Nytt om navn

ÆREFULLT: Det er ikke mulig å søke på stillingen som adjutant for de kongelige. Det er noe man blir forespurt om. Derfor regnes det som ærefullt å kunne tjenestegjøre som adjutant.

Dette er Kongens nye adjutanter

I statsråd fredag ble det klart hvem som får tre inn i tjeneste på Slottet, som adjutanter for de kongelige.

Publisert

Dette er en ærefull stilling som man ikke kan søke seg til, men blir forespurt om, ifølge kongehuset.

Adjutantstaben består av offiserer fra kapteins grad og oppover, som kommer fra forsvarsgrenene Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret.  Adjutantstaben består at ti adjutanter og en leder. 

Adjutantene sitter i en periode på tre år, før det utnevnes nye. 

I statsråd fredag ble det utnevnt en overadjutant og to adjutanter, mens tre offiserer er frabeordret tjenesten ved adjutantstaben.

Ny jobb?

Har du eller noen du kjenner fått ny jobb? Da vil vi gjerne at du skriver et par linjer om vedkommende og jobben, samt legger ved et bilde i breddeformat, og sender til tips@fofo.no. Merk gjerne emnefeltet med «Nytt om navn»

Oberstløytnant Alf Einar Ulvund Johnsen frabeordres tjenesten som adjutant fra Luftforsvaret hos kongen med virkning fra 31. august. Hans etterfølger blir oberstløytnant Lars Kyllo som skal virke i tjenesten fra 1. september, for en periode på tre år.

Oberst Frank Daniel Hernes frabeordres tjenesten som overadjutant fra Luftforsvaret hos kongen med virkning fra 31. august.

Oberst Kjartan Søyland beordres tjeneste som overadjutant fra Hæren hos kongen med virkning fra 1. september, for en periode på tre år.

Orlogskaptein Christina Pilar Nesje Grimstad frabeordres tjenesten som adjutant fra Sjøforsvaret hos kronprinsen med virkning fra 31. august 2024. Hennes etterfølger blir Kjetil Svartskuren Thomsvik som skal virke i tjenesten fra 1. september, for en periode på tre år.

Kongen har tre overadjutanter og tre adjutanter, fordelt på forsvarsgrenene. Kronprinsen har tre adjutanter, en fra hver gren. Prinsesse Ingrid Aleksandra har en adjutant, som hun fikk da hun ble myndig. 

Kongens og Kronprinsens adjutanter har fast tjeneste på Slottet hver tredje måned og tjenesten rullerer mellom de tre adjutantene. De to månedene de ikke er på Slottet tjenestegjør de ved sitt faste arbeidssted, skriver Kongehuset på sin nettside.

Adjutantenes oppgaver:

  • Planlegge, koordinere, tilrettelegge og følge Kongen, Kronprinsen og Prinsessen på det offisielle programmet
  • Planlegge, forberede og delta under gjennomføring av besøksvirksomhet i inn- og utland, herunder koordinering med vertskap, Statsforvalteren og ambassader, og nødvendig etterarbeid
  • Planlegge og forberede audienser, mottagelser og møter
  • Påse at Kongen, Kronprinsen og Prinsessen har nødvendig bakgrunnsmateriell og bidra med andre praktiske forberedelser i forbindelse med offisielle besøk

Sjef adjutantstab har ansvar for planlegging av større arrangementer og seremonier, som for eksempel ved statsbesøk.

(Kongehuset.no)

Powered by Labrador CMS