Nyheter

Skipssjef Stian Schnelle
KNM FRIDTJOF NANSEN: Skipssjef Stian Schnelle gjorde førstegangstjeneste i 1999. Deretter ble det noen år med studier. Han har vært i Sjøforsvaret siden 2003.

Sjøforsvaret har et sterkt ønske om tobesetningsløsning på fregattene

(KNM FRIDTJOF NANSEN, Forsvarets forum): Skipssjefen på fregatten KNM Fridtjof Nansen vil ha doble besetninger. – Det er forsvarssjefen som rådgir regjeringen, svarer Gram.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Som skipssjef må jeg løse oppdragene som blir gitt, og ivareta personellet med tilhørende materiell. Vi i Sjøforsvaret er nødt til å tilpasse oss den konkurransen vi ser fra maritim industri og næringslivet forøvrig, sier kommandørkaptein Stian Schnelle, skipssjef på KNM Fridtjof Nansen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarets forum intervjuet Schnelle i forbindelse med skyteøvelsen Gunex i Harstad. Der deltok også to korvetter, et slepefartøy og et P-8 Poseidon maritimt overvåkningsfly.

Schnelle kaller fregattene «Norges mest avanserte kampssytem», selv om han vedgår at fraværet av helikopter innebærer en vesentlig reduksjon av den totalte evnen til kampsystemene i Nansen-klassen.

Økt forutsigbarhet

Men noe som opptar Schnelle mer enn helikopter-floken, er personell.

– Fregattene sikter nå mot en tobesetningsløsning som Kystvakten har hatt i mange år, og som gir en økt forutsigbarhet for personellet. Forhåpentligvis medfører det også økt ståtid for personellet.

Schnelle mener at Sjøforsvaret må ta noen grep for å tiltrekke seg de klokeste hodene. Slik han ser det, er personellet avhengig av en forutsigbar arbeidsplass der de har mulighet til å stå lenge. For å få til det må Sjøforsvaret tilpasse seg de tilsvarende ordningene man ser i det sivile.

– Vi er nødt til å være en attraktiv arbeidsplass for å knytte til oss kompetente og kloke mennesker som kan gjøre en god jobb i Forsvaret i mange år.

– Utover en tobesetningsløsning, er det det noe annet du har i tankene for å gjøre Sjøforsvaret mer attraktivt?

– Nei, jeg har ingen kommentar til det, sier Schnelle.

MARITIMT STYRKELØFT: I mangel av helikopter fungerer helikopterhangaren på KNM Fridtjof Nansen som treningsrom.

Påskeferie på vent

Sjefsmesteren i Sjøforsvaret Arild Edinsen sier til Forsvarets forum at rekrutteringen fungerer bra, men problemet er å beholde folk. Edinsen ytrer et sterkt ønske om tobesetningsløsning i Marinen.

– Fregattene som ofte blir brukt til å lete etter russiske ubåter, blir sendt utenlands. Det at vi bare har én besetning gjør at det blir uforutsigbart. Vi har hatt eksempler å at fartøy er på tur inn til påskeferie og så er det et eller annet som skjer som gjør at man trengs ute. Da tørner fartøyet og da må man ut. Det at vi mister folk har en del med «work-life-balance» å gjøre. Når det går bra i shipping henter de folk fra oss. De henter folk mellom 26 og 38. Det er da man stifter familie.

– Thor Heyerdal prøver ut en tobesetningsløsning. Det virker veldig positivt. Vi ønsker å bygge flere besetninger i den hensikt å få tobesetningsløsninger, men langtidsplanene og personellbanene legger ikke helt til rette for det, sier Edinsen.

Sjef for Sjøforsvaret: – Vi må tenke nytt

Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret, sier at det er spesielt vanskelig å holde på spesialister innenfor noen fagområder.

Noen av forutsetningene for omstilling til ny militær ordning handlet om at vi skulle legge til rette til at vi fikk spesialister som kunne stå lenge. Det skulle være endel av suksesskriteriet. Der har vi ikke lykkes helt, sier Andersen til Forsvarets forum.

Andersen mener at det å tiltrekke seg folk til et langt liv på sjøen i økende grad står i kontrast til samfunnets utvikling forøvrig, med ønsket om å delta i oppvekst og ta ansvar hjemme.

– Det er to ulike utviklingsretninger. Vi ønsker at folk skal ønske å være på sjøen i kanskje 20 år til sammen i en marinekarriere. Da er det en del trekk i samfunnsutviklingen som gjøre at vi må tenke nytt rundt arbeidsforholdene. Det er fravær fra hjemmet på omkring 140 dager i året for de som jobber om bord. Turnus har løst dette for andre maritime virksomheter.

I tillegg til turnus har Andersen en annen hjertesak som handler om å bygge akkrediterte og gjenkjennbare fagutdanninger.

– Vi jobber med å få akkreditert vår våpenskole, og er i gang med en pilotmodell. Dessuten gir vi fagutdanning til de første minedykkerne i verden. Nå ønsker vi å rulle det ut på andre viktige fagområder som ikke kan kjøpes sivilt, som for eksempel elektronisk krigføring og samband.

KONTREADMIRAL: Rune Andersen, sjefen for Sjøforsvaret, snakker med en kystjeger om bord på KNM Fridtjof Nansen, 30. november 2022.

Les ogs: Kystvaktsjefen: – Vi mangler 30 årsverk

Kristoffersen: – Vil søke råd fra Sjøforsvaret

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen skriver i en epost til Forsvarets forum at Sjøforsvaret har gode erfaringer med doble besetninger på Kystvakten.

– Nå prøver Sjøforsvaret også ut dette konseptet på en av fregattene. Jeg har tro på at doble besetninger vil øke tilgjengeligheten også på Marinens fartøyer og skape bedre forutsigbarhet for personellet.

– Doble besetninger på Marinens fartøyer vil kreve økte personellrammer og jeg vil søke råd fra sjef for Sjøforsvaret om hvordan den videre utviklingen skal være, skriver Kristoffersen.

MARINEN: Myrvang og Solberg i byssa på fregatten KNM Fridtjof Nansen.

Gram: – Det er forsvarssjefen som rådgir

Ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er regjeringen opptatt av å ha tilstrekkelig personell med riktig kompetanse til riktig tid. Derfor styrkes Forsvaret i neste års statsbudsjett med både flere årsverk og flere skoleplasser enn opprinnelig planlagt.

– Vi legger også opp til å fortsette den ambisiøse opptrappingen av personell i årene fremover. Det er forsvarssjefen som rådgir regjeringen med hensyn til prioritering av de økte ressursrammene. Dette er noe som skjer både i de årlige budsjettprosessene og i forbindelse med det fagmilitære rådet, skriver Gram i en epost til Forsvarets forum.

Han legger til at Forsvarets utfordringer på personellsiden innenfor enkelte avdelinger og kompetanseområder er vel kjent.

Gram skriver videre at Norge nå står i en situasjon med historisk lav arbeidsledighet og høy konkurranse i arbeidsmarkedet, noe han mener gjør det krevende for alle virksomheter å rekruttere og beholde personell.

– Jeg er derfor glad for at Forsvaret har igangsatt flere initiativer for å møte utfordringene på personellsiden. Forsvarsdepartementet har igangsatt et prosjekt som skal se på forbedringer av dagens lønns- og insentivsystem, hvor arbeidstakerorganisasjonene i forsvarssektoren deltar, skriver Gram.

Nansen-klassen består i dag av fire fregatter. Imidlertid er det ikke lett å finne ut hvor mange av dem som er operative.

– Fartøyenes operative status vil alltid være gradert informasjon, opplyser kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland, til Forsvarets forum.

Hun legger til at hva som er gjør et fartøy operativt er et definisjonsspørsmål normalt basert på tiden det tar å sette det sammen igjen etter vedlikehold og besetningens treningsnivå.

Powered by Labrador CMS