Nyheter

ØKER: Sju milliarder kroner i forsvarsbudsjettet for 2022 skal brukes til innfasing og baseløsning for F-35 kampfly.
ØKER: Sju milliarder kroner i forsvarsbudsjettet for 2022 skal brukes til innfasing og baseløsning for F-35 kampfly.

69 milliarder kroner til Forsvaret i statsbudsjettet

Det utgjør en økning på 4,3 milliarder kroner fra 2021.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag la regjeringen fram sitt forslag til forsvarsbudsjettet for 2022. Det er på 69 milliarder kroner, noe som innebærer en økning på 6,6 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2021.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Når man korrigerer for pris- og lønnskompensasjon og tekniske endringer er den foreslåtte budsjettøkningen på om lag 3,6 prosent, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Om lag 50 prosent av opptrappingen i 2022 knyttet til tiltak i Prop. 14 S (2020–2021) går til økte investeringer i nytt materiell.

Investeringene til nytt materiell og infrastruktur vil øke med om lag 1,5 milliardar kroner.

– Dette vil bidra til ytterligere å bedre beredskapen og Forsvarets operative evne, som er avgjørende for å møte den skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemeldingen.

Innfasing og baseløsning for kampfly

Regjeringen vil styrke driften av de nye kampflyene, nye maritime patruljefly og de maritime helikoptrene med om lag 235 millioner kroner og finansierer innfasingen av nye kampfly med baseløsning med over 7 milliarder kroner.

Modernisering og utvikling av Etterretningstjensten øker også med nærmere 140 millionar kroner. Det er en like stor økning som i fjorårets budsjett.

Les mer: 140 millioner ekstra til etterretning

Det høye aktivitetsnivået i Forsvaret er og planlagt videreført. Norske avdelinger skal trene og øve med allierte styrker og Nato-øvelsen Cold Response 2022 blir prioritert.

Øvelsen vil ligge tett opp mot samme omfanget som øvelse Trident Juncture i 2018.

Hensikten er å sikre evne til fremføring, mottak og integrering av allierte styrker i forsvaret av Norge. Avtalen med U.S. Marine Corps (USMC) om forhåndslagring og forsterkning er sentral for forsvaret av Norge, og USMCs trening og øving i Norge videreføres.

Regjeringen foreslår også å videreføre norske bidrag gjennom FN, Nato og andre koalisjoner på omlag samme nivå som i 2021.

Det samlede nivået til norsk innsats i internasjonale operasjonar blir videreført på om lag 1 milliard kroner.

– I tillegg til de økte bevilgningene, bidrar forsvarssektoren selv gjennom sitt arbeid med bedring og effektivisering. Dette legger grunnlaget for en langsiktig og bærekraftig utvikling av forsvarsstrukturen med reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Stridsvogn-kontrakt i 2022

Brigade Nord skal tilføres nye stridsvogner i strukturen som vil bestå av fire manøverbataljoner. Det er planlagt med endelig valg av leverandør av stridsvogner og signering av kontrakt i løpet av 2022.

Det vil muliggjøre leveranser av nye stridsvogner fra 2025.

Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse mellom to leverandører fra henholdsvis Tyskland og Sør-Korea.

Innføringen av en ny stridsvognkapasitet vil også kreve etablering av ny eiendoms-, bygg- og anleggsmasse (EBA). Et prosjekt for EBA-delen av stridsvognanskaffelsen planlegges fremmet for godkjenning i 2023.

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS