Nyheter

SESJON: I dag får ADHD-diagnoserte maksimalt helseprofil 4 etter individuell vurdering på sesjon.

Forsvarets ADHD-praksis kan bryte med loven

Personer med ADHD kan ikke bli erklært feltdyktig i Forsvaret per dags dato. Forsvarsdepartementet mener dette kan være i «strid med likestillings- og diskrimineringsloven».

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarets praksis gjør at personer som har fått diagnosen ADHD ikke kan erklæres feltdyktig til tjeneste. Eneste unntak er om de kan vise papirer på at de ikke lenger tilfredsstiller kravene til diagnosen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

En person med ADHD vil automatisk få nedskrevet sin helseprofil til karakter 4.

Helseprofilen består av ti kategorier med vurdering fra 1 (dårligst) til 9 (best). Om man har karakter 4 eller dårligere, regnes man som «ikke feltdyktig».

I et brev fra Forsvarsdepartementet til Forsvaret datert til 13. oktober, som Soldatnytt har fått innsyn i, anmoder departementet Forsvaret til å endre sin praksis knyttet til dette.

– En automatisk nedskriving av den vernepliktiges helseprofil på grunnlag av en eksisterende ADHD-diagnose, tilfredsstiller ikke krav til individuell vurdering av den enkeltes helse, jf. anmodning av 8. mai 2019, skriver avdelingsdirektør Kristine Offerdal i brevet og fortsetter:

– På bakgrunn av ovennevnte kan eksisterende praksis i Forsvaret etter FDs vurdering være i strid med likestillings- og diskrimineringsloven».

Kan vurderes – lite ønsket

I 2019 ble det vedtatt at personer som har fått diagnosen ADHD kunne vurderes som tjenestedyktig i Forsvaret.

Det forutsatte da at personen ikke trengte medisiner, og det skulle bli gjort på en individuell vurdering av lege på sesjon.

Men likevel kan man maksimalt oppnå helseprofil 4. Forsvaret har tidligere kommunisert at behovet for tjenestedyktige – men ikke feltdyktige – soldater er lite.

– Forsvaret har svært få militære funksjoner som ikke krever at man er feltdyktig. Disse har normalt blitt fylt av soldater som av forskjellige grunner blir kjent feltudyktig underveis, og som allerede er inne til tjeneste, skriver viseadmiral Elisabeth Natvig i Forsvarsstaben til forsvarsdepartementet, i et dokument Soldatnytt har fått innsyn i, datert til 7. oktober.

–Ingen rett

I brevet presiserer Natvig at en tjeneste i Forsvaret er en plikt, men ingen rett.

– I NOU 1979: 51 Verneplikt 5.2.15 fremgår det at verneplikten ikke er en rett for den enkelte, og at Forsvaret kan kalle inn personell som er skikket for tjeneste, og skriver senere:

– Det er Forsvarets behov som er styrende for kravene som stilles til de som kalles inn, og behovet varierer ut i fra hvilke funksjoner som skal fylles.

Forsvarsdepartementet mener likevel at det er den individuelle vurderingen som skal fastslå hvor egnet soldaten egentlig er.

– FD anmoder på dette grunnlag Forsvaret om å endre praksis, slik at vernepliktige med eksisterende ADHD-diagnose får anledning til å få sin tjenestedyktighet individuelt vurdert på grunnlag av fremlagt medisinsk dokumentasjon.

– Det presiseres at dersom den vernepliktiges medisinske dokumentasjon tilsier at funksjonsnivå kvalifiserer til felttjeneste, vil det ikke være grunnlag for å diskvalifisere vedkommende på bakgrunn av en ADHD-diagnose i seg selv.

Powered by Labrador CMS