Nyheter

RYGGE: På Rygge flystasjon står 15 Bell 412-helikoptre, to av disse står i beredskap for politiet. Her flyr et Bell-helikopter under Arctic Bolt-øvelsen i Indre Troms i år.
RYGGE: På Rygge flystasjon står 15 Bell 412-helikoptre, to av disse står i beredskap for politiet. Her flyr et Bell-helikopter under Arctic Bolt-øvelsen i Indre Troms i år.

Gram: Ingen operative Bell 412 flyttes til Bardufoss nå

Transporthelikoptrene er en viktig beredskap til støtte for politiet, ifølge forsvarsministeren. Tall Nye Troms har fått av Politidirektoratet, viser at de er blitt brukt to ganger siden desember 2020.

Publisert

Regjeringen har mål om en styrking av helikopterkapasitet til Hæren på Bardufoss, samtidig som de sørger for helikopterstøtte til spesialstyrkene og kontraterrorberedskap på Rygge, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en e-post til Forsvarets forum.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– I arbeidet har regjeringen vektlagt forsvarssjefens fagmilitære vurdering og anbefaling om ikke å flytte noen operative Bell 412 helikopter på nåværende tidspunkt, skriver forsvarsministeren.

Omstridt flytting

Plasseringen av transporthelikoptrene har vært en het potet siden 2019, da det ble bestemt at brorparten av maskinene skulle være i en operativ avdeling på Rygge, mens et par helikoptre skulle stå på Bardufoss som del av en utdanningsavdeling. Både forsvarspolitiske og distriktspolitiske argumenter er fremmet for å få flere av helikoptrene nordover igjen.

I Hurdalsplattformen er også helikopter på Bardufoss et tema:

«Flytte eit tilstrekkeleg antal Bell 412-helikopter til Bardufoss for å styrkje Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter. Flyttinga skal vere basert på ei militærfagleg vurdering der både Hæren og spesialstyrkane sine behov for helikopterkapasitet blir varetatt.»

Brukt to ganger

Nylig fikk lokalavisen Nye Troms oppgitt tall fra Politidirektoratet som viser at Bell-helikoptrene kun har vært brukt to ganger i oppdrag for politiet.

– Ved undersøkelser finner Politidirektoratet (POD) at Forsvarets Bell 412-helikoptre har vært benyttet to ganger til transportbistand for politiets nasjonale bistandsressurser siden 15.12.20. POD har kun oversikt over politiets bruk av Forsvarets Bell 412-helikoptre utløst av de nasjonale bistandsressurser, svarte Politidirektoratet til avisen.

Dagens helikopterberedskap med Bell 412 på Rygge er en viktig beredskap til støtte for politiet, og den er spesielt relevant ved terrorhendelser, skriver Gram i e-posten til Forsvarets forum.

– Forsvaret er forberedt på, etter anmodning fra politiet, å yte bistand så langt det er mulig, uten at det går utover akutte militære oppgaver som er viktigere enn det oppdrag anmodningen gjelder, skriver forsvarsministeren om helikoptrene på Rygge.

Flytter et helikopter

Forsvaret har fått i oppdrag å etablere en skvadronsledelse på Bardufoss og omfordele et skrog fra Rygge til Bardufoss i opplæringsøyemed for teknisk personell og som en forberedelse for organisasjonen som skal operere fremtidig helikopterkapasitet til støtte for Hæren.

– Denne enheten skal hjelpe Hæren med operativ prioritering av Bell 412 og eventuelt støtte med sivilt innleie ved behov. En slik dedikert ressurs har ikke Hæren hatt tidligere, og vil være en viktig styrking av deres helikopterkompetanse, skriver Gram, og fortsetter:

– Videre er planen å etablere en Bell 412-opplæringsdokk på Bardufoss som på kort sikt skal bidra til å ivareta grunnleggende styrkeproduksjon av lærlinger og flyteknikere til Forsvaret. Totalt vil det da være 4 (av totalt 18) skrog på Bardufoss.


Powered by Labrador CMS