Nyheter

INNRYKK: Antallet som gjennomfører førstegangstjeneste skal økes de kommende årene, men Forsvarskommisjonen mener det bør tenkes nytt om både seleksjon og varighet i fremtiden.
INNRYKK: Antallet som gjennomfører førstegangstjeneste skal økes de kommende årene, men Forsvarskommisjonen mener det bør tenkes nytt om både seleksjon og varighet i fremtiden.

Mener soldatøkningen er «utilstrekkelig»

Nærmere 50.000 ungdommer i hvert årskull får aldri tilknytning til Forsvaret, skriver kommisjonen, som slår et slag for mer fleksible løsninger.

I den gjeldende langtidsplanen er det lagt opp til at antallet som gjennomfører førstegangstjeneste skal økes med 3000 personer frem mot 2028. Det støtter Forsvarskommisjonen, men skriver at de anser det tallet som utilstrekkelig i lys av Forsvarets fremtidige behov.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

9840 personer skal gjennomføre førstegangstjeneste i 2023, ifølge Forsvarets nettsider.

Les mer om rapporten her: – Ekstraordinære tiltak og beslutninger må til

Teknologi bør veie tyngre

Seleksjonskravene inn til førstegangstjeneste bør revurderes, skriver Forsvarskommisjonen i rapporten de overleverte til regjeringen onsdag.

I dag rekrutterer Forsvaret de best egnede og motiverte menneskene fra hele landet. På kort sikt gir det Forsvaret soldater av høy kvalitet, men på lang sikt kan det gjøre være utfordrende å beholde disse fordi de ikke ønsker å fortsette i Forsvaret.

Kommisjonen mener Forsvaret bør se nærmere på balansen mellom fysiske krav, formalkompetanse og motivasjon når det gjelder hvorvidt kandidatene er skikket til tjeneste. Teknologikompetanse trekkes frem som noe som bør vektes spesielt.

De mener også at geografi kan vektes tyngre, og peker på Finnmark som et godt eksempel der flere enn tidligere tjenestegjør.

Andelen personer med innvandrerbakgrunn ligger an til å øke i fremtiden, derfor må reglene for sikkerhetsklarering gjennomgås, slik at flere i denne gruppen kan tjenestegjøre.

Minimums-tjeneste

Lengden på førstegangstjenesten bør man også vurdere om kan varieres i større grad enn i dag. Norske statsborgere som er skikket til tjeneste har verneplikt fra det året de fyller 19 til de utgangen av året de fyller 44 år. Kommisjonen skriver at det bør vurderes om rammene i lovverket er tilstrekkelige, dersom det blir behov for enda lengre førstegangstjeneste enn 19 måneder.

Men de åpner også for at kortere førstegangstjeneste kan være et alternativ. «Selv tre måneder kan være aktuelt som en minimums-tjeneste», står det i rapporten.

Powered by Labrador CMS