Nyheter

LAGER NY PLAN: Forsvarsjef Eirik Kristoffersen etter et statusmøte 20. mars 2023 om arbeidet mot mobbing og trakassering i Forsvaret. Generalmajor Elisabeth Michelsen (t.h.), sjefen for Heimevernet, skal i sin nye stilling lede et team som følger opp dette arbeidet.

Kristoffersen: Forsvarets planer mot mobbing og seksuell trakassering har ikke vært gode nok

På et statusmøte om arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering sa forsvarsjef Eirik Kristoffersen at planen mot mobbing og trakassering må forankres i hele Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kristoffersen holdt mandag et pressemøte i Oslo Militære Samfund der han ga en status på arbeidet med en helhetlig plan mot mobbing og seksuell trakassering.

Forsvaret har jobbet planen siden 21. februar, da forsvarsledelsen, tillitsvalgte og forsvarsministeren møttes på samme adresse.

– Forsvaret har hatt flere planer og mange tiltak mot mobbing og seksuell trakassering, helt siden 2018. Disse planene har vist seg å ikke være gode nok, sa Kristoffersen på møtet mandag.

– Planen er ikke ferdig

Ifølge Kristoffersen er målet at det skal være trygghet for alle i Forsvaret.

– Vi skal forsterke kompetansen både i å forebygge og håndtere alle tilfeller av mobbing og seksuell trakassering. Og vi skal jobbe med hvordan vi håndterer varslingssaker.

Kristoffersen sa videre at han ønsker at alle som bidrar i den helhetlige planen skal stå hundre prosent bak den: Arbeidstakerorganisasjonene, de landstillitsvalgte, verneorganisasjonen og alle ansatte i Forsvaret. Militært kvinnelig nettverk er også invitert til å delta i utarbeidelse av planen.

– Den helhetlige planen er ikke ferdig. Den skal ferdigstilles, drøftes og forankres i hele Forsvaret, sa forsvarssjefen.

Henter inn HV-sjefen

Den store nyheten på møtet var at Elisabeth Michelsen, sjef for Heimevernet (HV), 11. april forlater jobben sin for å gå inn i en prosjektstilling der hun skal lede Forsvarets arbeid mot mobbing og trakassering.

– Michelsen er den som er best egnet til å ta dette arbeidet videre. Hun vil ha myndighet og fullmakter på mine vegne, sa Kristoffersen på møtet.

Det innebærer at hun skal følge opp utviklingen av kulturen og hele profesjonen og verdiene som Forsvaret står for.

– Vi skal samle alle gode tiltak og initiativ til en helhetlig plan som kan etterleves, følges opp og måles, sa Kristoffersen.

GA STATUS: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og generalmajor Elisabeth Michelsen, sjefen for Heimevernet, orienterte i dag pressen om sitt arbeid mot mobbing og trakassering i Forsvaret.

Michelsen sier til Forsvarets forum at det blir vemodig å gi fra seg kommandoen i HV. I den nye jobben skal hun samle et team. I første omgang er det henne selv og sjefssersjant Per-Thomas Bøe.

– Hvordan vil du konkret gå frem i den nye jobben?

– Vi vil samle trådene, få oversikt over alle tiltak og initiativ som allerede er igangsatt. Vi skal se på hva slags effekt de har, og justere kursen der vi ser at effekten ikke har vært den vi har ønsket. Vi vil følge opp igangsatte initiativ om vårt verdigrunnlag og ha fokus på etiske kjøreregler.

Michelsen understreker at hun vil jobbe inn mot «rotårsakene». Her skal de hente inn kompetanse som finnes i Forsvaret allerede, men også samarbeide med arbeidstakerorganisasjonene og tillitsvalgte.

– Vi skal legge en strategi for å gjenreise tilliten stein for stein, få en stødig grunnmur for Forsvaret. Og få tilliten internt og eksternt til å blir bedre, sier Michelsen til Forsvarets forum.

– Det vil ta tid

Forsvarets forum spurte forsvarssjefen hvor lenge arbeidet under Michelsens ledelse skal pågå.

– Det arbeidet må holde på til vi er i mål. Arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering vil aldri stoppe i Forsvaret. Vi får inn over 10.000 vernepliktige årlig. I tillegg til våre ansatte. Det er et arbeid som vil ta tid. Og vi må starte på nytt igjen når vi får inn nye folk, sa Kristoffersen.

Han sier videre at Michelsen skal inngå i Forsvarsstaben som en avdeling eller enhet, og at han forhandler med arbeidstagerorganisasjonene om dette nå. Sammen skal de finne ut hvordan enheten skal se ut og hvor den skal være plassert.

– Det er viktig for meg å få Michelsen på plass så hun kan begynne å tenke på det, og starte i jobben så snart hun er ferdig i HV 11. april.

– Et poeng som de tillitsvalgte har trukket frem er at vi omorganiserer hele Forsvarsstaben nå. Da vil de at dette skal inngå i forhandlingsgrunnlaget for hvordan Forsvarsstaben skal se ut. Det støtter jeg dem i, selv om jeg gjerne skulle hatt det på plass i går.

BFO: – Bred enighet

Rune Rudberg, leder for Befalets fellesorganisasjon (BFO), var også til stede på møtet.

– Var det noen overraskelser her?

– Nei, det vi har kommunisert med forsvarssjefen om er at det kan være klokt å gå bredt ut med denne planen, sier Rudberg til Forsvarets forum.

Han sier det er viktig å vise alle at det er et godt stykke arbeid som ligger bak planen.

– Det er en bred enighet fra partene i Forsvaret om at dette vil fungere. Jeg støttet forsvarssjefen da han foreslo å ha et pressemøte i dag for å kommunisere nettopp dette.

Rudberg sier at BFO har vært involvert i arbeidet med å få på plass en midlertidig stilling på tostjerners nivå som skal håndtere dette på vegne av forsvarssjefen

– Man kan gjerne ansvarliggjøre forsvarssjefen og det er riktig. Men det er et så viktig arbeid og så mye som skal skje at det blir nødvendig å ha en egen ressurs til å gjøre det.

Kultur og kompetanse

Henrik Wirak Onsrud er landstillitsvalgt til Vernepliktsrådet, og følger opp tillitsvalgte i Luftforsvaret

– Forsvaret har virkelig hørt på oss. Vi har vært inkludert i arbeidet og kommet med innspill både til langsiktige og kortsiktige tiltak. Det er bra at Forsvaret nå lytter til oss, sier Onsrud til Forsvarets forum.

– Hva er mest problematisk i Forsvaret i dag når det gjelder mobbing og trakassering?

– Kultur og kompetanse er to temaer man ofte kommer tilbake til. De som sier ifra skal vite hvordan og hva. Men også de som håndterer varsler skal vite hvordan man skal håndtere det. Hvis man ikke håndterer et varsel, åpner man indirekte for en kultur Forsvaret ikke ønsker, sier Onsrud.

Powered by Labrador CMS