Nyheter:

To vedlikeholdshaller med verksted og lager, et administrasjonsbygg med kontor og møterom, et kaianlegg og et utomhusanlegg skal etableres.
To vedlikeholdshaller med verksted og lager, et administrasjonsbygg med kontor og møterom, et kaianlegg og et utomhusanlegg skal etableres.

Haakonsvern rustes med 350 millioner

Midlene skal tilrettelegge for nye ubåter, mens ankesaken om helikopterbasen gir ekstrakostnader også i nytt budsjett.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mens innfasing av nye ubåter fortsatt er i det blå, har regjeringen i forslag til nytt statsbudsjett øremerket midler til vedlikeholdsfasiliteter med tilhørende kaianlegg på Haakonsvern, Sjøforsvarets hovedbase.

Har du tips eller innspill til denne saken? Kontakt oss på tips@fofo.no

Byggeprosjektet er allerede vedtatt i Stortinget. Det omfatter etablering av et bygg med to vedlikeholdshaller med tilhørende verksted og lager, et administrasjonsbygg med kontor og møterom, et kaianlegg og et såkalt utomhusanlegg. Kaianlegget inkluderer skipsheis og kaihus for klargjøring av ubåtene før tokt. Utomhusanleggene omfatter transportsystem for ubåtene og infrastruktur.

Les mer: Budsjettet viser at satsingen fortsetter, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Videre detaljprosjektering vil pågå i 2021 og oppstart av tiltak knyttet til tomteopparbeidelse planlegges. Ferdigstilling av prosjektet tilpasses leveransen av nye ubåter. Prisjustert kostnadsramme for byggeprosjektet er er 3465 millioner kroner, inkludert innredning, merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.

Har du lest denne? 64,5 milliarder kroner til forsvarsbudsjettet.

Regjeringen foreslår å forberede innfasingen av nye ubåter ved at det legges til rette for en fortsatt høy seilingsaktivitet med de eksisterende ubåtene. ULA-klassen holdes altså operativ inntil ny klasse fases inn. Første ubåt forventes levert mot slutten av 2020-tallet. Leveranseplanen vil bli fastsatt gjennom de pågående kontraktsforhandlingene.

Konflikt fordyrer helikopterbasen

Ny helikopterbase på Haakonsvern ble åpnet for fire år siden, men prosjektet er fortsatt ikke avsluttet, grunnet en konflikt som fortsatt pågår. Forsvarets forum har tidligere skrevet om at begge parter anket dommen etter at Forsvarsbygg saksøkte rådgivingsselskapet Norconsult. Prosjektet er ferdigstilt og ble overlevert i august 2016. I september 2016 åpnet daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide anlegget til seks NH90-helikoptre, rundt fem år forsinket. Forsvarsbygg mener Norconsult har skyld i 32 av disse ukene. Rådgivingsselskapet skulle bidra med tegninger og prosjektering av basen, som omfatter hangarer, kontorer og oppstillingsplasser for NH90 på Haakonsvern.

Les mer: Se grafer fra 20 år med forsvarsbudsjetter.

Prosjektet har en prisjustert kostnadsramme på 291 millioner kroner, inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader. Nå pågår en prosess om sluttoppgjøret, og dom i saken falt i januar 2020. Forsinkelsen var verdt 21 millioner kroner, mente Forsvarsbygg. Norconsult ble dømt til å betale fire millioner. Endelig sluttkostnad er avhengig av utfallet av ankesaken. Det er usikkerhet om utbetalinger i 2021 og prosjektets sluttkostnad, ifølge regjeringen. Prosjektet vil bli terminert først når ankesaken er ferdig.

Vil du delta i debatten i Forsvarets forum? Send ditt innlegg til debatt@fofo.no

Utrustningskai med økt sjødybde

Omfattende arbeid vil foregå de kommende årene på Haakonsvern for å ruste opp basen, som opprinnelig ble bygget på 1960-tallet. I tillegg til nye ubåtfasiliteter, skal utrustningskaia oppgraderes. Det omfatter utdyping av sjøbunnen for å oppnå nødvendig seilingsdybde. Eksisterende omformerstasjon oppgraderes og nytt omformeranlegg for landstrøm etableres. Prosjektet omfatter også to nye kaihus med punkter for tilknytning til blant annet vann, avløp og landstrøm. Videre blir det gjennomført nødvendige tiltak for sikkerhet rundt kaia.

Det skal etter planen inngås kontrakt i prosjektet høsten 2020. Forventet overlevering er i 2022. Prisjustert kostnadsramme er 238 millioner kroner.

Les mer: Haakonsvern-kai skal oppgraderes for 120 millioner

Miljøvennlig oppgradering

Prosjektet for oppgradering av infrastruktur og utfasing av fossilt brensel på Haakonsvern omfatter tiltak innenfor høyspent og lavspent elektro, utskifting av vannledninger og etablering av grøfter med el-kabler og rør til fjernvarme og fjernkjøling. Forurensede masser fra grøfter leveres til godkjent mottak. Fossilt brensel skal utfases ved at oljetanker og oljekjeler fjernes og erstattes med fjernvarme og fjernkjøling fra en ny energisentral basert på sjøvarme.

De fleste kontrakter i prosjektet er inngått. Byggefase er i 2021, med planlagt overlevering i 2023.

Prosjektets prisjusterte kostnadsramme er 694 millioner kroner, inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.

Powered by Labrador CMS