Nyheter:

NARKOTIKA: Årsrapporten fra 2020 viser en markant nedgang i antall etterforskede brudd på norsk narkotika- og dopinglovgivning.

Soldat ruset på MDMA sto med skarpladd våpen på vakt

Det ble gjort beslag av rød fluesopp og ti prosent testet positivt på THC. Forsvarets narkotikagruppe anbefalte dimisjon av 55 flere soldater og ansatte i fjor enn i 2019.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I løpet av 2020 har Forsvarets narkotikagruppe (FNG) etterforsket til sammen 29 forhold som ble oversendt til sivile påtale og pådømmelse. Det kommer frem av Narkotikagruppens årsrapport 2020, som Forsvarets forum har fått innsyn i.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Ett av de 29 forholdene omhandler en rutineinspeksjon gjennomført i februar 2020. Inspeksjonen ble gjennomført ved en militær avdeling.

I årsrapporten står det at det ble gjort markering med godkjent narkotikasøkshund på et forlegningsrom. Etterforskningen avdekket at den aktuelle personen hadde vakttjeneste og sto på vakt med skarpladd våpen.

Det ble deretter tatt urinprøve av den aktuelle personen, og prøven ga positivt utslag på MDMA, amfetamin og metamfetamin. Vedkommende ble anmeldt og straffeforfulgt.

Et annet forhold omhandler en markering på en person under innrykk til tjeneste. I rapporten står det at det ble tatt urinprøve av vedkommende som påviste inntak av amfetamin og THC (cannabis).

Personen opplyste i videre samtaler at han nylig hadde ruset seg, og det var noe han gjorde jevnlig. Han hadde fast arbeid som sjåførlærer. Vedkommende ble anbefalt dimmittert grunnet manglende skikkethet som følge av livsførsel og vandel, står det videre i rapporten.

10 prosent av urinprøver er positive

Forsvarets narkotikagruppe har i 2020 registrert 874 urinprøver tatt med tanke på inntak av ulovlige rusmidler, står det i rapporten. 89 av prøvene viser inntak på cannabis. Det er mer enn 10 prosent.

Videre er det påvist inntak av amfetamin, kokain, MDMA/MDA, opiater, Benzodiazepiner (Oxazepam, Diazepam og Klonazepam) og anabole og androgene steroider.

Til sammenlikning med 2019 ble det påvist 126 tilfeller av cannabis i urinprøver. For amfetamin var det en økning fra tre tilfeller i 2019, til fem tilfeller i 2020. Positive opiatprøver har gått ned fra 28 i 2019 til 19 i 2020.

Derimot har urinprøver som har vist positivt inntak på kokain nesten tredoblet seg. I 2019 var det fire positive tilfeller, mens i 2020 var det elleve positive tilfeller. MDMA har holdt seg stabilt med 8 tilfeller i 2019 og 2020.

Les også: Narkotikasaker i Forsvaret skal i større grad refses enn anmeldes fremover

Fluesopp

I 2020 hadde FNG til sammen fire beslag av narkotika. Alle beslagene ble gjort på militært område i forbindelse med rutinekontroll, innrykk eller nytilføring. Ett av beslagene var Ecstasy-tabletter og diverse ukjente tabletter på arbeidsplassen til en midlertidig ansatt.

FLUESOPP: Et av beslagene FNG gjorde var av rød fluesopp.

FNG gjorde også beslag av ulovlig kosttilskudd i 2020. I rapporten står det at det ble gjort beslag av kosttilskudd inneholdende 1,3 DMAA (Metylheksanamin) i forbindelse med etterforskning av en narkotikaovertredelse.

I den samme saken ble det også gjort beslag av Kratom, som er et opioidlignende reseptpliktig legemiddel, samt rød fluesopp. Ifølge Rustelefonen kan rød flyesopp gi en rus som minner om en langt framskreden alkoholrus med hodepine, kvalme og brekninger.

Reduksjon

Til tross for soldat ruset på MDMA med skarpladd våpen har FNG i 2020 hatt en markant reduksjon i antall etterforskede brudd på norsk narkotika- og dopinglovgivning.

Reino Ottesen, sjef for Forsvarets narkotikagruppe​​

Gruppen peker selv på at reduksjonen i hovedårsak kommer av termineringen av avtalen med politiet, men kan ikke se bort fra at koronapandemien også har hatt en medvirkende årsak.

– Tatt i betraktning av situasjonen som vi har med tap av begrenset politimyndighet og korona-situasjon, så er vi fornøyd med det som har blitt gjor2t, sier Reino Ottesen, sjef for Forsvarets narkotikagruppe.

Ved siden av antall straffesaker, har FNG i 2020 anbefalt dimisjon av 113 soldater/ansatte grunnet «livsførsel og vandel», da denne ikke er i tråd med Forsvarets holdninger til narkotika og doping. Dette er forhold som føyer seg inn under Forsvarslovens § 10 om skikkethet, står det i rapporten.

I 2019 anbefalte Forsvarets narkotikagruppe 55 personer dimittert av slike grunner.

Fått med deg denne? 150 refselser for brudd på smittevernrestriksjoner

Har ikke lenger begrenset politimyndighet

16. mars 2020 ble narkotikagruppen gjennom faglig ledelse, orientert om at Politidirektoratet trakk tilbake begrenset politimyndighet som var tildelt gruppens militære personell. Tilbaketrekkingen av politimyndigheten ble gjort med umiddelbar virkning.

– Tap av begrenset politimyndighet har en konsekvens for hele Forsvaret. Det det har avdekket er at Forsvaret ikke har gode nok hjemler for å ivareta rusforebygging av ulovlige midler på en god nok måte, etter vår mening.

Ottesen mener den begrensede politimyndigheten gjennom avtalen med politiet har hatt en forebyggende effekt.

Uten begrenset politimyndighet vil det nå være opp til avdelingen å bestemme hva som skjer med den eventuelle vedkommende i en narkotika-situasjon.

– Vi kan ikke se bort ifra at noen vil prøve narkotiske stoffer på grunn av at man ikke har noen straffereaksjon. Tidligere ble vedkommende anmeldt og straffeforfulgt. Nå i dag blir det en intern sak i Forsvaret. Man kan risikere å bli straffeforfulgt, men muligheten er svært liten, sier han.

Forsvarets narkotikagruppe har nå til oppgave å hindre overtredelse av narkotika- og dopinglovgivningen gjennom forebyggende og kontrollerende tiltak, samt gi råd i saker der det er mistanke om overtredelse av narkotika- eller dopinglovgivningen.

Forsvarets narkotikagruppe gjennomfører rusmiddelkontroll med hjemmel i Forsvarsloven (vurdering av skikkethet) eller i forbindelse med etterforskning og skjellig grunn til mistanke.

Powered by Labrador CMS