Nyheter:

På en høyde med utsikt til rasområdet på Ask i Gjerdrum kommer folk og tenner lys og ser på det enorme området som er omfattet av jordskredet.

Fem prester fra Forsvaret til Gjerdrum: Bisto både pårørende og soldater

Fire prester fra Forsvarets tros-og livssynskorps har rykket ut til skredet i Gjerdrum. I tillegg har HV med prest.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarets forum møter feltprest Terje Salvigsen i kulturhuset på Gjerdrum. Han kommer inn fra den bitende kulden utenfor iført uniform og jakke. Han er kalt inn som feltprest av Heimevernet. Til vanlig jobber han som sivil prest i fengsel.

Salvigsen er på Gjerdrum opp til to ganger i uken for å se til HV-personellet som bistår i situasjonen.

– Jeg tror det er første gang jeg er utkalt til et sånt oppdrag. Sjefen var veldig opptatt av at presten var tilstede. Det handler om å ta vare på sine soldater.

Presten forteller at deres oppgave i Forsvaret er å ivareta alle mennesker. I tros- og livssynskorpset skal de både tilby gudstjenester, men også legge til rette for andre livssyn og religioner. Kjernen handler uansett om å ta vare på menneskene.

Heimevernets feltprest, Terje Salvigsen, er tilstede for personellet på Gjerdrum.

Det var natt til 30. desember at skredet i boligområdet i Gjerdrum gikk. De påfølgende dagene har det foregått en omfattende søk- og redningsaksjon. Sju personer er funnet omkommet. Tre personer til er savnet. Tirsdag fortalte politiet på en pressekonferanse at det ikke lenger er håp om å finne overlevende.

Uformelle samtaler

Når soldatene i Gjerdrum dimitterer etter oppdrag, har han noen møter i plenum, som gjerne varer 10-15 minutter. Men mesteparten av dagen oppsøker han personellet og snakker med dem i mer uformelle former.

– Det kan være at de ikke har spurt etter meg, men har behov for å fortelle hva de har vært med på. Også er det noen som etterspør fordi de følte at det de var med på var veldig spesielt og at det var en påkjenning i det, og at de har tenkt mye på det etterpå, forteller han.

Les også: Peder leter etter savnede: - Det å finne noe vil bety noe, uansett

Salvigsen har vært vikarfeltprest i Forsvaret, og da vært tilstede ved noen ulykker tidligere. Men i hans sivile virke, blir han også tilkalt når det har vært ekstraordinære hendelser.

– Hva er krevende for soldatene som er med, hva er vanskelig?

– Det gjelder antakelig mange HV-soldater. Man lever det vanlige livet, og når man blir bedt om å stille sånn og sånn, så er det krevende å omstille seg og fordøye nye inntrykk, forteller han.

Han legger til:

– Det vanskelige er nærheten til krisen, at mange kjenner en som har mistet huset sitt eller kjenner en pårørende. Nærheten er krevende, men også styrken i å løse oppdraget. Empatien vi har i møte med folk i krise, er en av våre beste verktøy

Fem prester

Feltprester fra FOH, Garden og FPVS har bistått kommunen etter skredet i Gjerdrum. I tillegg har feltpresten til Telemark bataljon vært tilstede for personellet fra Ingeniørbataljonen som har søkt i skredområdet.

Kommunen lånte to prester av Forsvaret fra natt til 1. januar og fram til søndag.

– De dro til Gjerdrum kirke nyttårsaften for å bistå, men der var den lokale menigheten allerede godt satt opp, så de dro videre til pårørendehotellet Clarion på Gardermoen, forteller stabsprest i Forsvarets operative hovedkvarter, oberstløytnant Andreas Braset, til Forsvarets forum.

Gjerdrum-ordfører: Det blir et langsiktig arbeid å gjenreise en kommune som er knestående

Tros- og livssynskorpset

Korpset organiserer tros- og livssynstjenesten i Forsvaret, og består av i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner.

Personellet utfører tros- og livssynsbetjening, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål.

I tillegg til feltprester, har Tros- og livssynskorpset både feltimam og livssynshumanist.

Sørger for avbrekk for lokale prester

På pårørendehotellet gikk de to prestene fra Garden og Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS) skift om natten til første nyttårsdag og natt til 2. januar for å avløse de lokale prestene.

Braset forteller at feltprestene har forsøkt å lette arbeidet for de lokale prestene med å løse praktiske oppgaver, slik at de lokale prestene kan konsentrere seg om menneskene som behøver dem. Blant annet etablerte feltprestene et stillerom på hotellet og lånte en lysglobe fra kapellet på den militære flyplassen på Gardermoen.

– På vegne av lokal kirke har vi gått beredskap på natten. Sånn at de får et avbrekk og har utholdenhet. Vi må ikke spille ut kolleger som skal være der for de berørte fremover.

En natt på hotellet måtte en av prestene som gikk beredskapsvakt gå med dødsbudskap til de pårørende.

– Det har vært et spenn fra at vi har vært bakberedskap til at vi har vært veldig tett på situasjonen.

Tenker beredskap

Oberstløytnant Andreas Braset er stabsprest ved Forsvarets operative hovedkvarter.

I tillegg til bistanden til Gjerdrum kommune, har også feltpresten fra TMBN støttet personellet fra Ingeniørbataljonen. Ingeniørbataljonen hjelper politi og annet redningsmannskap med søk og sjauing i selve skredområdet.

– TMBN-presten tok opp ulike temaer med personellet og arbeidet med håndtering av inntrykk, forteller stabsprest Braset.

I tillegg til ivaretakelsen underveis i oppdraget, vil det bli oppfølging av personellet som arbeider i skredområdet i etterkant.

Les også: Rett før rakettene gikk til himmels kom forespørselen om Ingeniørbataljonen kunne dra til Gjerdrum. Få timer senere var den første kolonnen på plass.

– Er dere som feltprester forberedt på kriser på en annen måte enn andre prester?

Jeg tror generelt at vi er vant til å tenke beredskap og krisehåndtering i det daglige. Hele rasjonale for tros- og livssynskorpset er at vi skal fungere i krise og krig. I sånne situasjoner er vi trent til å se løsninger og tenkte planmessig på det videre arbeidet. Når det er sagt, er det mange sivile prester som også har slike erfaringer, sier han.

Berørt

Også i HV-feltprestens arbeid er det viktig å snakke om inntrykk underveis.

Han trekker frem at en troppssjef trådte frem og fortalte veldig tydelig hvordan han var berørt av å være i Gjerdrum fordi han hadde barn selv.

– Det syns jeg var tøft av en troppssjef å gjøre. Det er noe som berører meg emosjonelt, men også at det gjør meg glad for at folk er så ekte og forteller hvordan de har det, sier Salvigsen.

Selv blir han også preget, men han sier det er vanskelig å sette fingeren på om det er samtalene med personellet eller hele situasjonen i Gjerdrum.

– Jeg syns hele denne situasjonen er krevende, vanskelig og trist. Det blir forsterket av at soldater forteller sine erfaringer, men jeg syns mange av soldatene viser en veldig respekt for det de gjør og at de er flinke til å dele følelsene de har rundt det.

Rammer hardt

FOH-feltprest Braset kom til Gjerdrum fredag ettermiddag. Han arbeider til vanlig ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, men hadde vært på juleferie på Østlandet.

– Det som slo meg var den spesielle stemningen, sier stabspresten.

Han beskriver at folk kom til hotellet med bæreposer med klær og mat som de donerte til de som var rammet av skredet. Det var det sikkerhetsmessige med politi og sivilforsvar, og møtet med de pårørende.

– Da skjønner man at det rammer hardt.

Samtidig var det mye uavklart med situasjonen. Han sier at stemningen var preget av stundens alvor. Flere hadde en litt avventende stemning, der man søkte å holde motet oppe. På det tidspunktet var det bare én som var funnet omkommet.

– Jeg tror følelsene kan være både sterke og mange i en sånn situasjon. Det er nå fremover at alvoret og de dype menneskelige følelsene begynner å synke inn.

Han sier at en slik situasjon både er givende i den forstand at man får være tilstede for mennesker som trenger og krevende fordi det er en situasjon som handler om liv og død. Men det er ikke tvil om at det gjør inntrykk. Når situasjonen er blitt som den er blitt, er det fint at Forsvaret og Forsvarets tros- og livssynskorps kan stille opp, syns Braset – om det er med Ingeniørbataljonen eller feltprest – så er Forsvaret der når ulykken rammer.

Når Forsvarets forum snakker med Braset tirsdag, er støtten til kommunen avsluttet. Forsvarets tros- og livssynskorps har tilbud både kirken og kommunen sin bistand. Det vurderes og kan endres på kort varsel.

Foreløpig konsentrerer feltprestene seg om Forsvarets personell.

Powered by Labrador CMS