Nyheter:

Illustrasjonsfoto.

Arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering overføres til FPVS

I fjor ble det opprettet en toårig prosjektstilling for å følge opp tiltakene etter undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering. Neste år får Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) ansvaret.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det går fram av et brev Forsvarets forum har fått innsyn i.

Der står det at det etter undersøkelsen høsten 2018 ble identifisert nærmere 50 tiltak som ville kunne bidra til å redusere omdfanget av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Det ble besluttet at man skulle gjennomføre ni strategiske tiltak.

Ni tiltak etter MOST-undersøkelsen

 1. Holdnings- og informasjonskampanjer om Forsvarets verdier og informasjon om hvordan uønskede hendelser varsles.
 2. Nedsette arbeidsgruppe med hensikt å utarbeide et direktiv med retningslinjer og regelverk vedrørende mobbing og trakassering.
 3. Gjennomgå systemet for varsling og vurdere hvordan det kan synliggjøres bedre.
 4. Sette søkelys på Forsvarets organisasjonskultur relatert til mobbing og seksuell trakassering. Det anbefales at det legges en strategi for det videre arbeidet.
 5. Utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse bør kvalitetssikres slik at ledere på alle nivåer i Forsvaret informerer og følger opp dette i den daglige tjenesten.
 6. Tydeliggjøre at det er et lederansvar å sikre at Forsvarets systemer for varsling fungerer i praksis.
 7. Etablere en intranettside som inneholder nødvendig informasjon og kan fungere som en verktøykasse for ledere og ansatte.
 8. Validere og utvikle MOST-undersøkelsen slik at den kan gjennomføres jevnlig.
 9. Opprette en prosjektstilling som følger opp og implementerer tiltakene. Den bør innledningsvis ha en tidshorisont på to år.

Resultatene av undersøkelsen ble offentliggjort i februar 2019. Det kan du lese om her:

– Samtlige strategiske tiltak er satt i prosess, og flere av disse er implementert. For at Forsvaret skal lykkes med arbeidet må det være et langsiktig perspektiv i arbeidet med mobbing og seksuell trakassering, står det i brevet.

Et av tiltakene var å ansette en offiser i en toårig prosjektstilling for å arbeide med problematikken. Den prosjektperioden løper ut sommeren 2021. Deretter vil det være naturlig at oppgavene som er tillagt prosjektoffiseren overføres og ivaretas i faglinjen, går det fram av brevet.

Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS) får i brevet tre oppdrag knyttet til overdragelsen av ansvar.

Tre oppdrag til FPVS

 1. Stille en sentral kontaktperson tilgjengelig for prosjektoffiseren som nå sitter med oppfølgingen av arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering. Slik skal nødvendig erfaringsoverføring iverksettes og ivaretas fram til FPVS overtar hele ansvaret sommeren 2021.
 2. I september skal det gjennomføres en ny undersøkelse knyttet til mobbing og seksuell trakassering. I den anledning bes FPVS om å bidra med personell og analysekapasitet. Konkret er dette snakk om tre personer som kan bidra før, under og etter undersøkelsen.
 3. FPVS bes om å bidra til å støtte med internkommunikasjon på Forsvarets intranett. Konkret handler det om å vedlikeholde og videreutvikle informasjonssiden. I tillegg skal relevant informasjon legges på ansattsidene på www.forsvaret.no
Powered by Labrador CMS