Nyheter

IKKE INNAFOR: Dette illustrasjonsfotoet viser en marijuana-plante i et drivhus i Mexico. Foreløpig er den typen grønt på nei-lista i Forsvaret.
IKKE INNAFOR: Dette illustrasjonsfotoet viser en marijuana-plante i et drivhus i Mexico. Foreløpig er den typen grønt på nei-lista i Forsvaret.

Unge Venstre: HIV, ADHD og cannabisbruk må ikke diskvalifisere ungdom

Venstres ungdomsparti mener Forsvaret går glipp av viktig kompetanse ved å sette for strenge medisinske tjenestekrav i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kom fram under Unge Venstres landstyremøte. Da fattet de flere vedtak som vil føre til en betydelig oppmyking av hvem som kan gjennomføre førstegangstjeneste – hvis de får viljen sin.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forslagene er blant annet:

  • Bruk av cannabis under permisjon skal ikke lenger gi grunnlag for dimisjon
  • Man bør også gjennomføre en vurdering om dette også skal omfatte andre rusmidler
  • HIV-positive skal få lov å tjenestegjøre i Forsvaret
  • Forsvaret bør gjennomgå retningslinjer i forbindelse til ADHD og tjeneste i Forsvaret

– Slik det er i dag sitt mange igjen med eit inntrykk av at ADHD automatisk gjør at man ikke er tjenestedyktig, skriver Unge Venstres Jens Håkon Birkeland i en e-post.

Les også: Forsvarets ADHD-praksis kan bryte med loven

Forsvarets forum har tatt kontakt med Venstre om hvordan de stiller seg til ungdomspartiets vedtak. De ønsker ikke å gi en kommentar.

Må slippe til HIV-positive

Landstyremedlemmet i Unge Venstre utdyper bakgrunnen og målet med forslagene fra ungdomspartiet.

– Forsvaret er i en privilegert posisjon med tanke på at de kan selektere av alle ungdommer, og jeg har forståelse for at de har kriterier de velger ut fra. Likevel ønsker vi at flere skal få mulighet til å gjennomføre sin grunnlovfestede plikt uten at de automatisk blir diskvalifisert, sier Birkeland.

Landstyremedlem i Unge Venstre Jens Håkon Birkeland mener flere bør kunne tjenesteegjøre i Forsvaret.
Landstyremedlem i Unge Venstre Jens Håkon Birkeland mener flere bør kunne tjenesteegjøre i Forsvaret.

– Det vil styrke Forsvaret som potensielt går glipp av en rekke kloke hoder, fortsetter han.

Det finnes en rekke sykdommer som diskvalifiserer for tjeneste i Forsvaret. Hvorfor ønsker dere for å åpne opp for HIV-positive?

– I Storbritannia har de allerede åpnet opp for at HIV-positive kan tjenestegjøre. Mange av dem kan holde diagnosen i sjakk med medisiner. Og når det gjelder skader som fører til at det er nødvendig blodoverføring, finnes det løsninger for å unngå smitte, sier Birkeland.

Forsvaret har per i dag ikke åpnet for at HIV-positive kan tjenestegjøre fordi at diagnosen krever medisinering, samt at det kan være risiko forbundet med eventuell blodoverføring.

Birkeland viser imidlertid til Storbritannia som i fjor tillot HIV-positive å verve seg til Forsvaret, blant annet som følge av utvikling av medisiner som nå kan forhindre videresmitte fra HIV-positive.

Cannabis på perm

Et annet forslag Unge Venstre håper å få gjennomslag for, er at tjenestgjørende i Forsvaret ikke blir dimmitert eller mister jobben som følge av bruk av cannabis i fritiden.

– Da jeg var inne til førstegangstjenesten opplevde jeg at folk ble tatt ut av tjeneste som følge av at de testet positivt for bruk av rusmidler som marihuana. Det går ut over operativiteten til troppen hvis Forsvaret dimmiterer tjenestegjørende.

– Når det er sagt, er det selvfølgelig en forskjell på å stille ruset til tjeneste, enten det er på grunn av alkohol eller andre rusmidler, enn at man tester positivt på grunn av spor av marihuana. Å ruse seg og å være ruset i tjenesten er selvfølgelig uakseptabelt, sier Birkeland.

Forsvarets narkotikagruppe registrerte 874 urinprøver tatt med tanke på inntak av ulovlige rusmidler i 2020, 89 av prøvene viste inntak på cannabis. Det er mer enn 10 prosent, står det deres årsrapport.

Ulovlig befatning med narkotika i Forsvaret

Slik er dagens lovverk knyttet til narkotika:

  • Befatning med narkotika som avdekkes i en skikkethetsvurdering etter forsvarsloven § 10 skal ikke alene eller systematisk danne grunnlag for anmeldelse. Ved annen ulovlig befatning med narkotika skal refselse eller anmeldelse vurderes.
  • Befatning med doping som avdekkes i en skikkethetsvurdering etter forsvarsloven § 10 skal ikke alene eller systematisk danne grunnlag for anmeldelse Ved annen ulovlig befatning med doping skal refselse eller anmeldelse vurderes.

Kilde: Forsvarets Bestemmelse for rusforebyggende arbeid.

Skal på høring

Forsvarets forum har vært i kontakt med Forsvardsepartementet for å høre om det forligger planer om å åpne for blant annet HIV-positive i Forsvaret. De de viser til Forsvarets sanitet som faginstans for medisinske vurderinger om hvem som kan tjenestegjøre.

Ifølge Forsvarets sanitet er «Bestemmelse for militær helsetjeneste og legebedømmelse», inkludert «vedlegg med diagnoseliste» under revidering og skal på høring snart. Dette er dokumenter som legger føringer for hvem som kan tjenestegjøre i Forsvaret.

– Sykdommer som før ga store konsekvenser for den enkelte, kan takket være nye viten, ny behandling, nye medisiner gi et normalt liv, skriver Erik Glæstad, major og lege i Institutt for militær allmennhelse i Forsvarets sanitet.

Kan forverre sykdom

Glæstad viser til at helsekrav kan være avgjørende for Forsvaret kan løse sine oppgaver, som i den ytterste konsekvens være «skillet mellom liv og død».

– På den andre siden skal Forsvarets krav hindre at Forsvaret pålegger norske borgere en tjeneste som kan forverre en eksisterende sykdom eller skade, eller pålegger norske borgere en tjeneste som de ikke har forutsetninger for å utføre.

– Hva gjelder HIV-positive har dette tidligere blitt vurdert strengt på kandidater som har blitt vurdert til førstegangstjeneste. Grunnlaget for denne praksisen har vært med tanke risiko for den som bærer smitte og medsoldater.

Individuelle vurderinger

Forsvarets forum har tidligere skrevet at personer som har fått diagnosen ADHD ikke kan erklæres feltdyktig til tjeneste. Det eneste unntak er om de kan vise papirer på at de ikke lenger tilfredsstiller kravene til diagnosen.

Glæstad viser til at det er viktig å gjøre individuelle vurderinger av kandidater med ADHD. Likevel er «grunnsymptomene» som blant annet økt impulsivitet hyperaktivtet et potensielt problem knyttet til tjeneste i Forsvaret.

– Om en kombinerer disse symptomegenskaper med Forsvarets håndvåpen, våpensystemer, skarp ammunisjon og tunge kjøretøy vil det potensielt medføre stor risiko for kandidaten selv og medsoldater.

– De tilfeller der det foreligger tydelig svekket impulskontroll, glemsomhet, redusert evne til å følge instruksjoner eller redusert funksjon på andre områder vurderes den aktuelle kandidat ikke egnet til førstegangstjeneste, skriver Glæstad.

Han understreket imidlertid at ved en tidligere ADHD-diagnose, som er fjernet av spesialisthelsetjenesten, vil kandidater vurderes på lik linje med andre.

Powered by Labrador CMS