Nyheter:

Slik ser det ut på et rom på Setermoen.

Tillitsvalgtordningen: Vi har flere bygg som bør stenges

Tillitsvalgte reagerer på mangel på oversikt over avvik på eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret. Derfor har de gjennomført egne befaringer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– I dag har vi bygg som er langt under den standarden vi kan akseptere. Vi har flere bygg som bør stenges grunnet avvik på inneklima som for eksempel problemer med mugg, sier landstillitsvalgt Anette Hyldmo.

– Og vi er ikke alene om å mene at soldatene ikke kan bo på kaserner eller bruke sanitærfasiliteter som kan påføre dem helseskade, sier Hyldmo.

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) har flere ganger gitt tilbakemeldinger til ledelsen i Forsvaret om at standarden på kaserner er for dårlig. TVO mener det må prioriteres midler til oppgradering.

Landstillitsvalgt i TVO, Anette Hyldmo.

Finnes ingen oversikt

– Ledelsen selv har ingen oversikt over avvikene som befinner seg på de forskjellige leirene eller fartøyene. På grunn av dette har TVO selv tatt initiativ til å foreta en kartlegging av avvik ved Forsvarets eiendom, bygg og anlegg (EBA), forklarer Hyldmo.

Fokuset har vært å kartlegge avvikene som befinner seg der soldatene som er inne til førstegangstjeneste oppholder seg mest. Kaserner, velferdsbygg og idrettsbygg har blitt prioritert.

Har du tips i denne saken?

Send inn til tips@soldatnytt.no

Det er de tillitsvalgte rundt på avdelingene som selv har gjennomført befaringene.

– De tillitsvalgte er ingen eksperter, og det har vært vanskelig å vite hva man egentlig skal se etter, påpeker Hyldmo.

Erkjenner et vedlikeholdsetterslep

De fleste tillitsvalgte har gjennomført befaringene alene, men noen har hatt med seg verneombud eller HMS-rådgiver fra avdelingen.

Soldatnytt spør Forsvarsbygg om hvorfor det ikke finnes noen oversikt over avvik hos Forsvarets EBA.

Forsvarsbygg svarer følgende:

– Våre driftsteknikere følger jevnlig opp byggene med registrering og retting av feil og mangler. Alle brukere i Forsvaret kan melde inn feil via Basen eller via vårt Servicesenter på telefon. Når avvik, feil og mangler blir registrert, blir behovet meldt inn til de ansvarlige for hvert enkelt bygg eller anlegg. De gjør en vurdering av hva man kan gjøre ut fra hvor kritisk dette er, økonomien og mot øvrige lokale behov, skriver seniorkommunikasjonsrådgiver i Forsvarsbygg, Åsmund Veriede Sjursen.

– Det gjøres jevnlige tilstandsregistreringer av alle våre bygg hvert femte år. Det er offentlig tilgjengelig informasjon som årlig rapporteres. Vi erkjenner at vi har et vedlikeholdsetterslep på kaserner og bolig og kvarter.

– Hva tenker Forsvarsbygg om at soldater bor og arbeider i bygg der det er mugg og sopp?

– Vi er opptatt av at soldatene har gode boforhold, og det skal ikke være muggsopp der soldatene bor. Slike problemer skal løses, skriver han.

Les også: Ny klesmangel i Forsvaret: Soldatene må gjenbruke undertøy

– Ikke en situasjon jeg er tilfreds med

Soldatnytt spør forsvarsledelsen om hva de tenker om at TVO har sett seg nødt til å foreta en egen kartlegging over avvik på EBA da det ikke fantes noen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen forteller at han ikke er tilfreds med situasjonen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen skriver til Soldatnytt at det er Forsvarsbygg som gjennomfører rutinemessig vedlikehold og oppdatering av Forsvarets eiendom, bygg og anlegg (EBA).

– Jeg setter stor pris på TVOs engasjement, og tilbakemeldingene til forsvarssjefen har bidratt til at Forsvarsstaben har etablert en arbeidsgruppe for personellrelatert EBA. Arbeidsgruppen skal blant annet håndtere de avvik TVO fant. Arbeidsgruppen vil gi oppdrag til ansvarlige driftsenheter i Forsvaret (DIF), med støtte fra Forsvarsbygg, om å iverksette øyeblikkelige og nødvendige tiltak for utbedring av forhold i TVOs rapport. HMS-relaterte feil og mangler skal prioriteres. TVO vil bli inkludert i prosessen, sier forsvarssjefen til Soldatnytt.

Hva tenker du om at TVO mener at det er flere bygg som burde stenges på grunn av dårlig inneklima, som for eksempel mugg?

Jeg har registrert det, og det er selvsagt ikke en situasjon jeg er tilfreds med. Samtidig har vi systemer for å fange opp denne type avvik. I Forsvaret fører verneombudene tilsyn med arbeidsmiljøet. Verneombud kan stenge av bygg dersom situasjonen er utilfredsstillende på bakgrunn av eventuelle funn under regelmessige vernerunder. Verneombudene rapporterer til sin nærmeste sjef, mens TVO har en direkte linje til forsvarssjefen, sier han.

– Derfor kan det være saker som allerede er i gang i Forsvaret uten at det har nådd frem til meg som forsvarssjef. Forsvarsstaben vil nå gjennomgå TVOs tilbakemelding, og sammen med Forsvarsbygg se på mulige øyeblikkelige tiltak for å bedre situasjonen.

Pandemikapasitet

Anette Hyldmo i Tillitsvalgtordningen sier at de ikke bare har utfordringer med standarden på byggene.

Liten kapasitet er også et problem.

– Covid-19 har vært et godt eksempel på hvor dårlig den faktisk er, spesielt når vi trenger den som mest, sier Hyldmo.

Hun forteller at på flere steder har man vært nødt til å ta i bruk plass som er forbeholdt karantenerom, og soldatene har vært nødt til å bo færre sammen på rom enn tidligere. På Evenes har noen soldater blitt sendt til en folkehøyskole, og på Porsangmoen har soldater bodd i telt.

– Per i dag er det behov for forbedringer på flere områder, herunder trenings- og øvingsfasiliteter, velferdslokaler, idrettsfasiliteter og forlegning for soldatene, understreker Hyldmo.

Verken tilfredsstillende eller akseptabelt

Soldatnytt har vist bilder av avvikene som TVO har funnet under kartleggingen, til hovedverneombudene i Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret.

Dette er et tørkerom på Sortland (SKYS). Foto: Tillitsvalgtordningen
Vannlekkasje på Skjold. Foto: Tillitsvalgtordningen
Slik ser det ut på et rom på Skjold. Foto: Tillitsvalgtordningen
Stikkontakt på Setermoen. Foto: Tillitsvalgtordningen
Mugg i et tørkerom på Setermoen. Foto: Tillitsvalgtordningen
Mugg i sluk på Setermoen. Foto: Tillitsvalgtordningen
Mugg mellom fliser på Setermoen. Foto: Tillitsvalgtordningen
Mugg i taket på et baderom på Porsangmoen. Foto: Tillitsvalgtordningen
Mugg på Haakonsvern Orlogsstasjon. Foto: Tillitsvalgtordningen
Fuktskader på Sortland (SKYS). Foto: Tillitsvalgtordningen
Badstue på Setermoen. Foto: Tillitsvalgtordningen
En slags lekkasje på Setermoen. Foto: Tillitsvalgtordningen
Dette er en rømningsvei på Sørreisa. Foto: Tillitsvalgtordningen
Fliser på Sortland. Foto: Tillitsvalgtordningen

De skriver til Soldatnytt at dette er forhold som må utbedres. Det er ikke tilfredsstillende eller akseptabelt.

– Etterslepet på vedlikehold av kaserner og forlegning er ganske stort i luftforsvaret, forteller hovedverneombud i Luftforsvaret Vidar Bjarne Dypvik.

Han forklarer at det er kjent for vernetjenesten og ledelsen i Forsvaret at tilstanden på bygg er variabel og at det noen steder er dårligere standard enn ønskelig.

– Det skal være trygt for soldatene å bo og arbeide i Luftforsvarets bygg. Dersom det ikke er helsemessig forsvarlig vil jeg anbefale å stenge bygg frem til forholdet er rettet opp, skriver Dypvik.

Hovedverneombud i Luftforsvaret, Vidar Bjarne Dypvik.
Thomas Norman Hansen, Hærens hovedverneombud.

Les også: Forsvaret bygger leir som skal stå klar i 2022. Det går utover soldatene i 2020.

– Det bekrefter noe som alle bør kjenne til nå, nemlig at tilstandsgraden på mange bygg i Forsvaret har gått betydelig ned de siste årene. Svært mange forlegninger er slik jeg ser det, utdatert, skriver hovedverneombud i Hæren Thomas Norman Hansen.

Hansen forklarer videre at det er Forsvarsdepartementet som styrer bevillingene til vedlikehold av bygningsmassen.

– Dessverre er det slik at det er bevilget alt for lite penger til vedlikehold de siste 20 årene. Forsvarsbygg, som har det utøvende ansvaret, trenger mer penger for å lykkes med sitt oppdrag, skriver Hansen.

Hovedverneombud i Sjøforsvaret Robert Johan Hansen stiller seg bak uttalelsene til både hovedverneombudet i Luftforsvaret og Hæren.

Powered by Labrador CMS