Nyheter

Viseadmiral Louise Dedichen kom med NATO-kollegaer for å besøke øvelsen. Her i samtale med den norske kompanisjefen
VISEADMIRAL: Louise Dedichen besøkte en Nato-øvelse i Litauen i 2021. Her snakker hun med den norske kompanisjefen.

Her er lønnen til forsvarstoppene

Den høyeste årslønnen i toppledelsen er på 1,85 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvem har høyest og lavest lønn i Forsvarets ledelse? Listen under gjelder årslønn per 1. januar, 2023, ifølge Forsvarets fellestjenester (FFT).

Toppledelse

 • Eirik Kristoffersen. General. Forsvarssjef: 1.854.502
 • Elisabeth Natvig. Viseadmiral. Sjef Forsvarsstaben: 1.581.255
 • Yngve Odlo. Generalløytnant. Sjef Forsvarets operative hovedkvarter: 1.381.241
 • Nils Andreas Stensønes. Viseadmiral. Sjef Etterretningstjenesten: 1.529.327
 • Louise Kathrine Dedichen. Viseadmiral. Sjef Militærmisjonen i Brüssel: 1.396.074

Forsvarets avdelinger

 • Lars Sivert Lervik. Generalmajor. Sjef Hæren: 1.414.084
 • Rune Andersen. Kontreadmiral. Sjef Sjøforsvaret: 1.414.084
 • Rolf Folland. Generalmajor. Sjef Luftforsvaret: 1.376.907
 • Elisabeth Gifstad Michelsen. Generalmajor. Sjef Heimevernet: 1.398.094
 • Joar Eidheim. Generalmajor. Sjef Forsvarets spesialstyrker: 1.301.200
 • Lars Christian Aamodt. Generalmajor. Sjef Forsvarets logistikk­organisasjon: 1.384.692
 • Halvor Johansen. Brigader. Sjef Cyberforsvaret: 1.277.600
 • Petter Iversen. Brigader. Sjef Forsvarets sanitet: 1.307.490
 • Dag Rist Aamoth. Generalmajor. Sjef Forsvarets høgskole: 1.261.200
 • Pål Svarstad. Oberst. Sjef Forsvarets personell- og vernepliktssenter (fung.): 1.141.700
 • Arne Opperud. Brigader. Sjef Forsvarets fellestjenester: 1.248.112

Forsvarets sjefssersjanter

 • Rune Wenneberg. Sersjantmajor. Forsvarssjefens sjefssersjant: 911.700
 • Guttorm Bentdal. Sersjantmajor. Forsvarsstabens sjefssersjant: 864.500
 • Kirsti Johansen Green. Flaggmester. Forsvarets operative hovedkvarters sjefsmester: 790.100
 • Herman Eldorhagen. Sersjantmajor. Etterretningstjenestens sjefssersjant: 714. 000 (Usikker, eget lønnssystem, ifølge FFT).
 • Kristian Simonsen. Sersjantmajor. Hærens sjefssersjant: 839.900
 • Arild Edinsen. Flaggmester. Sjøforsvarets sjefsmester: 790.100
 • Didrik Lindeberg Sand. Sersjantmajor. Luftforsvarets sjefssersjant: 839.900
 • Gjert Grave. Sersjantmajor. Heimevernets sjefssersjant: 839.900
 • Fredrik Borchgrevink. Flaggmester. Forsvarets spesialstyrkers sjefsmester: 839.900
 • Per Gøran Wilhelmsen. Sersjantmajor. Cyberforsvarets sjefssersjant: 888.200
 • Jørg Lian. Sersjantmajor. Forsvarets logistikkorganisasjons sjefssersjant: 814.900
 • Tore Olav Mehus. Sersjantmajor. Forsvarets sanitets sjefssersjant: 790.100
 • Jan Helge Dale. Sersjantmajor. Forsvarets høgskoles sjefssersjant: 839.900
 • Eli Bendheim. Sersjantmajor. Forsvarets personell- og vernepliktssenters sjefssersjant: 864.500
 • Rune Wiik. Kommandérsersjant. Forsvarets fellestjenesters sjefssersjant: 714.000

Avdelingssjefer i Forsvarsstaben

 • Trond Kotte. Generalmajor. Sjef Støtte: 1.422.777
 • Tonje Skinnarland. Generalmajor. Sjef Operasjoner: 1.413.018
 • Arnt Inge Rolland. Brigader (m) Sjef HR (fung.): 1.342.592

Hvem hadde høyest lønn i 2006?

Flere forsvarstopper kan skilte med millionlønninger, skrev VG i 2007. Artikkelen listet opp både inntekt, formue og skatt. Det står videre at Jan Reksten, sjefen for det daværende Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK), i 2006 mottok en lønn fra Forsvaret på 960.000.

Lønnstillegg i Forsvaret

 • For ansatte i Forsvaret gjelder Hovedtariffavtalen i staten. Avtalen regulerer bestemmelser bl.a. om lønn, godtgjøringer, lokale forhandlinger og pensjon.
 • I tillegg til Hovedtariffavtalen i staten er det en rekke særavtaler som både gjelder personell som jobber i staten og Forsvaret.
 • Forsvaret har en rekke lønnstillegg, og dermed også særavtaler som som beskriver og regulerer dette:
 • Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) - Særavtale som regulerer tillegg som bl.a. vakt, øving og fartøytjeneste i Forsvaret.
 • Kompensasjonsavtalen - Særavtale om bl.a. ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret. (Kilde: BFO)
Powered by Labrador CMS