Nyheter:

Et NH90-helikopter lander på Haakonsvern helikopterbase for første gang. Bildet er fra 2016.

Begge parter anker dommen etter at Forsvarsbygg saksøkte rådgivingsselskap

Dårlig oppfølging, feil utstyr og forsinkelse var verdt 21 millioner kroner, mente Forsvarsbygg. Norconsult ble dømt til å betale fire millioner. Nå har begge parter anket dommen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I september 2016 åpnet daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide den nye helikopterbasen på Haakonsvern i Bergen. Tre år tidligere hadde Stortinget bestemte at det skulle bygges, for å huse seks NH90-helikoptre.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen på Haakonsverns nye helikopterbase.

NH90-helikoptrene var som kjent svært forsinket. Arbeidet med den nye helikopterbasen har heller ikke vært problemfri.

Først fryktet naboer for støyen fra helikoptrene. Deretter ble selve byggingen av anlegget forsinket med 60 uker - altså i overkant av et år.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no.

Fire feil

Forsvarsbygg mener Norconsult har skyld i 32 av disse ukene. Rådgivingsselskapet skulle bidra med tegninger og prosjektering av basen. I følge NRK påstår Forsvarsbygg det ble gjort fire feil fra Norconsult:

  • For få folk ble satt opp til å følge opp prosjektet
  • Tegningene var både for dårlige og forsinket byggingen
  • Det ble bestilt inn feil verktøy for millioner, som ikke kunne brukes til å reparere de nye helikoptrene
  • Det nye brannslukkingsanlegget ville bare dekke deler av helikopterkroppen ved en brann.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, Kjetil Ekkeren, skriver i en e-post til Forsvarets forum at de er stort sett uenige med Forsvarsbygg i disse fire punktene i saken. Han kommer med tilsvar til disse påstandene.

– Samlet har vi brukt flere timer på dette prosjektet enn på tilsvarende oppdrag. Feil på tegninger ble rettet opp og vi mener Forsvarsbygg ikke kan dokumentere at forsinkelser skyldes feil på tegninger.

– Det er ikke riktig at verktøyet ikke kunne brukes til å reparere helikoptrene. Luftforsvaret hadde allerede begynt å bruke en del av det verktøyet Norconsult ble dømt til å betale for. Vi prosjekterte et vanntåkeanlegg som vi har dokumentert er i henhold til bestillingen og ville fungert etter hensikten. Forsvarsbygg valgte en annen løsning og må ta kostnaden for dette, sier Ekkeren i Norconsult.

Hverken Forsvarsbygg eller deres advokat Kristin Aarvik i Regjeringsadvokaten ønsker å kommentere saken.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Delvis medhold

Begge parter tilbød et forlik, men det ble det ingenting av. Dermed saksøkte Forsvarsbygg Norconsult, og i fjor høst kom saken opp til Bergen Tingrett. Totalt krevde Forsvarsbygg 21,4 millioner for 175 krav, i tillegg til forsinkingsrenter.

Tingretten konkluderte derimot med at Norconsult måtte betale Forsvarsbygg 4 201 250 kr med tillegg av forsinkelsesrenter fra 27. juni 2016 til betaling skjer. Partene måtte også betale egne sakskostnader.

Norconsult er ikke fornøyd selv om de ble dømt til å betale «bare» 4 av 21 millioner.

– Før hovedforhandlingen i tingretten hadde Norconsult tilbudt seg å betale Forsvarsbygg et beløp i samme størrelsesorden som det tingretten dømte Norconsult å til å betale. Norconsult oppfatter det som klart at Forsvarsbygg samlet sett tapte saken i tingretten.

Derfor har Norconsult valgt å anke tingrettens dom når det gjelder sakskostnadene.

Helikopterbasen på Haakonsvern.

– Våre sakskostnader utgjør et beløp i samme størrelsesorden som det tingrettens dømte Norconsult til å betale. Fordi staten fikk medhold i bare en liten del av kravene, mener vi at staten skal betale Norconsults sakskostnader, skriver Kjetil Ekkeren.

Norconsult sendte sin anke 17. februar. Forsvarsbygg kom med motanke, men vil ikke si noe om hva som står der.

1. april kom nok et motsvar fra Norconsult, og nå venter partene til at ankeutvalget til Gulating lagmannsrett skal vurdere saken. Det vil ta trolig ett år.

Dømt for 4 av 175 krav

Kjetil Ekkeren i Norconsult påpeker at retten ga Norconsult skyld for åtte uker av forsinkelsen, og ikke 32 som Forsvarsbygg mente. Retten gav også Forsvarsbygg medhold i bare 4 av 175 krav.

– Prosjekter som dette vil aldri være uten feil. Vi har levert et godt prosjekt, mener Ekkeren.

– Vil dere fortsette med oppdrag fra Forsvarsbygg etter dette?

– Vi har oppdrag for Forsvarsbygg i ulike deler av selskapet i dag.

Luftforsvaret er fornøyd

Selv om det har vært rettslige oppgjør, er basen i normal drift. Det er Luftforsvaret som drifter helikopterbasen på Haakonsvern. Sjef 334 Skvadron, Oberstløytnant Jan Egil Rekstad, sier at fasilitetene fungerer.

– For oss fungerer helikopterbasen på Haakonsvern meget godt så langt. Det har vært noen små innkjøringsutfordringer som kan ansees å være forventet med nybygg, men ingen større ting som påvirker driften, sier Rekstad til Forsvarets forum.

Verktøyet og brannslukningsapparatet det har vært trøbbel med, er det få problemer med nå.

­– De verktøy som er tilgjengelige fungerer til formålet med å vedlikeholde helikopter, og brannslukningssystemer virker som normalt, forteller han.

Alle helikoptrene er ikke på plass, men Luftforsvaret er godt i gang med å bruke basen. Jan Egil Rekstad vil skryte av anlegget som er bygget.

­– De som jobber hos oss og som kommer på besøk legger spesielt merke til to ting. Det ene er beliggenheten som kan sies å være en av de beste i byen, på toppen av Haakonsvern med fantastisk utsikt mot fjorden.

– Det andre er den interne logistikken i bygget. Fasilitetene er lokalisert og knyttet sammen for å forenkle daglig drift og er laget på en svært bra måte. Gode løsninger har blitt til med god planlegging av bygget, sier skvadronssjefen.

Samarbeidet med Sjøforsvaret og Sjøforsvarets Base Haakonsvern har vært viktige fundamenter for å drifte helikopteroperasjonene, mener Jan Egil Rekstad. Han sier den Maritime Helikoptervingen har blitt godt mottatt i Bergen.

­– Med den brede støtten de tilbyr og Luftraffikktjenesten på Flesland har lagt godt til rette for fleksibilitet med hensyn til bruk av luftrommet for trening og testing med NH90.

– Dette utgjør et meget godt fundament for trygge og effektive helikopteroperasjoner fra Haakonsvern Helikopterbase, sier Rekstad.

Powered by Labrador CMS