Nyheter

VÅDESKUDD: Mange hadde ikke kontroll på våpenet sitt i fjor, ifølge generaladvokaten.

44 fikk refs for vådeskudd i fjor

I generaladvokatens årsrapport over fjorårets refselser kommer det frem at oppsiktsvekkende mange ikke hadde kontroll på våpenet sitt, samtidig som færre bryter alkohol-reglene.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Totalt 245 refselser ble delt ut til militært personell i 2023, en økning fra 220 i 2022, men lavere enn 468 i 2021 og 453 i 2020.
  • Hæren mottok flest refselser, med 139 tilfeller, etterfulgt av fellesavdelinger (37), Sjøforsvaret (31), Luftforsvaret (29) og Heimevernet (9).
  • Alkoholrelaterte refselser utgjorde 27 tilfeller, inkludert møte beruset til tjeneste (10) og nyte alkohol i tjeneste (4).
  • Ingen tilfeller av mobbing eller trakassering som førte til refselse ble rapportert, mens det var ni tilfeller av seksuell handling uten samtykke.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

I en årsrapport over militære disiplinær- og straffesaker fra generaladvokaten kommer det frem at det ble delt ut 245 refselser til militært personell i 2023.

Det er 25 mer enn året før, men betydelige lavere enn i 2021 og 2020, da antallet var på 468 og 453, på grunn av Covid-19-tall. Da var det mange ordreunnlatelser etter brudd på smittevernreglene og strengere regler knyttet til blant annet alkohol. 

Samtidig har såkalte forhåndsuttalelser økt til 228 tilfeller, som er det høyeste de siste ti årene. Hvis man regner ut antall refselser ut i fra hvor mange som har fullført verneplikten, så er tallet det laveste de siste fem årene. 

Oversikten over refselser er også delt inn i grener; 139 i Hæren, 31 i Sjøforsvaret, 29 i Luftforsvaret, ni i Heimevernet og 37 i fellesavdelinger. 

I et femårsperspektiv så har antallet refselser sunket i Hæren, mens det har økt i Sjø- og Luftforsvaret. 

Alkohol-nedgang

I rapporten fra generaladvokaten er de 245 refselsene delt inn i flere ulike kategorier.

I fjor var det 44 tilfeller av vådeskudd, noe som er høyt sammenlignet  med de foregående årene. I 2022 var det «bare» 17 tilfeller. Samtidig var det ikke et eneste tilfelle av ulovlig oppbevaring av våpen. 

En mulig forklaring på refselser rundt vådeskudd har gått opp, tror generaladvokaten kan skyldes medienes dekning når det er skyterelaterte hendelser i Forsvaret. 

Som kjent er det strenge regler for alkohol i Forsvaret, spesielt for mannskap i førstegangstjenesten. Totalt ble det delt ut 27 alkohol-relaterte refselser i fjor:

  • Møte beruset til tjeneste: 10
  • Nyte alkohol i tjeneste: 4
  • Å vise seg synlig beruset: 4
  • Nyte alkohol i fritiden: 7
  • Oppbevaring av alkohol på militært område: 4

Dette er lave tall sammenlignet med de foregående årene. Én av refselsene har blitt gitt på grunn av bruk av narkotika på militært område. 

REFSELSER: Flere refselser har blitt delt ut som følge av bruk eller oppbevaring av alkohol. Ingen av delene er lov blant vernepliktige på militært område.

Fravær og løgn

I fjor ble det delt ut 24 tilfeller av refselser knyttet til militære underordning. 20 av dem er i underkategorien «ordreunnlatelse». Ellers har to blitt refset for ordrenekt, én for respekstridig opptreden og én for løgnaktighet. 

Ifølge rapporten handler overtredelser mot den militære underordningen at man ikke har respektert den militære kommandomyndighet. 

Det er også delt ut refselser rundt mindre alvorlige fravær. Samtlige 13 tilfeller gjelder fravær mellom null og to dager. Dagens soldater kommer seg tydligvis også opp om morgenen, for ingen har fått refs for å forsove seg.

Utover dette har det vært 36 tilfeller av tjenesteforsømmelse, 19 vaktforsømmelser og tre refselser for forsømmelse som fyringsvakt. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Ingen mobbing

Av positive funn i rapporten, er at det ikke var et eneste tilfelle av mobbing og trakassering som ga refselse. Samtidig har det vært ni tilfeller av refselser av seksuell handling uten samtykke, og 15 med samtykke. Det er nemlig ikke lov lov å ha sex blant vernepliktige på militært område. 

Ellers er det delt ut 19 refselser knyttet til brudd på militær skikk og orden, samt for kroppskrenkelse, trafikkrelaterte overtredelser, tyveri og bedrageri. 

De fleste har godtatt refselsen, for bare fire prosent har klaget.

Den nåværende militære disiplinærloven skal fjernes og erstattes av nye regler i forsvarsloven. Den 1. juli avvikles generaladvokatembetet som en egen etat, og da overtar Forsvaret oppgavene rundt disiplinærsaker. 

Powered by Labrador CMS