Nyheter

VANT: Sandra Myrskog Kronberg vant i retten. Ifølge Oslo tingrett skjedde skaden under arbeid, og hun har derfor rett på yrkesskadeerstatning.
VANT: Sandra Myrskog Kronberg vant i retten. Ifølge Oslo tingrett skjedde skaden under arbeid, og hun har derfor rett på yrkesskadeerstatning.

Sandra vant i retten - har krav på erstatning etter at hun brakk nakken

Sandra Myrskog Kronberg brakk nakken på tur med Kystvakten i 2019. Nå har Oslo tingrett slått fast at hun likevel har krav på yrkesskadeerstatning.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Velferdsturen til Sollifjellet Alpinsenter var en del av tjenesten til Kronberg slik at hun må anses å ha vært «i arbeid» da skaden inntraff. Da anses også de øvrige vilkårene «på arbeidssted i arbeidstiden» som oppfylt».

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det skriver Oslo tingrett om Sandra Myrskog Kronbergs (22) skade, som hun pådro seg i april 2019. Under en velferdstur i skibakken med andre fra besetningen på kystvaktskipet KV «Andenes», brakk Kronberg nakken og lårhalsen.

Hun fikk ikke innvilget yrkesskadeerstatning fra Statens pensjonskasse og da hun klagde til Finansklagenemnda, ble klagen avvist. Grunnlaget var at skaden ikke hadde skjedd «under arbeid». Det er Oslo tingrett uenig i.

Utfallet var en lettelse for Kronberg.

– Det var bare helt fantastisk. Jeg ble ganske overrasket. Jeg hadde forberedt meg veldig på å måtte anke, fordi vi hele veien har fått avslag på avslag, sier Kronberg om dommen.

– Men det er veldig godt å se at rettssystemet funker, og at rett skal være rett.

Statens pensjonskasse (SPK) har ikke uttalt seg om hvorvidt de ønsker å anke dommen. Ankefristen er fire uker fra 14. januar, da dommen falt. Dermed er dommen enda ikke rettskraftig. I en mail til Forsvarets forum opplyser SPK at de trenger tid til å gå gjennom dommen sammen med regjeringsadvokaten, før de kommenterer saken.

«I arbeid»

Det sentrale spørsmålet i rettssaken var hvorvidt Kronberg var «i arbeid» eller ikke da hun skadet seg. Kronberg tjenestgjorde som takkelgast på KV «Andenes», men som tillitsvalgt på fartøyet var hun med på å arrangere turen til alpinanlegget.

Tingretten trekker i dommen frem at vernepliktige soldaters tjeneste ikke bare består av de arbeidsoppgavene man gjør som for eksempel en takkelgast.

En takkelgast har ansvar for vedlikehold av fartøyet, et arbeid som innebærer renhold, rustspikking, maling, vedlikehold av tauverk, trosser, anker med mer.

– Retten finner at velferdsaktiviteten hadde nær sammenheng med saksøkers tjeneste, står det i dommen.

– Fordi velferdsarrangementer inngår som et viktige element i førstegangstjenesten, legger retten heller ikke vekt på at turen til alpinbakken ikke hadde noe faglig tilsnitt eller program.

Oslo tingrett konkluderer med at yrkesskadeerstatningen bør gjelde for også «tjenstlige aktiviteter», som fysisk trening og indretjeneste, ikke bare for soldatens primæroppgaver som takkelgast.

– Stor betydning for hennes livskvalitet

Ifølge Kronbergs advokat, Espen Henrik Johansen, er dommen fra Oslo tingrett i tråd med det de har ment hele tiden, nemlig at Kronberg skadet seg under arbeid og dermed er dekket av yrkesskadeforsikringsloven.

FORNØYD: Kronbergs advokat, Espen Henrik Johansen fra Djerv Advokatfirma.
FORNØYD: Kronbergs advokat, Espen Henrik Johansen fra Djerv Advokatfirma.

– En slik dom vil ha stor betydning for hennes livskvalitet. Hun er svært lettet over å ha vunnet frem, men det er vanskelig å slå seg til ro før vi vet om saken blir anket. At dommen blir stående er viktig for henne, og hun håper å kunne legge den bak seg og ha fullt fokus på sin egen helsesituasjon.

Allerede i juli i fjor sendte Forsvarsdepartementet et forslag til en ny bestemmelse si Forsvarsloven på høring, etter oppmerksomhet rundt saken til Kronberg. Les mer her!

Powered by Labrador CMS