Nyheter

NY ORGANISERING: Stortinget ber om at forsvarssjefen skal få et mer helhetlig ansvar. Her er forsvarssjef Eirik Kristoffersen under et besøk i Nato-hovedkvarteret i Brussel.
NY ORGANISERING: Stortinget ber om at forsvarssjefen skal få et mer helhetlig ansvar. Her er forsvarssjef Eirik Kristoffersen under et besøk i Nato-hovedkvarteret i Brussel.

Stortinget vil gi forsvarssjefen et mer helhetlig ansvar

I høst fikk Forsvaret flengende kritikk av Riksrevisjonen for mangler i IKT-systemer. Nå ber Stortinget om at forsvarsministeren rydder opp.

Publisert Sist oppdatert

I oktober publiserte Riksrevisjonen en gjennomgang av Forsvarets informasjonssystemer for kommunikasjon og informasjonsutveksling i operasjoner. I rapporten var riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen svært kritisk.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Informasjonssystemene har mangler, både når det gjelder samvirke og når det gjelder sikkerhet, sa Schøtt-Pedersen da rapporten ble lagt frem.

Nå har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fulgt opp Riksrevisjonens undersøkelse, og lagt frem sin innstilling for Stortinget. Tirsdag ble innstillingen enstemmig vedtatt.

I innstillingen understreket Stortinget blant annet behovet for å gi forsvarssjefen et mer helhetlig ansvar.

«Komiteen understreker behovet for å etablere en styringsmodell for forsvarssektoren med tydeligere ansvar og myndighet og at Forsvaret og forsvarssjefen gis et mer helhetlig ansvar», heter det i innstillingen.

– Skapes nye problemer

Saksordfører for saken, stortingsrepresentant for Rødt Seher Aydar, understreker behovet for en endring i Forsvarets organisasjon.

– Noe av det mest alvorlige er at det ikke bare er snakk om gamle IKT-systemer med gamle problemer, men at det skapes nye problemer som følge av hvordan forsvarssektoren er organisert. Stortinget gir i dag forsvarsministeren marsjordre til å gi forsvarssjefen tydeligere ansvar og avklare hva som skal være Forsvarsmateriells rolle, skriver Aydar (R) i en e-post til Forsvarets forum.

Les også: Forsvarsministeren: – Alvorlige funn

Forpliktelser ved krig

Under høringen før Stortinget voterte, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at utviklingen gikk i riktig retning da forsvarssjefen fikk rollen som premissgiver på IKT-området i 2021, men at det ikke var tilstrekkelig.

KRITIKK: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen da han la i dag frem Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvaret informasjonssystemer 4. oktober 2022.
KRITIKK: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen da han la i dag frem Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvaret informasjonssystemer 4. oktober 2022.

– Det er behov for å gå enda mer grunnleggende til verks. Jeg vil innføre styringsordninger i forsvarssektoren som tydeliggjør ansvarsdeling og grensesnitt mellom de ulike aktørene i sektoren, sa Gram i Stortinget.

Stortinget påpekte også behovet for en avklaring om hvorvidt ansatte i sivile leverandører til Forsvaret har tjenesteplikt ved en eventuell krig eller krise.

«Komiteen deler Riksrevisjonens vurdering av at en folkerettslig avklaring er nødvendig for å kunne fastsette de sivile leverandørenes forpliktelser overfor Forsvaret ved krise og krig og dermed Forsvarets tilgang på nødvendig IKT-støtte. Komiteen imøteser en slik avklaring fra regjeringen», står det i innstillingen.

Powered by Labrador CMS