Nyheter

SAMARBEID: Tillitsvalgtordningen i Forsvaret har samarbeidet med Forsvarsdepartementet om en ny erstatsningsordning for vernepliktige. På bilde er landstillitsvalgt Anikken Strønen Riise (f.v.), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og hovedtillitsvalgt i Hæren Linnea Røbech.

Ny erstatningsordning på høring

Et steg i riktig retning, sier tillitsvalgte i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

7. juli sendte Forsvarsdepartementet et forslag til en ny bestemmelse i Forsvarsloven på høring. Den foreslåtte bestemmelsen gir erstatning for skader som påføres under aktivitet organisert av eller tilrettelagt for Forsvaret, og gjelder for vernepliktige i førstegangstjeneste.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarsdepartementet ber i høringen om høringsinstansenes innspill til hvor grensen for hvilke aktiviteter som skal være omfattet bør gå, og om andre former for aktivitet bør omfattes.

Den foreslåtte ordningen er subsidiær til yrkesskadeforsikringslovens ordninger. Det betyr at ordningen først kommer til anvendelse dersom den vernepliktige ikke får erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven, står det på regjeringen sine sider.

Sammen med Forsvarsdepartementet har Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) spilt inn sine forslag. For dem var det viktigst at all aktivitet som skjer i kraft av verneplikten skal være forsikret.

– Vi opplever med det resultatet som vi har kommet frem til nå, at mye av det TVO har ønsket har kommet gjennom, sier landstilitsvalgt Anniken Strønen Riise.

Dette har vernepliktige krav på:

* Vernepliktige er som medlemmer av folketrygden dekket av folketrygdens grunnytelser og har yrkesskadefordel etter folketrygdloven § 13-8 til en hver tid.

* Disse fordelene gir blant annet bedre dekning av helseutgifter, pensjonsopptjening og en menerstatning (tort og svie-erstatning). Erstatning utover vurderes opp mot yrkesskadeforsikringsloven eller forsvarsloven og krav behandles og avgjøres av Statens pensjonskasse (SPK).

* Dekningsområdet til yrkesskadeforsikringsloven fremgår av § 10 og skal dekke skader og sykdommer som påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Ytterligere vilkår følger i § 11.

* Erstatningen som kan utbetales etter forsvarsloven §33 er en engangserstatning for medisinsk invaliditet eller død. Vilkårene følger av bestemmelsen og gir erstatning ved 2 prosent medisinsk invaliditet der sykdom/skade har sammenheng med tjenesten, og ved 15 prosent medisinsk invaliditet der sykdom/skade ikke har sammenheng med tjenesten eller skade er påført i fritiden og under permisjon. Krav etter denne ordningen behandles også av SPK.

Kilde: Forsvarets personell- og vernepliktssenter

– Vårt viktigste innspill var at all aktivitet som skjer i kraft av verneplikten skal soldaten være dekket av yrkesskadeforsikring.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til Forsvarets forum at dette høringsinnspillet skal dekke all aktivitet i Forsvaret.

– Hvis lovforslaget går gjennom vil yrkesskadeerstatningloven gjelde for aktivitet som enten er tilrettelagt av Forsvaret, eller tilrettelagt for Forsvaret. Da mener vi at vi skal klare å dekke opp de holdene vi har funnet.

Fikk ikke yrkesskadeforsikring

I dag kan vernepliktige oppleve å ikke få dekket hele sitt fulle tap om de skader seg under aktiviteter i regi av Forsvaret. Vernepliktige soldater dekkes av flere erstatninger, men det kun yrkesskadeforsikringsloven som sikrer full erstatning for hele tapet man påføres dersom man skader seg under tjeneste.

Sandra Myrskog Krongberg brakk nakken på velferdstur våren 2019. Som tillitsvalgt var selv med på arrangere velferdsturen. Hun fikk permanent ryggskade som følger av ulykken.

Hun var lovet yrkesskadedekning, men fikk avslag på erstatning fra yrkesskadeforsikringen som alle vernepliktige inne til førstegangstjeneste er omfattet av. Yrkesskadedekning dekker ikke tapt arbeidsinntekt eller tapte studiemuligheter, det er det kun yrkesskadeforsikringen som gjør.

Les mer om Sandra sin sak her.

Yrkesskadeforsikringslovens paragraf 10 sier at yrkesskadeforsikringen skal dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid, på arbeidssted i arbeidstiden.

Viktig å bevisstgjøre

– Både TVO og Forsvaret bør jobbe med å bevisstgjøre vernepliktige hvilke forsikringer de er dekket av, mener forsvarsministeren.

Det er TVO enige i.

For å få til dette mener hovedtillitsvalgt i Hæren, Linnea Røbech at det er viktig at informasjonen blir spredd helt ned til soldaten.

– Det som blir viktig for oss fremover er at både ledelse og soldater blir bevisst på hva som gjelder i hvilke situasjoner.

– Ledelsen må vite hvilke tilfeller soldatene er dekket i og ikke. Det er så mange forskjellige eksempler som kan være i gråsonen.

Les også: Sandra tapte i Finansklagenemnda – velferdstur omtales som «skidag uten faglig innhold»

Både Røbech og Riise forteller at de ikke vet om andre konkrete eksempler enn saken til Kronberg, men de vet at soldater skader seg.

– Vi vet at det skjer på fritiden på velferd- og idrettsturer. Men vi vet ikke hvor mange det gjelder, sier Røbech.

Forsvarsministeren understreker at det er viktig at vernepliktige har gode erstatningsordninger, når de er under en lovpålagt tjeneste, og står til Forsvarets disposisjon hele døgnet.

Høringsfristen er satt til 24. september 2021.

Powered by Labrador CMS