Nyheter

RISIKO: Soldater fra Hans Majestet Kongens Garde, 4. gardekompani, trener nærkamp som en del av utdanningen før sin første vakt.

Regjeringen vil styrke erstatningsvernet til soldater i førstegangstjeneste

– Det er viktig at de som kalles inn til førstegangstjeneste ikke skal risikere å selv måtte bære eventuelle tap for skader de påføres under tjenesten. Regjeringen foreslår derfor å styrke erstatningsvernet til vernepliktige førstegangstjeneste, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vernepliktige i førstegangstjeneste har i dag bedre erstatningsdekning enn de fleste andre grupper i samfunnet, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding. De har utvidet yrkesskadedekning i folketrygdloven for enhver skade de påføres i tjenesten. Videre har de en særskilt engangserstatningsordning i forsvarsloven § 33 som gjelder 24/7, men med noe ulik dekningsgrad ut ifra når skaden skjer. Etter yrkesskadeforsikringsloven er de dekket på lik linje med andre som er omfattet av loven.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Yrkesskadeforsikringsloven

– Likevel har vi sett at dette vernet ikke er godt nok. Årsaken er at de vernepliktige ikke har erstatningsdekning etter yrkesskadeforsikringsloven under hele førstegangstjenesten, noe som har medført at vernepliktige som har skadet seg på eksempelvis velferdsarrangementer i regi av Forsvaret ikke har fått dekket hele sitt økonomiske tap, sier Enoksen.

Forsvarets forum har tidligere skrevet om Sandra Myrskog Kronberg som brakk nakken i på velferdstur.

Forsvarets største rekruttskole, KNM Harald Haarfagre, besluttet i fjor å begrense nærkamptrening som følge av usikkerhet rundt personellets forsikringdekning.

Sårbare

Det er i forslaget om yrkesskadedekning lagt stor vekt på at de vernepliktige inne til førstegangstjeneste er under lovpålagt tjeneste, at det ikke foreligger et klart skille mellom fritid og arbeidstid, og at det er snakk om unge mennesker i en særlig sårbar økonomisk situasjon.

– Vi har et særlig ansvar for å sørge for at de som gjennomfører sin lovpålagte tjeneste har tilstrekkelige og forutsigbare erstatningsordninger, sier forsvarsministeren videre i pressemeldingen.

Forslaget om ny erstatningsordning for vernepliktige i førstegangstjeneste, fremmes for Stortinget i Prop. 67 L (2021–2022) Endringer i forsvarsloven mv. (ny erstatningsordning for vernepliktige inne til førstegangstjeneste).

Powered by Labrador CMS