Nyheter:

Statsminister Erna Solberg (H) og Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under et besøk ved Rena leir i 2019.

Forsvarsdepartementet legger fram ny veteranmelding

Det er 10 år siden forrige stortingsmelding om veteraner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag la forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fram stortingsmeldingen om veteraner.

– Det er en gjennomgang av veteranpolitikken. På mange måter også en liten feiring av at dette her er et politisk prosjekt som har stor grad av tverrpolitisk enighet ved seg, sier Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

– Jeg er veldig kry for at vi har fått fram meldingen. Jeg er også kry over at vi har klart å gjøre en nødvendig dreining. Vi sier at vi også skal omtale veteraner i vår tid, for det er forskjell på den tradisjonelle Libanon-veteranen, som jeg er, og en ung soldat som gjør utenlandstjeneste i dag, sier han.

Ønsker du å bidra i debatten rundt veteranspørsmål. Send ditt innlegg til debatt@fofo.no.

I meldingen står det at arbeidet med veteranpolitikken har ført til økt anerkjennelse av personellets innsats, og bedre helseoppfølging, familieivaretakelse og støtteordninger i samfunnet.

– Det har blitt bygget opp et sikkerhetsnett for dem som har fått fysiske eller psykiske skader som følge av tjenesten, står det i introduksjonen til meldingen.

Hele meldingen kan lastes ned her.

Ny forskning på veteranrelaterte spørsmål

Regjeringen skriver i meldingen at den vil sørge for at det igangsettes ny forskning på veteranrelaterte spørsmål i årene som kommer. Blant annet pekes det på behov for mer kunnskap om psykisk helse blant ulike veterangrupper, om personellets levekår og om hvordan parforhold og familier påvirkes av tjeneste i internasjonale operasjoner.

Regjeringen skriver også at den vil oppfordre flere kommuner til å etablere, utvikle og anvende kommunale veteranplaner. Regjeringen skriver også at den vil legge til rette for at veteraners behov blir synliggjort, slik at de får de tilbudene de har krav på fra det offentlige hjelpeapparatet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen med stortingsmeldingen om veteraner.

– Er det nok å oppfordre kommunene til å ha veteranplaner, bør man ikke pålegge det?

– Nei, det trenger du nødvendigvis ikke å gjøre. Men det vi har gjort er at vi har gitt et ganske stramt mandat til Fylkesmannen om å henge på. Dette skal man ta opp som tema i dialogen med kommunene, sier forsvarsministeren og legger til at han opplever at det er et stort engasjement ute i kommunene for arbeidet med veteranpolitikken. Han sier at han ikke frykter at veteranarbeidet ikke vil bli prioritert i kommunene.

Statsråden viser også til at veteranplanene kan samarbeides om kommunene imellom.

– Veteranene trenger ikke være så mange i hver kommune, men samlet kan man gjøre en stor innsats ved å ramme inn denne politikken.

Tiltak for å ivareta familier

I meldingen står det at det vil bli innført flere nye tiltak for å ivareta behovene til familien til den som reiser ut. Deriblant skriver regjeringen at den vil gi kompensasjon for ulønnet foreldrepermisjon til hjemmeværende forelder der personell i internasjonale operasjoner ikke får tatt ut sin mødre- eller fedrekvote på grunn av tjenesten. En forutsetning som settes er at den samlede foreldrepengeperioden, inkludert kompensasjonen, er uendret.

Den forelderen som er hjemme vil dessuten få lønnskompensasjon for hjemmedager med sykt barn som den som den som er ute i internasjonale operasjoner ikke får tatt ut på grunn av tjenesten.

Regjeringen skriver at den vil sørge for at personellet får tilbud om parsamtaler i regi av Barne-, ungdoms- og familieetaten i forkant av utreise. Den trekker fram familievernkontoret på Hamar, som har særlig kompetanse på veteranfamilier. Dette kontoret skal støtte øvrige familievernkontorer i landet i veteransaker.

Videreutvikle kompetanse i sivilt hjelpeapparat

Regjeringen skriver at kompetansen i det sivile hjelpeapparatet har økt på områder som omhandler stressrelaterte lidelser og militærpsykiatri. Likevel stadfestes det at arbeidet må videreføres og videreutvikles. Regjeringen visert til Riksrevisjonens konklusjon om at det fortsatt er vanskelig å overføre kompetanse om veteraner til alle deler av det sivile hjelpeapparatet. Regjeringen skriver at den også vil sørge for at spesialisthelsetjenesten skal delta i alle de regionale fagnettverkene.

Regjeringen skriver at det går fram av en ekstern evaluering av oppfølgingsplanen for veteraner at tilbudet innen det sivile hjelpeapparatet kan oppleves som fragmentert og uoversiktlig. Derfor skal det bli lettere å få oversikt over hvilke støtteordninger som finnes og hvor man kan henvende seg for å få hjelp.

I Norge er det omtrent 39 000 veteraner, som har vært i internasjonale operasjoner etter 1978, heter det i meldingen. Forsvarets innbyggerundersøkelse fra 2019 viste at 85 prosent av de som svarte mener at veteranser gjør eller har gjort en god innsats for Norge. Omtrent 70 prosent svarer at veteranene utviser mot og er kompetente.

Powered by Labrador CMS