Meninger

Alle som har tjenestegjort i Forsvaret har gjort en viktig innsats for å bevare Norges trygghet, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Her ser vi soldater på Oscarsborg festning under en minnesmarkering.
Alle som har tjenestegjort i Forsvaret har gjort en viktig innsats for å bevare Norges trygghet, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Her ser vi soldater på Oscarsborg festning under en minnesmarkering.

Veterandebatten: – Jeg kommer ikke til å mene noe før veteranorganisasjonene er enige

Alle i Forsvaret fortjener likevel honnør for den innsatsen de har gjort, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

I en kronikk i Forsvarets Forum 20. mai, skriver forsvarssjefen at «Alle som har tjenestegjort i Forsvaret er veteraner».

Jeg støtter forsvarssjefen fullt og helt i at alle som har tjenestegjort i Forsvaret og dermed vært med på å sikre våre demokratiske verdier fred, frihet, menneskerettigheter, ytringsfrihet og rettsstatens prinsipper, fortjener honnør for den innsatsen de har gjort.

Spørsmålet som nå er reist fra flere hold, er om alle disse skal kunne kalle seg veteraner på lik linje med veteranene fra internasjonale operasjoner?

Lang krigstjeneste

Helt siden den romerske republikkens dager er ordet «veteran» forbundet med soldater med lang krigstjeneste. Ordet veteran komme da også fra latin, vetus, som betyr gammel.

På denne bakgrunnen kan altså alle som har gjort sin tjeneste i Forsvaret med hånden på hjertet kalle seg veteraner.

Les også: Jeg tror at Forsvaret vil styrkes om en bredere aksept for å ha psykiske vansker forekommer, skriver Brage Bolstad-Andreassen.

I den norske offentlige samtalen, og gjennom arbeidet med veteranpolitikken har imidlertid begrepet «veteran» blitt synonymt med Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner. De ble sendt ut i tjeneste på våre vegne, for å løse oppdrag under farlige og usikre omstendigheter.

Mange av disse fikk tidligere hverken den treningen eller den oppfølgingen de skulle hatt. Dette til tross for at de med fare for eget liv, på våre vegne, hadde gjort en innsats for Norge. En innsats som preget dem kanskje for resten av livet, uten at storsamfunnet stilte opp for dem.

Det er viktig for regjeringen, og for meg som forsvarsminister, å videreføre og videreutvikle rettighetene og anerkjennelsen for denne gruppen av veteraner.

Har fått anerkjennelse

Gjennom stortingsmelding, handlingsplan, oppfølgingsplan og en ny stortingsmelding har denne gruppen endelig fått den anerkjennelsen og den oppfølgingen de fortjener. I denne sammenheng vil jeg også gi en honnør til veteranorganisasjonene, som med sin iherdige innsats har hjulpet frem myndighetenes arbeid.

Som forsvarssjefen redegjorde for i sin kronikk, er ikke veteran noe juridisk begrep. Det er blant annet gjennom forsvarsloven gitt utvidede rettigheter til tilsatte i Forsvaret som har gjort tjeneste i «internasjonale operasjoner». I lovens forstand er internasjonale operasjoner definert som «bruk av militære styrker i utlandet for å skape, bevare eller gjenopprette fred og stabilitet.»

Det er viktig for regjeringen, og for meg som forsvarsminister, å videreføre og videreutvikle rettighetene og anerkjennelsen for denne gruppen av veteraner. I ettertid må vi imidlertid erkjenne at vi med fordel kunne ha vært tydeligere i begrepsbruken, og kalt denne gruppen «veteraner fra internasjonale operasjoner» eller «intops-veteraner».

Forskning på veteraner

I stortingsmeldingen «Også vi når det blir krevet. Veteraner i vår tid» (Veteranmeldingen) prioriterer regjeringen forskning på og om veteraner fra internasjonale operasjoner. Forsvarsdepartementet har derfor nedsatt et forum for veteranforskning, med bred militær og sivil deltagelse. Vi ser allerede nå at forskning på intops-veteranene vil få positive ringvirkninger for alle som har tjenestegjort, tjenestegjør eller som skal tjenestegjøre i Forsvaret.

Alle som har tjenestegjort i Forsvaret har gjort en viktig innsats for å bevare Norges trygghet og sikkerhet. Uansett tjenestested, hjemme eller ute

Vi ser også at samfunnets anerkjennelse av det personellet som er sendt ut på vegne av alle oss andre for å skape, bevare eller gjenopprette fred og stabilitet gjør at alle Forsvarets veteraner har fått økt anseelse.

Les også: Forsvarssjefen vil ha utvidet veteranbegrep: – Helt enig, sier generalsekretæren i NVIO

Dette understreker den enigheten mellom forsvarssjefen og meg som jeg slo fast innledningsvis: Alle som har tjenestegjort i Forsvaret har gjort en viktig innsats for å bevare Norges trygghet og sikkerhet. Uansett tjenestested, hjemme eller ute

På Veterankonferansen i Kristiansand i 2019 diskuterte vi også dette temaet. Jeg sa da at dette kom jeg ikke til å mene noe om før veteranorganisasjonene kom til enighet. Der er jeg ennå.

Vi skal ivareta både hensynet til intops-veteranene og anerkjenne at all tjeneste i Forsvaret er med på å sikre vår frihet.

Powered by Labrador CMS