Nyheter

Fra venstre: Roger Jakobsen, Siw Overland, Merete Fagerbekk, May Oldervik, Tor Melvold, Knut Erik Erstad og Thomas Norman Hansen. Alle har vært hovedverneombud eller assisterende i løpet av de siste 20 årene.

Hovedverneombudet feiret 20 år – dette har vært de største sakene

Blyfri ammunisjon, ledelsesforvirring, bråkete tyske lastevogner og lite kunnskap om «klokeboka» har preget over to tiår for hovedverneombudene.

Publisert Sist oppdatert

– Da jeg ble Forsvarets hovedverneombud tenkte jeg at vi måtte reise rundt og snakke med driftsenhetene. Det var 21 av dem, og jeg sa vi måtte jobbe sammen rundt «klokeboka». De spurte hva det var – og det er arbeidsmiljøloven. Der står det utrolig mye bra, bare at man ikke alltid vet om det, sier Roger Jakobsen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Han, Siw Overland, Merete Fagerbekk, May Oldervik, Tor Melvold, Knut Erik Erstad og Thomas Norman Hansen møttes tirsdag for å feire 20 år siden opprettelsen av stillingen som vernetjenestens fremste talsperson i Forsvaret.

Det er strengt tatt er en 22-årsfeiring, men korona ville ikke spille på lag.

Vakte stor oppmerksomhet

Tor Melvold var først ut, og tiltrådte som Norges første hovedverneombud i 2001. Det har ikke alltid vært like enkelt å få gehør hos ledelse, forsvarssjef og forsvarsminister gjennom årene.

– Det starta nok med et pålegg fra Arbeidstilsynet som kom, og det vakte stor oppmerksomhet da jeg var ute på riksdekkende TV og kritiserte forsvarssjefen. Men det gikk bra, det var Sigurd Frisvold. Han tok det pent, sier Melvold.

Forvirring rundt hvem som skulle håndtere hva, både innenriks og utenriks, er også et gjengangertema rundt bordet.

Bråkete lastevogner

Roger Jakobsen forteller om hans periode mellom 2012 og 2014, da de skulle få inn nye lastevogner til Hæren. De skulle bygges i Tyskland.

– De hadde ikke de samme kravene til støy som vi har i Norge, så det ble med en gang en «mismatch». Man må ha lastevogner som ivaretar de norske kravene. Det måtte vi jobbe mye med, sånn at vi ikke fikk lastevogner vi ikke kunne bruke i Norge. Spørsmålet var hvilket verneombud som skulle håndtere dette.

Var det Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)? Men det skulle være Hærens kjøretøy, så kanskje Hærens hovedverneombud?

– Jeg mente det skulle være de som var sluttbrukeren som skulle ha ansvaret, sier han.

Blyfri ammo

For nåværende hovedverneombud Thomas Norman Hansen dukket det opp en sak i 2011, da han var HVO i Hæren. Forsvaret gikk over til blyfri ammunisjon som et miljøtiltak for å forhindre utslipp. Det ikke helt etter planen.

OPPGITT: Hovedverneombud i Forsvaret Thomas Norman Hansen.

– Det var en kompanisjef på grensevakta som ringte og sa «du, det er helt jævlig, etter at vi har vært på skytebanen blir folk helt ubrukelige i flere dager etterpå».

Mange ble eksponert for den nye typen miljøammunisjon, som gjorde at de fikk metallfeber. Ammunisjonen inneholdt ikke bly, men avgasser av kobber, sink og ammoniakk hadde skadelig effekt.

Til slutt ble det dokumentert, og Hansen ga klar beskjed til daværende FHVO om at han enten måtte få det stanset, eller så kom han selv til å måtte ta grep.

I 2012 kjøpte Forsvaret ny ammunisjon for en halv milliard kroner.

Ammunisjonen kom fra Sveits, hadde produktdatablad der utslippene sto nedskrevet. Produsentene hadde brukt det billigste kruttet og tennhettene, som gjorde soldatene syke, forteller Hansen.

Utydelig ansvarsfordeling

Kronologi

Forsvarets hovedverneombud

 • 2001-2006 Tor Melvold
 • 2006-2012 Geir Arne Nordstrand
 • 2012-2014 Roger Jakobsen
 • 2014-2018 Eivind Solberg
 • 2018-2022 Knut Erik Erstad
 • 2022- Thomas Norman Hansen
 • Assisterende hovedverneombud

  • Egil Kvitne
  • Berit Teien
  • May Oldervik
  • Merete Fagerbekk
  • Siw Overland

Omstillingene Forsvaret de siste 20 årene har forvitret mye, sier Hansen til nikking rundt bordet. Jakobsen husker tilbake til da han var garnisonssjef i Porsanger og lå våken flere netter med tanker om hvordan dagene skulle gå opp:

– Tidligere, om du var garnisonssjef kunne du velge om man skulle skru på kjøretøy eller dra ut og øve, eller begge. Eller om du skulle ha flere ansatte på kjøkkenet og så videre. Da jeg var garnisonssjef i GP var det ti ulike avdelinger, men halvparten hadde sjefer andre steder. De satt i Oslo eller Indre Troms, og du hadde ikke noen å snakke med av de som hadde myndighet. De var jo ikke der.

– Det er fortsatt litt sånn i dag. Vi har fortsatt Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, FLO og Forsvarets sanitet, for eksempel, sier Hansen, og mener det går utover arbeidsmiljøet, sier Hansen.

Brannfare i Litauen

Han trekker fram et nylig eksempel på at fragmenteringa av ansvar kan gå utover personellet. Nylig skrev Forsvarets forum om at forsvarsombudet ropte varsku om norske soldater i Litauens brannvern og mattilbud.

– Innafor det lokale lovverket er det i henhold til brannsikkerheten, og de som vertsnasjon kommer ikke til å fikse det. Hvem skal gjøre noe med det? Vi har en fragmentering av ansvar sånn at Forsvarsbygg, sjef i Hæren og sjef i FOH har ikke oversikt over hva slags ansvar de har.

Knut Erik Erstad, som satt fra 2018 til i fjor, kan imidlertid peke på at det har vært en utvikling i rollene:

– Det er en utfordring å få forståelse i resten av organisasjonen for at vi ikke driver med forsvar her og HMS her. Men det positive, innenfor vernetjenesten har det skjedd en ening på DIF-nivå. Jeg trengte ikke reise til Korea for å følge opp nye fartøy, men hovedverneombudet i Sjøforsvaret reiste dit, sier han.

Powered by Labrador CMS