Nyheter:

Offiserer kokain-tatt

Tre offiserer avslørt etter spor av kokain i urinprøver.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over syv år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tre offiserer ble sist høst tatt for bruk av kokain, etter at de avla positive urinprøver i tilfeldige kontroller utført av ansatte i Forsvarets narkotikagruppe.

De tre ble umiddelbart satt under etterforskning av narkotikagruppa, med blant annet avhør om sin befatning med det sterke narkotiske stoffet.

Bekreftes. Sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FVPS), brigader Jan Erik Thoresen, bekrefter saken.

– Jeg er kjent med at det i fjor høst ble tatt tre ansatte med denne typen stoff i kroppen. Dette er saker vi følger tett, sier Thoresen.

Forsvarets narkotikagruppe har etterforsket og oversendt sakene til avgjørelse hos påtalemyndigheten.

– Hva slags konsekvenser får dette for arbeidsforholdet til de tre?

– Strafferettslig er dette en sak for det sivile systemet. Så kan det selvsagt også bli en personalsak, uten at jeg ønsker å kommentere hvilke konsekvenser det eventuelt får for den enkelte.

I løpet av senhøsten og vinteren er sakene til de tre avgjort av politijurist. Juristen mente to av sakene var av en slik karakter at det ikke ville være mulig å få de pådømt eller bøtelagt etter gjeldende rettspraksis. Den tredje saken var for vanskelig å bevise. Dermed ble to av sakene avgjort med påtaleunnlatelse, mens den tredje fikk saken henlagt etter bevisets stilling. De to som fikk saken avgjort med påtaleunnlatelse har fått den mildeste straffereaksjon man kan få i en straffesak. Med påtaleunnlatelse følger det oftest også vilkår og prøvetid. I narkotikasaker kan straffen endres hvis en person eksempelvis ikke følger et program som har til hensikt å overvåke urinprøver og hindre stoffmisbruk.

Reino Ottesen, sjef for Forsvarets narkotikagruppe​​

Speiler samfunnet

At offiserer blir avslørt som brukere av kokain, overrasker ikke leder av Forsvarets narkotikagruppe, major Reino Ottesen. Han forteller at det også tidligere år er avslørt både soldater og befal som lefler med bruk av pulverstoffer.

Det som derimot overrasker Ottesen, er at de faktisk tas:

– De som avsløres, tar ikke inn over seg at de i utgangspunktet er rollemodeller i kraft av å være offiser eller befal i Forsvaret, en etat der fokus på holdninger, etikk og ledelse er sentralt. Men Forsvaret er nok også et speilbilde av samfunnet for øvrig, så også knyttet til rus og rusmisbruk, sier Ottesen.

Narko-sjefen er opptatt av at kolleger må bry seg og hjelpe til med å jobbe forebyggende mot rusmisbruk i Forsvaret.

– Å jobbe for en rusfri arbeidsplass, er i seg selv forebyggende arbeid. Når ansatte forstår dette, er de rollemodeller for andre, mener majoren.

– Det er en generell trend i samfunnet at bruken er flyttet fra cannabis til pulverstoffer, sier politioverbetjent Erik Kinn Rustad.

Trend

Faglig leder i Forsvarets narkotikagruppe, mangeårig narkotikaetterforsker og politioverbetjent Erik Kinn Rustad sier dette om at pulverstoffer har funnet veien også til forsvarsansatte:

– Det er en generell trend i samfunnet at bruken er flyttet fra cannabis til pulverstoffer, sier politioverbetjent Erik Kinn Rustad.

– Det er en generell trend i samfunnet at narkotikadebuten nå også skjer på sentralstimulerende stoffer som kokain. Derfor vil man finne disse eksemplene også i Forsvaret, sier Kinn Rustad.

Verken Rustad eller Ottesen ønsker å kommentere hvor i Norge de aktuelle sakene ble avslørt.

– Det er en generell trend i samfunnet at bruken er flyttet fra cannabis til pulverstoffer, sier politioverbetjent Erik Kinn Rustad.
Narkotikakontroll med hund under innrykk på Madla, høsten 2016.
Narkotikakontroll med hund under innrykk på Madla, høsten 2016.

– Det kan vi ikke si noe om, annet enn at dette ble politisaker som ellers i samfunnet. Det som selvsagt er alvorlig, er at vi faktisk finner brukere også i en etat som Forsvaret, sier Ottesen.

Foreslås redusert. Forsvarets narkotikagruppe Nord og Sør er i langtidsplanen for Forsvaret foreslått slått sammen til en avdeling. «Antall ansatte skal reduseres betydelig», heter det i planen.

Det mener narkotikagruppens sjef, Reino Ottesen, kan føre til færre kontroller av både innrykk og ansatte generelt.

– Vi skulle gjerne gjort mer enn det vi gjør i dag. Men blir vi færre, sier det seg selv at vi ikke får gjort mer, konkluderer Ottesen.

Befatning med narkotika er i mange tilfeller ensbetydende med at man mister både sikkerhetsklarering og jobben i Forsvaret. Men det finnes unntak. Regler for oppfølging av den ansatte gjør at arbeidsforholdet i flere saker kan fortsette. Likevel er graden av alvorlighet også avgjørende.

Færre saker

Direktør for HR i Forsvarsstaben, Tom Simonsen, synes det er leit at det også i Forsvaret avsløres brukere av pulverstoffer.

I forhold til antallet saker fra Forsvarets narkotikagruppe til politiet har han rett. De siste ti årene har antallet gått ned fra 600 saker i året til 115 saker i 2016.

Tom Simonsen, HR-direktør

– Vil det være mulig å få Forsvaret helt rusfritt?

Narkotikakontroll med hund under innrykk på Madla, høsten 2016.

– Vi har nulltoleranse for narkotika og doping, og det jobber vi med hver dag, sier Simonsen.

– Forsvarets hovedverneombud sier til Forsvarets forum (se lenger ned i saken) at det rusforebyggende arbeidet ligger dødt på øverste nivå i Forsvaret. Hva tenker du om det?

– Arbeidet ligger ikke dødt. Gjennom HR-transformasjon ble ansvaret flyttet til Forsvarets personell- og vernepliktssenter, i likhet med øvrig utøvende arbeid. Jeg vet at de er i ferd med å tilsette innenfor fagfeltet, sier Simonsen.

– Er det nødvendig at Forsvaret har egen narkotikagruppe?

– Selv om antall vernepliktige er redusert fra da gruppa ble opprettet på 70-tallet, er det fremdeles mange som skal gjennom innrykk hvert år. Da er det viktig å ha narkotikagruppa som kan støtte ved innrykket. I tillegg er jo gruppa en viktig del av det rusforebyggende arbeidet vårt, også for fast ansatte. Det er viktig å ha den kompetansen internt i Forsvaret, mener Simonsen.

– Når skal narkotikagruppa reduseres?

– Planen er at det skal skje fra august 2017, vi er midt inne i omstillingsprosessen. Det for tidlig å si noe om hvor stor reduksjonen kan bli.

– Hvordan blir du som hovedverneombud varslet når slike saker oppstår?

– Jeg burde åpenbart vært varslet om disse sakene. Men problemet er at det etter 1. august i fjor, da helse, miljø og sikkerhet i Forsvaret ble sentralisert, ikke lenger er noe pågående systematisert rusforebyggende arbeid i Forsvaret ledet fra øverste nivå. Det ligger dødt, sier hovedverneombudet.

– Hva mener du med det?
Eivind Solberg, hovedverneombud

– Som Forsvarets hovedverneombud har jeg vært svært opptatt av hvem som skulle ivareta ansvaret for oppfølging av rusforebygging og selvmordsforebygging da Forsvarsstaben skilte ut HMS fra sin organisasjon. Jeg har flere ganger siden august 2016 utfordret Forsvarsstaben på hvem som har ansvaret, uten at jeg sitter med svaret i mars 2017. Det formelle ansvaret har personellsjef Tom Simonsen på vegne av forsvarssjefen, mener Solberg.

– Han mener satsingen på rusforebygging i Forsvaret har lykkes. Hva tenker du om det?

Eivind Solberg, hovedverneombud Click to add image-byline

– Det forholdsvis beskjedne omfanget av saker kan jo tyde på det, men dette er et område som krever konstant oppfølging og fokus. Da er det betenkelig at ansvaret er pulverisert og systematikken ikke ivaretas, mener Solberg.

– Ikke kutt narko-innsatsen

– Det er selvfølgelig synd at det også finnes narkotikamisbruk i Forsvaret også, men det overrasker meg dessverre ikke. Det sier generalsekretær Lars Holmen i Norsk Narkotikapolitiforening.

Han advarer mot å kutte i i narkotikaforbyggende ressurser i Forsvaret.

– Utviklingen internasjonalt, og i Norge, er at det finnes 350 stofftyper å forholde seg til. Så selv om man har færre saker i Forsvaret de siste årene, må ikke det være ensbetydende med å kutte i innsatsen. Vi har nok rusa folk med våpen ellers i samfunnet, vi trenger de ikke i Forsvaret også, sier Holmen.

Narkotikakontroll med hund under innrykk på Madla, høsten 2016.
Forsvarets forum var til stede da Forsvaret undersøkte ferske rekrutter.
Powered by Labrador CMS