Meninger

UENIG: Ingjerd Schou og Guro Angell Gimse.
UENIG: Ingjerd Schou og Guro Angell Gimse.

Som et gufs fra en annen tid

Å høre Christian Tybring-Gjeddes uttalelser om «Forsvarets genderperspektiv» er som å høre et gufs fra en annen tid, mener Høyres kvinneforum.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Det er som å høre et gufs fra en annen tid, når Christian Tybring-Gjedde i Forsvarets forum 3. oktober 2021, latterliggjør satsingen på kjønnsperspektivet i militære operasjoner, ved å sette dette opp mot satsing på militært utstyr:

«Mens Russland utvikler hypersoniske missiler og Kina bygger hangarskip og jagerfly, har NATO og Norge fullt fokus på «gender-perspektivet» og inkludering i fredsarbeidet» sier Tybring-Gjedde og kaller arbeidet for et identitetspolitisk eksperiment.

Tybring-Gjedde vil kun satse på kuler og krutt og har ikke hengt med i timen hva gjelder betydning av likestilling og mangfold for et moderne og slagkraftig forsvar.

I de siste årene har Forsvaret hatt stor oppmerksomhet rettet mot likestilling og mangfold. De satt en målsetning knyttet til antall kvinnelige ledere, sørget for universell førstegangstjeneste og har satt i gang undersøkelser rundt seksuell trakassering. Sist, men ikke minst har de jobbet med kjønnsperspektivet (gender-perspektivet) i militære operasjoner.

I fjor høst ble det gjennomført en større undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret (MOST-undersøkelsen). Funnene var svært alvorlige. Nesten halvparten av kvinnene som besvarte undersøkelsen, oppgav at de hadde opplevd seksuell trakassering minst en gang det siste året.

I en tilsvarende undersøkelse to år tidligere, oppgav 8 av 10 kvinner i førstegangstjeneste at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering.

Forsvarssjefen har selv krystallklart understreket at mobbing og seksuell trakassering er en indre fiende i Forsvaret. Er Tybring-Gjedde av en annen oppfatning? Neppe. I så fall mener jeg han bør imøtese økt kompetanse om dette feltet i Forsvaret.

Forsvaret har tradisjonelt vært en organisasjon bygd av og for menn. Kvinner har i mange år vært tilstede i organisasjonen, men kanskje på premisser grunnlagt på en maskulin militæridentitet. Man har ikke utnyttet det faktum at kvinner og menn kan ha ulike perspektiver, som til sammen gir et styrket forsvar av landet.

Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å tenke annerledes om hvordan en militær operasjon skal gjennomføres, og hva som bør være fokuset. En slik tilnærming gir også rom for en kvinnelig militær identitet i tillegg til den maskuline.

Et godt forsvar er ikke bare resultater av antall missiler, hangarskip og jagerfly, men at all hjerneressurs tas i bruk på riktig måte. Dette innbefatter et stort behov for mangfold av ansatte; herunder kvinner.

Derfor er det gledelig at Forsvaret tar ansvar og har likestilling samt mangfold på sin agenda.

I en fremtidig krig er det ikke sikkert det handler så mye om muskelkraft og militært utstyr, men andre ferdigheter knyttet til blant annet teknologi. Fremtidens moderne forsvar trenger både kvinner og menn som bidrar på lik linje. Tybring-Gjeddes gammeldagse holdninger er overmoden for å legges på hyllen.

Powered by Labrador CMS