Nyheter

FØRSTE MØTE: Forsvarskommisjonen, med Knut Storberget i spissen, avbildet på trappene til Den gamle krigsskolen.

Forsvarskommisjonens første møte: Krevende å se langt frem i tid

Mens den glohete sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa oppdateres time for time, skal kommisjonen vurdere forsvarspolitiske veivalg to tiår frem i tid.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag og torsdag var den nye forsvarskommisjonen samlet til sitt første møte. Kommisjonen ble utnevnt i midten av desember, og ledes av statsforvalter i Innlandet og tidligere justisminister Knut Storberget. De skal levere sine funn innen 3. mai 2023.

– Vi har stressa litt for å få til en rask samling av kommisjonsmedlemmene. Det blir en hektisk møteplan fremover, sier kommisjonens leder, Knut Storberget, til Forsvarets forum.

Dette vil regjeringen at de skal vurdere:

  1. Hva betyr utviklingen i sikkerhetssituasjonen for våre sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg?
  2. Hvordan bør Forsvaret og forsvarssektoren videreutvikles og organiseres?
  3. Hva er sammenhengen mellom sammensatte trusler og andre sikkerhetspolitiske og militærstrategiske utviklingstrekk?
  4. Hvordan kan forsvarssektoren best bidra til vern om Norges sikkerhet i lys av at utfordringsbildet treffer flere samfunnsområder og mange sektorer?
  5. Hvilke muligheter og utfordringer representerer den teknologiske utviklingen for Norges sikkerhet og for utvikling av forsvarssektoren?
  6. Hvordan vil klima og miljøendringer påvirke forsvarssektoren og den sikkerhetspolitiske situasjonen i årene fremover?
  7. Hvilke mekanismer, kapabiliteter og roller må prioriteres i forsvarssektoren for å bedre forstå, motvirke og forsvare nasjonale sikkerhetsinteresser mot et bredere utfordringsbilde?

I løpet av de to dagene er kommisjonens 17 deltagere og sekretariatet blitt presentert, de har tolket mandatet med tanke på hva de skal lete etter, kommentere og komme med forslag til, men også når det gjelder prosessen.

Dette er medlemmene

Statsforvalter Knut Storberget, Elverum (Arbeiderpartiet); leder LO Stat Egil Andre Aas, Jessheim; bystyremedlem Synne Høyforsslett Bjørbæk, Bodø; postdoktor Kristin Ven Bruusgaard, Oslo; områdedirektør i NHO Christian Chramer, Tromsø; direktør Audun Halvorsen, Bærum (Høyre); professor Sissel Haugdal Jore, Stavanger; styremedlem Liv Signe Navarsete, Lærdal (Senterpartiet); kommandørkaptein Espen Rasmussen, Bergen; student Benedicte Røvik, Hamar (Venstre); regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, Oslo; styremedlem Silvija Seres, Bærum; professor emeritus Rolf Tamnes, Oslo; professor Øystein Tunsjø, Oslo; spesialrådgiver Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Oslo (Fremskrittspartiet); beredskapsdirektør Tone Elisabeth Vangen, Bodø; lærer Amy Brox Webber, Kirkenes (Sosialistisk Venstreparti)

– Det står i mandatet at vi skal ha en åpen prosess og skape debatt mens vi jobber, sier Storberget.

  • Debatt har det allerede vært. Tidligere FFI-direktør Nils Holme skrev dagens at kommisjonen må klare å bryte dagens håpløse ubalanse mellom budsjett og Forsvarets mangelfulle evne til å løse sine høyest prioriterte oppgaver.
  • Magnus Håkenstad ved Institutt for forsvarsstudier skrev i november 2020 at dagens situasjon er vitterlig preget av at den storpolitiske himmel er mørkere enn på lenge, og slik sett passer det bra med en forsvarskommisjon med blanke ark og fargestifter til.
  • Flere fageksperter gikk sammen om å skrive et innlegg fra Utsyn der de påpekte at summen av truslene mot vår nasjonale suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet begynner å bli ubehagelig uhåndterlig. Det er derfor ikke vanskelig å se logikken bak en ny kommisjon.

Forsvarssjef og forsvarsminister på besøk

I tillegg har flere aktører inne for å fortelle om hvordan Forsvaret planlegger. Forsvarsminister Odd Roger Enoksen har vært innom og forsvarssjef Eirik Kristoffersen har gjestet kommisjonen.

Dessuten har kommisjonen fått en orientering om dagens situasjon.

– Det er jo en dagsaktuell situasjon som kaster litt lys over det vi jobber med, sier Storberget.

– Hvordan påvirker spenningen i Ukraina arbeidet dere driver med nå?

– Vi har jo – heldigvis kan du si – ingen rolle i håndteringen av en slik situasjon, men for min del var det viktig at kommisjonen tidlig fikk en orientering om hvordan den sikkerhetspolitiske er for Norge. Da er det helt naturlig å gå inn på den situasjonen som er i Europa og rundt Ukraina.

Storberget påpeker dog at de skal se ett og to tiår frem i tid, ikke finne en løsning for en enkelt konflikt.

Teknologi og digital utvikling

Han sier at de har fått et mandat som sier at de skal være realister i de tiltakene som de foreslår. Slik at de i det hele tatt skal kunne ha noen politisk effekt.

– Samtidig viser jo den sikkerhetspolitiske situasjonen nå at det er realisme i trusselbildet. Det er ikke urealistiske trusler vi snakker om.

– Det gjelder jo ikke bare knyttet til Ukraina, det gjelder jo det jeg mener er en av de store, store utfordringene for en forsvarskommisjon i dag; å se på den teknologiske utviklingen og den omdreiningshastigheten den har. Og ikke minst forsvaret av det digitale.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Dere skal løfte blikket og se 10-20 år fremover. Så har vi spenningen i Ukraina og den digitale utviklingen vi ser i dag. Hvordan balanserer dere det langsiktige og overordnede med de konkrete truslene vi ser i dag?

– Det er den krevende øvelsen vi blir stilt overfor. For det første så er det krevende å se så langt inn i tid, i en tid vi vet at ting forandrer seg så utrolig fort. Men samtidig er det sånn at det er noen størrelser som er fast, knyttet til den sikkerhetspolitiske trusselen i dag. Norge vil i lang tid være en småstat. Vi må rigge vår sikkerhetspolitiske politikk ut fra det forhold.

Likevel kan omgivelsene våre forandre seg og det har vært endringer i stormaktsrivaliseringen, sier han. Derfor kan det være at en del av tiltakene må innrettes for at ting kan forandre seg fort.

– Det er vanskelig altså, utrolig vanskelig.

Ser nordover

– Vil deres arbeid si noe om hvordan Forsvaret skal være bygget opp, hva slags båter og fly man skal kjøpe framover for eksempel, eller er det for detaljert?

– Det er for tidlig for meg å si hvor detaljerte vi kommer til å bli, men det er allerede diskutert i kommisjonen «hva slags nivå skal vi legge oss på?». De fleste av oss er av den oppfatningen at om vi blir for detaljerte, kan vi miste muligheten for reell påvirkning.

Et skiftende trusselbilde og en skiftende teknologisk utvikling krever at kommisjonen holder blikket stivt rettet mot hovedprioriteringer og hovedrisiko, ifølge lederen.

– Så må man dimensjonere ressurser og kapabiliteter etter det.

Fremover ser Storberget for seg at den varslede totalberedskapskommisjonen vil bli viktig for forsvarskommisjonen.

Neste møte for kommisjonen bli i Oslo om en og en halv uke. De sikter på å ha to møtedager i måneden fremover.

– Også har vi planer om raskt å reise nordover.

Powered by Labrador CMS