: hovedtillitsvalgt i Hæren, Linnea Huseby Røbech

– Saken om alkoholservering har vært oppe siden 2004 og trolig har mangel på kontinuitet og stadige utskiftninger noe av skylden for at saken har stoppet opp en rekke ganger. Den har også blitt tatt opp på Tillitsvalgtordningens landsstyremøte, og det har tidligere vært uenighet om dette er noe man stiller seg bak på bakgrunn av ulike geografiske interesser eller andre perspektiv på saken, sier Røbech.

Hun sier at Hærens hovedutvalg stilte seg bak et prøveprosjekt rundt alkoholservering på leir i 2018 og har samme standpunkt i 2021.

– Vi har tatt opp tråden rundt saken, og jeg samarbeider med ledelsen for å undersøke hvilke muligheter som finnes rundt alkoholservering innenfor militært område. Et prøveprosjekt vil kreve en endring eller et tillegg til relevant forskrift, men vi er optimistiske og ønsker å få til dette, forteller Røbech.

Alkohol som velferdstiltak

Alkoholservering i leir er et av forslagene som legges frem på de tillitsvalgtes landskonferanse i juni. TVO forteller at det er mange soldater som anser muligheten til å nyte alkohol sammen på fritiden som et viktig velferdstiltak som fører til økt motivasjon og trivsel.

«Tillitsvalgtordningen mener at det må åpnes opp for at soldater kan nyte alkohol i trygge omgivelser på militært område»

– De fleste leirer i Forsvaret tillater alkoholservering i befalsmesse for ansatte, som har både økonomi til å gå på bar og friheten til å drikke alkohol i eget hjem. Soldatene opplever denne kontrasten som stor, skriver TVO.

De fleste leirer i Forsvaret tillater alkoholservering i befalsmesse for ansatte.

– Soldater som er inne til tjeneste vil fortsatt ha et ønske om å kunne nyte alkohol, spørsmålet er bare om Forsvaret ønsker at det skjer i eller utenfor leir, med eller uten restriksjoner, forklarer TVO.

Les også: TVO ønsker bedre tilrettelegging av studiestart for soldater

Avsidesliggende leirer

Linnea Huseby Røbech forklarer at ønsket om å kunne konsumere alkohol på militært område varierer fra avdeling til avdeling ut i fra interesser og garnisonens geografiske plassering.

– Ved avsidesliggende leirer som i Finnmark eller indre Troms, har soldatene større interesse for å benytte denne muligheten enn for eksempel på Huseby leir i Oslo, sier Røbech.

Hun forteller at TVO i Hæren ønsker å ivareta soldatenes ønske om å konsumere alkohol på sin fritid, da dette er velferd som gir et nødvendig avbrekk i hverdagen dor mange.

– Derfor ønsker vi å se på muligheten for å åpne opp for dette der det er interesse for det. Vi ser på dette som en mulighet for å sikre trygge rammer rundt det å nyte alkohol, forteller Røbech.

– Dette handler om å ivareta soldatens ønsker og interesser samtidig som vi legger til rette for forhold som ivaretar mannskapets sikkerhet på en bedre måte, forteller hun.

Les også: Disse er valgt som de vernepliktiges øverste tillitsvalgte

En av de største årsakene til refs

I generaladvokatens årsrapport over militære disiplinær- og straffesaker omtales alkohol og manglende respekt som de største årsakene til refs.

Det ble gitt 108 refselser i denne kategorien i 2020, noe som er 24 prosent av de totale refselsene. I 2019 var antallet 51 og andelen 19 prosent.

Synlig beruselse i uniform eller på militært område er straffbart etter militær straffelovs paragraf 72.

Les også: Flere refses for seksuelle handlinger med samtykke

Powered by Labrador CMS