Nyheter

ERFARING: Sammen med Velferdsnålen fikk Sandra Myrskog Kronberg en uforbeholden unnskyldning fra sjefen for Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) oberst Pål Svarstad.
ERFARING: Sammen med Velferdsnålen fikk Sandra Myrskog Kronberg en uforbeholden unnskyldning fra sjefen for Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) oberst Pål Svarstad.

Vellykket feiring for Forsvarets velferd

Det var både smil og alvor da velferdspersonell fra hele landet var samlet til fagdager og 75- årsfeiring på Akershus festning. For en tidligere ung soldat ble det et minne for livet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er viktig og dette måtte vi prioritere, sa sjefen for Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) oberst Pål Svarstad da han ønsket velkommen til to hektiske dager.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Han understreket betydningen av velferd for å redusere frafall og beholde soldatene, skape samhold og forebygge uønsket adferd og kultur. Arrangørene hadde satt sammen et tett program med erfaringsutveksling og faglig oppdatering. Men for mange var nok kanskje det viktigste og den største opplevelsen igjen å få muligheten til møte kolleger i virkeligheten og ikke bare på en skjerm.

I presentasjonene som ble gitt var gjennomgangstonen at velferdstjenesten i Forsvaret fortsatt har nok av utfordringer. Utilstrekkelig internett på kaserner, manglende transporttilbud, økte priser på varer og tjenester kan ikke møtes med kutt i budsjettene. Stor arbeidsbelastning og underbemanning ble også påpekt som krevende utfordringer. Helhetlig ivaretakelsessenter var tema for avdelingsleder Erling Overland sin presentasjon av Luftforsvarets idretts- og treningssenter og den nye soldatheimen på Ørland.

75-årsfeiringen inneholdt blant annet foredrag, gruppeoppgaver og en festlig middag med utdelinger av historiske hederspriser. Foto: Erling Eikli, Forsvarets forum
75-årsfeiringen inneholdt blant annet foredrag, gruppeoppgaver og en festlig middag med utdelinger av historiske hederspriser. Foto: Erling Eikli, Forsvarets forum
75-årsfeiringen inneholdt blant annet foredrag, gruppeoppgaver og en festlig middag med utdelinger av historiske hederspriser. Foto: Erling Eikli, Forsvarets forum
75-årsfeiringen inneholdt blant annet foredrag, gruppeoppgaver og en festlig middag med utdelinger av historiske hederspriser. Foto: Erling Eikli, Forsvarets forum
75-årsfeiringen inneholdt blant annet foredrag, gruppeoppgaver og en festlig middag med utdelinger av historiske hederspriser. Foto: Erling Eikli, Forsvarets forum
75-årsfeiringen inneholdt blant annet foredrag, gruppeoppgaver og en festlig middag med utdelinger av historiske hederspriser. Foto: Erling Eikli, Forsvarets forum
75-årsfeiringen inneholdt blant annet foredrag, gruppeoppgaver og en festlig middag med utdelinger av historiske hederspriser. Foto: Erling Eikli, Forsvarets forum
75-årsfeiringen inneholdt blant annet foredrag, gruppeoppgaver og en festlig middag med utdelinger av historiske hederspriser. Foto: Erling Eikli, Forsvarets forum

Helhetlig ivaretakelse

Oberstløytnant Grete Thorsby orienterte om Vernepliktsundersøkelsen (VPU) og hvilke utfordringer den gir. Stikkord var helhetlig ivaretakelse: oppfølging av soldatene, informasjon om tilbud, tilgjengelig fag- og støttepersonell og forpleiningstjensten. Antallet førstegangstjenestegjørende har betydning for arbeidsbelasting og mulighetene til rekreasjon og hvile. Krav til tilgjengelig og tilfredsstillende infrastruktur. Det er også knyttet utfordringer til Forsvarets personlig bekledning og utrustning (PBU).

Hvor står velferdstjenesten om 25 år? Det var tema da deltakerne ble invitert på en vandring inn i fremtiden. I grupper besøkte deltakerne fem stasjoner hvor spørsmål som:

  • Hvilke tilbud vil vi se for oss i velferdstjenesten om 25 år?
  • Hvilke hobbytilbud finnes og tilbys i 2042?
  • Hvilke reiseopplevelser tilbys i 2037?
  • Sosialfaglig tilbud og hvordan kommuniserer vi med soldaten i 2032 og
  • Hvordan vil kulturtilbudet være en gang i fremtiden.

Stående applaus

Størst inntrykk den første dagen gjorde nok møtet med Sandra Myrskog Kronberg og hennes samboer Tobias Melby. Sandra ble skadet under en velferdstur til skianlegget i Sollifjellet i 2019. Sandra fortalte om den dramatisk uhellet og sammen med Tobias fikk tilhørerne høre historien om den lange og vanskelige kampen. Et ukuelig ønske om nok en gang kunne stå på egne bein og om striden for å få erstatning, en strid som endte i Oslo tingrett og med Statens pensjonskasse som motpart. Her fikk Sandra medhold. Etter presentasjon fikk de to stående applaus.

I dag er Sandra ansatt ved Sunnaas sykehus som erfaringskonsulent. Til Forsvarets forum sier Sandra at det var godt å få fortelle sin historie ved en slik anledning.

– Jeg synes det gikk over all forventning. Utrolig glad for den interesse og oppmerksomhet alle ga meg. Dagen ble et minne for livet!

«Forutsetningene for en god kampmoral»

Første innslag på kveldens program var en festkonsert med Forsvarets stabsmusikkorps hvor Bjørn Nessen Sagstad holdt i dirigentstokken og Knut Anders Sørum var solist. Konserten var en gave til 75-årsjubilanten fra Forsvarets musikk. Noen hadde gravet dypt i notearkivene og funnet Velferdsoffiserens marsj. En fengende marsj som ble komponert i 1952 av korporal Hermann.

Dagen ble avsluttet med festmiddag på Artilleriloftet som varte inn i en ny dag. Tidligere sjef for velferdstjenesten, Per Inge Olsen ga en meget interessant presentasjon av avdelingens historie som ble avsluttet med en meddelelse fra Forsvarsdepartementets velferdskontor i London i desember 1942:

«Velferdsarbeid er under alle forhold en viktig del av virksomheten innen en militær enhet. For en arme som ligger og venter, er den av dominerende betydning, og for de grener av krigsmakten som er i aksjon, spiller den måte de får tilbringe tiden mellom kampene på, en stor rolle. Velferd vil si alt som fremmer soldatens materielle og åndelige velvære. Den materielle og åndelige velvære er en av forutsetningene for en god kampmoral.»

Velferdsnålen

Under middagen ble det holdt mange taler og det vanket mange gode ord til jubilanten. Tradisjonen tro benyttet avdelingen også anledningen til å hedre personell. Velferdsnålen tildeles den som har 10 års tjeneste for velferdstjenesten eller til personell som i særlig stor grad har gjort en innsats for velferden i Forsvaret. Skvadronmester Håvard Merødningen, KNM Harald Haarfagre, seniorrådgiver Roger Røsnes, FPVS, førstekonsulent Grete Berger, Ramsund orlogsstasjon, og direktør Tom Simonsen, Forsvarsstaben tilhørte den første kategorien. Sofia Malekas, Tillitsvalgtorganisasjonen og Sandra Myrskog Kronberg fikk Velferdsnålen for sine tjenester for velferden.

HEDER: Sandra var en av de som bre hedret med Velferdsnålen.
HEDER: Sandra var en av de som bre hedret med Velferdsnålen.

I forbindelse med tildelingen av Velferdsnålen til Sandra benyttet også sjefen for FPVS, oberst Pål Svarstad på vegne av Forsvaret å beklage den behandling og manglende oppfølging hun fikk fra Forsvaret etter ulykken. Stabssersjant Leif Harald Storhaug, Setermoen, kapteinløytnant Remi Andre Hansen, kystvaktbasen og seniorrådgiver Jon Andresen, FPVS mottok Velferdsplatten som gis for 25 års tjeneste for velferdstjenesten. Thor Kristen Lange, Trenregimentet Rena leir fikk Velferdens æressabel for sine 40 år i velferden.

Kulturprisen 2022

Velferdstjenesten kulturpris for 2022 ble også utdelt under velferdstjenesten

jubileumsmiddag. Den gikk til velferdens egen Jon Andresen. Han fikk prisen for gjennom

mange år å ha utvist stor forståelse for kultur som virkemiddel innenfor velferdstjenestens

grunnverdier. Han har hatt et særlig fokus på kulturarbeid generelt, sivil/militær

kultursamarbeid og kompetansebygging og opplæring innen det kulturfaglige arbeidets

virkeområde. I begrunnelsen for tildelingen ble det også sagt at Forsvaret er tjent med kultur som virkemiddel for økt samhold, fellesskapsfølelse og opplevd tilhørighet, noe Andresen daglig bidrar til langt utover det stillingsbeskrivelsen tilsier.


Powered by Labrador CMS