Nyheter

FØRSTEHJELP: Soldater trener mye på livreddende førstehjelp.

Slåsskamp, tåregass og overanstrengelser – dette er årsakene til skader i Forsvaret

Færre ble skadet i fjor enn i årene før. En firedel av skadene skjer under øvelser, viser årsrapporten til Forsvarets sanitet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarets sanitet publiserer årlig rapporten Helse for Stridsevne (HFS), for å ha tilsyn med helsen til Forsvarets personell. En del av rapporten tar for seg skade- og sykdomstilfeller i Forsvaret.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I 2020 ble det registrert 756 skader. Alvorlighetsgraden på skadene var fordelt som følgende:

  • 496 lette skader
  • 228 moderate skader
  • 27 alvorlige og 1 meget alvorlig skader

Dette er en nedgang fra 2018 og 2019, med henholdsvis 1042 og 893 tilfeller.

Les også: Generaladvokaten: Flere refses for frivillig «seksuell handling

I tillegg rapporteres det om 432 tilfeller av smittsomme sykdomsforløp – der Covid19-tilfeller er utelatt. 262 av disse tilfellene er seksuelt overførbare sykdommer, som er den markant vanligste årsaken. Influensatilfeller kommer etter dette, med 126 tilfeller.

Skadet på øvelse

Det fremkommer av tallene i rapporten at uhell og ulykker (fallskader o.l) og objektskader (kutt, varm væske ol.) utgjorde rundt halvparten av tilfellene. Miljøfaktorer – forbundet hovedsakelig til tilfeller av frostskader – er den tredje vanligste skadekategorien.

Majoriteten av skader i Forsvaret forekommer i de daglige gjøremålene (52 %), mens en betydelig andel skjer under øvelser (23 %). Skader under sport og fritid utgjør 15 %. De fleste alvorlige skadene forekom under øvelse, med 14 av 27 tilfeller.

Diagnosene som pasientene fikk i forbindelse med skadene er presentert i ulike kategorier. De vanligste årsakene var:

  • Overflatesår og åpne sår, henholdsvis 146 og 74 tilfeller
  • Leddskader (forstuelser o.l.) og bruddskader, 124 og 61 tilfeller
  • Frostskader og hypotermi, 92 tilfeller.

Slosskamper og tåregass

Flere av skadene er knyttet til mindre vanlige årsaker. Blant annet viser rapporten 15 tilfeller av slåsskamper, 35 skader knyttet til avfyring av våpen og fire tilfeller hvor personell er skadet av tåregass.

Noen av diagnosene som ble stilt var blant annet 24 tilfeller av forgiftning, 15 tilfeller av nerveskader og to tilfeller av skyttergravsfot – en råtesykdom som angriper føtter.

Les forsvarssjefens leserinnlegg: – Alle som har tjenestegjort i Forsvaret er veteraner

En gjenganger i militær sammenheng i Norge, er frostskader og tilfeller av hypotermi. I rapporten forklares det at frostskader «ikke bare hemmer personellet i den situasjonen der de pådrar seg skaden, men kan også på lang sikt være en fare for personens helse i form av for eksempel nedsatt motstandsevne mot kulde og at man lettere kan få nye frostskader. Frostskader kan derfor også gjøre personellet udyktig for tjeneste i Forsvaret.»

I 2020 ble det registreringen en betydelig nedgang i tilfeller fra tidligere år. I 2019 og 2018 ble det registrert henholdvis 194 og 150 tilfeller – i motsetning til 92 i året 2020. Rapporten trekker frem mindre aktivitet som resultat av koronasituasjonen som den sannsynligvis største årsaken, der normale variasjoner og dårlig registrering er andre årsaker.

Powered by Labrador CMS