Nyheter:

Tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Nytt oppdrag for Bruun-Hanssen

Den tidligere forsvarssjefen skal delta i en irsk forsvarskommisjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I desember kunngjorde den irske regjeringen at de har nedsatt en forsvarskommisjon, skriver den i en pressemelding.

– Etableringen av en uavhengig kommisjon om forsvaret understreker regjeringens forpliktelse til å sørge for at forsvaret er tilpasset sin hensikt, sa Simon Coveney, som er forsvars- og utenriksminister, 15. desember.

Bruun-Hanssen: Har hatt to møter allerede

Kommisjonen skal vurdere det irske forsvarets evne til å møte umiddelbare behov, men også se på utviklingen mot og etter 2030.

– Ved å etablere denne kommisjonen, som består av imponerende kompetanse på nasjonalt og internasjonalt nivå, vil regjeringen sørge for at resultatet av denne prosessen vil være et forsvar som er smidig, fleksibelt og evner å omstille seg i møte med dynamiske endringer på sikkerhetsområdet, inkludert nye trusler og tekologier, sa Coveney.

Admiral og tidligere forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er en av de femten som sitter i kommisjonen. Etter sju år som forsvarssjef i Norge, overleverte han stafettpinnen til general Eirik Kristoffersen i sommer.

– Vi skal gå gjennom hele det irske forsvaret og se på utviklingen. Vi har allerede hatt to oppstartsmøter og skal snart ha et tredje møte, sier han til Forsvarets forum.

Ifølge pressemeldingen skal kommisjonen gi sine anbefalinger innen 12 måneder.

Kystvakt og fiskeri til felles

Kommisjonen kan i arbeidet lene seg på et såkalt «White paper» fra 2015, og oppdateringen fra 2019. Dette er en form for langtidsplan. Dokumentet skisserer den nåværende forsvarspolitikken i landet og inneholder også en sikkerhetsvurdering. Kommisjonen skal se på både forsvaret av Irland, men også deres bidrag i internasjonale operasjoner.

Bruun-Hanssen sier det er likheter og forskjeller mellom Norge og Irland når det kommer til forsvar. Irland er ikke Nato-medlem, men er medlem av EU.

– Internasjonalt bidrar de i FN-operasjoner, slik som Norge har gjort. Vi har samarbeidet der. I tillegg ser vi noenlunde de samme problemstillingene, særlig knyttet til kystvakt og fiskeri.

Kommisjonen har fått i oppdrag å vurdere og gi anbefalinger på en passende størrelse på de stående styrkene og reservestyrkene. I dette ligger det også at de må vurdere om kapabilitetene, struktur og bemanning står i forhold. Det gjelder hæren med sin brigadestruktur, luftforsvaret, sjøforsvaret, samt den passende balansen og disponeringen av personell i land-, luft-, sjø-, cyber-, etterretning- og romdomenet.

Kommisjonen ledes av Aidan O'Driscoll, som er tidligere generalsekretær ved landbruksdepartementet og ved Rettferdighets- og likestillingsdepartementet. Blant de femten medlemmene er det tidligere politikere, forskere, byråkrater, i tillegg til tre tidligere militære toppsjefer. Bruun-Hanssen får selskap av generalløytnant Esa Pulkkinen fra Finland, som blant annet har vært i ledelsen for EUs militære personell og den tidligere irske forsvarssjefen Conor O'Boyle.

Før Bruun-Hanssen gikk av som forsvarssjef, ble Forsvarets forum med ham på sykkeltur for å høre om motbakker, punkteringer og hjelperyttere. Hans hovedinntrykk var at han hadde medvind hele veien.

Et behagelig liv

Siden Bruun-Hanssen gikk av som forsvarssjef har jobbet for Forsvarets høgskole på pensjonistvilkår med å undervise og veilede studentene. Da Forsvarets forum ringte han i høst, var han på golfbanen.

Han sier at «det kommer an på hva folk spør om» på spørsmål om han tar på seg noen andre jobber om dagen.

– Nå er det jo et halvt år siden du gikk av. Hvordan er livet etter så mange år med så krevende jobber?

Jeg syns det er behagelig. Jeg styrer min egen hverdag og kan gjøre det jeg har lyst til. Og så har jeg mer tid til familien og til å trene.

Når våren kommer, skal han tilbake på golfbanen også.

Powered by Labrador CMS