Nytt om navn

Céline Wergeland Nordquist sier Forsvaret bør dyrke en kultur for ivaretakelse av hele familien.
Céline Wergeland Nordquist sier Forsvaret bør dyrke en kultur for ivaretakelse av hele familien.

– Familiestøtte gir god operativ evne

Pårørende er Forsvarets viktigste heiagjeng, mener orlogsmester Céline Wergeland Nordquist.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nylig holdt hun innlegg på seminaret «Er Forsvaret klart for likestilte menn?» der fokus var hvordan omsorgsrollen for fedre kan la seg kombinere med en karriere i Forsvaret.

– Nå handler det like mye om menns rett til å delta i familielivet, som kvinners rett til å være i arbeidslivet, sier Céline Wergeland Nordquist. Temaet skal hun fordype seg i fremover, i jobben i Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

– Menn vil ikke lenger akseptere at jobben medfører at de aldri får sett barna sine. Da slutter de heller i Forsvaret.

Etterretningsbataljonen

1. august startet Céline Wergeland Nordquist i ny stilling som senior stabsbefal familieivaretakelse. Arbeidstedet er FPVS på Hamar, i fagavdeling HR/fagseksjon Velferd, bolig og familie. Bak seg har hun mange års erfaring fra Forsvaret.

I fire år var hun selv familiekoordinator i Etterretningsbataljonen på Setermoen. Avdelingen sender hyppig personell ut i internasjonale operasjoner

– Da kom jeg tett på både soldatene og deres famiier, fikk høre om hvor skoen trykker. Det er en uvurderlig erfaring å ta med inn i den nye stillingen min.

Les også: Forsvaret mister ansatte på grunn av utfordringer knyttet til balansen mellom karriere og familieliv

– Men det er ikke bare i forkant av utenlandsoppdrag at familiekoordinatorene må kobles inn. De er like viktige i hverdagen, der seiling, vakt, beredskap, øvelser og pendling er noe av det som kan skape utfordringer for familiene.

Vinne krigen

Céline Wergeland Nordquist drar paralleller til fotballen og sier Forsvaret må se og verdsette familiene til personellet som den ressursen de er. Rett og slett den fremste heiagjengen.

– I beste fall blir pårørende Forsvarets fremste supportere. I verste fall blir de det «svake leddet», sier hun og legger til at når noen opplever samlivsbrudd eller en annen krise på hjemmebane, så kan det få alvorlige konsekvenser for Forsvarets løsning av krevende og risikofylte oppdrag.

– For å vinne krigen må vi ta familien med på laget.

– Familiekoordinatorene må oppleve at de blir sett og hørt, det innebærer blant annet at sjefene gjør familieivaretakelse til en viktig del av avdelingens oppdragsløsning. Å bli inkludert i avdelingens operative virksomhet, som et kampstøttesystem. For å få dette til kreves kontinuerlig kompetanseheving av både de militære sjefene og familiekoordinatorene.

Celine ønsker å kalle avdelingene inn til kurs så snart som mulig, sier hun.

– Vi må ikke glemme «myke verdier» i Forsvarets spisse ende. Det handler om at folk skal ha det bra på kort og lang sikt. Og ikke minst at Forsvaret fremstår som en attraktiv arbeidsplass i et livsløp med ulike faser.

Ny jobb?

Har du eller noen du kjenner fått ny jobb? Da vil vi gjerne at du skriver et par linjer om vedkommende og jobben, samt legger ved et bilde i breddeformat, og sender til tips@fofo.no. Merk gjerne emnefeltet med «Nytt om navn»

Konverterte

Etter førstegangstjeneste på Madla i 1997, fortsatte Céline Wergeland Nordquist i Sjøforsvaret og ulike fellesavdelinger. I 2012 begynte hun i Hæren. Hun kom tilbake fra foreldrepermisjon i januar i år og jobbet i Forsvarets sanitet frem til sommeren.

Egne erfaringer med å være gravid og få to barn viser at det er fullt mulig å kombinere med en militær karriere, mener hun.

– Jeg har opplevd å få mye forståelse og tilrettelegging fra sjefer slik at hjulene går rundt i familien. Når vi er to militære med felles barn skal det klaffe på ulike måter. God dialog med arbeidsgiver er nøkkelen.

– Da kan man få lojale arbeidstakere, som er supermotiverte i marg og bein.

I planleggingen av sin egen, videre karriere, har Céline Wergeland Nordquist nylig valgt å konvertere fra offiser til spesialistkorpset. Hun er nå orlogsmester.

Powered by Labrador CMS