Nyheter

GENERALSEKRETÆR: Ingrid Stenstadvold Ross i 2020, da hun ble generalsekretær i Kreftforeningen.

Kreftforeningen reagerer på at Forsvaret selger snus og sigaretter

– Vi vil absolutt anbefale Forsvaret å gå videre i det viktige arbeidet med å forby tobakkssalg, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Publisert

Forsvaret har et mål om å redusere bruk av snus blant sitt personell, står det i Rapporten Helse for Stridsevne 2023, publisert av Forsvarets sanitet på Sessvollmoen.

Samtidig selger kantina på Sessvollmoen leir «snus og røyk til dem som måtte ønske det», ifølge leiravisen Sluttstykket.

– Vi i Kreftforeningen reagerer selvfølgelig på at en statlig etat som Forsvaret velger å fortsette å selge sigaretter og snus når vi vet hvor helseskadelig det er, skriver Ingrid Stenstadvold Ross i en e-post til Forsvarets forum.

På Forsvarets nettsider står det at snus eller røyking kan øke risikoen for kaldværsskader, ved å trekke sammen blodårene i fingre og tær, og dermed hindre tilførsel av varmt blod.

«Snus virker 10 ganger så sterkt som røyking, når det kommer til å trekke sammen blodårer», ifølge Forsvaret.

– Soldater introduseres for snus i Forsvaret

Røyking tar livet av over 5000 nordmenn hvert eneste år, og en ny studie viser at snus også øker risikoen for de dødeligste kreftformene, som spiserørskreft og bukspyttkjertelkreft, ifølge Ross.

Hun viser til at regjeringen i sin nye tobakksstrategi har sagt at de vil få ned andelen som bruker snus og røyk daglig til under fem prosent.

– Erfaringer og Forsvarets egne undersøkelser viser at mange soldater introduseres for snus i Forsvaret og at førstegangstjenesten blir som en rekrutteringsarena for snusbruk. Dette er stikk i strid med norsk tobakkspolitikk og myndighetenes mål om en tobakksfri generasjon, skriver Ross.

– Ønsker du et forbud mot salg av røyk og snus i Forsvaret?

– Vi vil absolutt anbefale Forsvaret å gå videre i det viktige arbeidet med å forby tobakkssalg, svarer Ross.

Ross mener at om man får kjøpt snus eller ikke inne i militærleiren, og kun i butikken utenfor, neppe er det som er mest avgjørende for å få flere til å slutte, eller ikke begynne.

– Men det kan gi en sterk signaleffekt å ikke selge tobakk inne i leiren, mener hun.

Hun legger til at Kreftforeningen tidligere har samarbeidet med Forsvaret om å fase ut salg av tobakk.

– Så langt har de ikke kommet ennå, men vi vet at de for eksempel har snusfrie områder og forbyr snus i forbindelse med undervisning.

Men hun understreker at Kreftforeningen har medfølelse og forståelse med alle dem som allerede er avhengige av tobakk.

– Det er viktig å tilby hjelp dersom man innføre strengere regelverk. Derfor er vi glad for å høre at det også har blitt jobbet med et tilbud om tobakks- og snusavvenning ved sykestuene.

Vil ta opp igjen samarbeidet

Det har ikke lykkes Forsvarets forum å få en kommentar fra Forsvarets pressevakt, eller Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS) i denne saken.

Kreftforeningen sier at de ønsker å ta opp igjen samarbeidet med Forsvaret for å hjelpe dem med å lage en plan for å fase ut tobakksproblemene.

– Dette handler ikke bare om å forby salg, men det trengs en holdningsendring. Det er også viktig at de som allerede er avhengige må få tilbud om hjelp til å slutte, skriver Ross.

Hovedverneombud i Forsvaret, Thomas Norman Hansen, sier han setter pris på en debatt om snusing og røyking, men legger til at han er usikker på om det er gjennom regulering at Forsvaret får best resultater.

– Først og fremst er det viktig for meg at Forsvaret ikke blir en rekrutteringsarena for nye brukere av tobakk. Jeg har mer tro på holdningskampanjer og aller mest på at vi har gode forbilder i befalet, sier Hansen til Forsvarets forum.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har takket nei til å kommentere salg av snus og sigaretter i Forsvaret.

Sessvollmoen leir

  • Sessvollmoen er en stor militærleir like nord for Gardermoen.
  • Plasseringen gjør Sessvollmoen til en viktig logistikkbase for Forsvaret. Det er store øvings- og skytefelter i området rundt leiren, og Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) blir arrangert her hver sommer og vinter.
  • Basen huser flere avdelinger. De største er Forsvarets sanitet og Forsvarets logistikkorganisasjon med en forsyningsavdeling, og Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte.
  • Forsvarets ABC-skole holder også til på Sessvollmoen. Skolen underviser i beredskap og håndtering av atomtrusler og biologiske og kjemiske trusler.
  • I tillegg har Forsvarsbygg og flere mindre avdelinger i Forsvaret tilhold på Sessvollmoen.
KANTINA PÅ SESSVOLLMOEN: Kantinetilbudet slik det er presentert i leiravisen Sluttstykket.
Powered by Labrador CMS