Nyheter:

Dette er noen av gradene Forsvaret og Forsvarsdepartementet skal vurdere om kan gi plass for flere operative stillinger.
Dette er noen av gradene Forsvaret og Forsvarsdepartementet skal vurdere om kan gi plass for flere operative stillinger.

Kristoffersen rydder i rekkene: Kan bli færre toppstillinger

Forsvarssjefen har igangsatt et prosjekt for å se om de kan klare seg med færre oberster, brigaderer og generaler.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen skal rydde opp i eget bo. Koronapandemien, dens restriksjoner og aktivitetsdempende effekt har gitt den ferske forsvarssjefen tid til å gå gjennom tallene. Blant annet de som gjelder bemanningssituasjonen i Forsvaret, der antall ansatte ligger flere hundre personer høyere enn det Forsvarsdepartementet har lagt opp til.

Det kan du lese om her.

Revurderer strukturen

Han har lov til å skyve penger rundt for å lønne disse ekstra ansatte over departementets plan. Men det går ut over andre utgiftsposter, eksempelvis øvelser. Forsvarssjefen må nå sette seg ned for å måle ansatte mot leveransekrav, og se om noen årsverk skal flyttes rundt i organisasjonen.

– Og så kommer jeg til å starte et arbeid nå med å se på hele strukturen, sier han til Forsvarets forum.

Han mener de er godt på vei når det gjelder ansatte fra oberstløytnants grad og lavere.

– Og så innenfor hele spesialistsøyla, der har vi vridd oss over på flere OR (other ranks, journ.anm)-2 til 4 og lavere grader enn høyere grader, så vi har gjort en betydelig reduksjon der, sier han.

Nå ser han oppover. I offiserskategoriene 5 til 9.

– Det neste nå blir å se på reduksjon innenfor det vi kaller gruppe 1-nivå. Altså offiserer fra oberst, brigader og generalmajor. Der kommer det en prosess som vi starter nå, med å kutte i antallet på høyere nivå for å frigjøre midler til å bemanne de operative avdelingene.

Under er en oversikt over antall tilsatte med hvert gradsnivå i driftsenhetene i Forsvaret, med unntak av Etterretningstjenesten.

  • Grønn (OF5) er oberster og kommandører
  • Rød (OF6) er brigaderer og flaggkommandører
  • Gul (OF7) er generalmajorer og kontreadmiraler
  • Blå (OF8) er generalløytnanter og viseadmiraler

I tillegg er forsvarssjef Eirik Kristoffersen general (OF9).

Kan bli færre stjerner

Kristoffersen har bedt Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben om å komme opp med en anbefaling på det de kaller gruppe 1-nivå.

– Så jeg ser for meg i løpet av 2021 at det blir færre ledere på høyt nivå i Forsvaret i forhold til antall soldater og operativt personell ute i avdeling, forteller han.

– Er det fordi de får høyere lønn eller fordi man ønsker en mindre topptung organisasjon?

For meg er det viktig at vi har en organisasjon der vi får mest mulig operativ effekt ut av pengene, sier han.

Forsvarssjefen viser til at han har besøkt både Evenes og Porsangmoen (Finnmark landforsvar). Der har han sett behov for å styrke personellsituasjonen.

– Og da må vi også ta vår bit ved å redusere på stab og høyere ledelse. Så det er en mer spisset organisasjon i fremtiden enn det vi har i dag.

– Hvordan skal du gjøre det, du kan ikke akkurat sparke de med mange stjerner?

– Vi er i en situasjon der vi kommer til å bytte mange sjefer de nærmeste årene fordi de går av med pensjon. Og da ser vi på anledningen når vi bytter sjefer for å se om den stillingen skal ha så høy grad som den er eller om vi skal ansette på et lavere gradsnivå.

General Eirik Kristoffersen ser på om strukturen i Forsvaret er bygget opp for den organisasjonen han vil ha.
General Eirik Kristoffersen ser på om strukturen i Forsvaret er bygget opp for den organisasjonen han vil ha.

Skal ikke si opp

Kristoffersen sier at de må gjøre to ting samtidig. Det ene er å lage en struktur som de mener er bærekraftig, der grad og organisasjonen henger tett sammen. Det andre er å innføre den etter hvert som folk slutter eller får nye jobber.

– Og det har vi sett i innføring av OMT (ordning for militært tilsatte, journ. anm) at det på mange måter er det vi har gjort der også. Vi har definert OR-stillinger som det kommer til å sitte offiserer i i flere år fremover, men når den offiseren slutter, vil den stillingen være OR, sier han, og legger til:

– Så vi skal ikke si opp folk, det skal vi ikke gjøre, for vi skal faktisk vokse i Forsvaret fremover.

Opplever ikke tommeltott-tvinning

Leder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Torbjørn Bongo, sier til Forsvarets forum at han forventer at NOF blir involvert i prosessen.

– Det er ikke sånn at dagens status er en fasit på alt, så før vi gir tommel opp eller ned, vil vi gjerne se hva de konkrete vurderingene er, sier han og legger til:

– Men min umiddelbare kommentar er nok at jeg er skeptisk, sier han.

Det begrunner NOF-lederen med at han ikke opplever at sjefene på det nivået sitter og tvinner tommeltotter og ikke har noe å gjøre når han reiser rundt på besøk i avdelingene.

– De stillingene har en fornuftig begrunnelse og gradsnivået fremstår fornuftig, sier han.

Han sier også at de opplever fra «sentrale staber» i administrasjon, politisk ledelse og storting at det er en holdning om at det er «for mange høvdinger og for få indianere» i Forsvaret.

– Det er en oppfattelse jeg ikke deler. Jeg håper ikke dette er et behov fra Kristoffersen for å snakke statsråden og andre etter munnen.

Det avviser kommunikasjonssjefen for forsvarssjefen, Eystein Kvarving, i en e-post til Forsvarets forum.

– Dette er forsvarssjefens egne tanker. Når vi den siste tiden har sett på de lavere gradsnivåene gjennom KKT-prosjektet (karriere, kompetanse og talent, journ.anm.), er det veldig naturlig å ta en gjennomgang av de høyeste gradene. Målet er hele tiden å søke størst mulig operativ effekt ute i avdelingene, skriver han.

Powered by Labrador CMS