Nyheter

TRENGER OFFISERER: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen under et besøk på fregatten KNM Roald Amundsen sommeren 2022. Fremover kommer Forsvaret til å trenge flere offiserer med høyere grad.

Venter offisermangel:
Flere utdannes denne våren

For å bøte på varslet offisermangel de kommende årene, har forsvarssjefen bestemt at vårens kull for høyere utdanning økes med ti plasser.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Som følge av naturlig avgang, er det forventet et økt volum av vakanser knyttet til stillinger på OF4- nivå og høyere de kommende årene. Dette vil forsterke behovet for etterfylling av offiserer med rett kompetanse.»

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det står det i et brev fra Forsvarets høgskole (FHS) til forsvarsgrenene, som Forsvarets forum har fått innsyn i. Naturlig avgang viser til særaldersgrensen i Forsvaret på 60 år.

I brevet står det at forsvarssjef Eirik Kristoffersen og sjefen for Forsvarets Høgskole, generalmajor Dag Rist Aamoth har signalisert at det trengs flere offiserer med videregående offisersutdanning (VOU). De ti nye plassene er i programmet som heter videregående offiserspåbygging (VOP), som er et firemåneders kurs.

En slik utdannelse er ofte «inngangsporten» til stillinger på oberstløytnant- eller kommandørkapteinnivå.

– Færre i løypa

– Det fremstår i all hovedsak som et godt grep at man etablerer et tilbud, sier leder i Norges offisers- og spesialistforbund Torbjørn Bongo, til Forsvarets forum.

Han sier at de kjenner seg godt igjen i beskrivelsen av at det vil være stort behov for offiserer på høyere nivå de kommende årene.

– Det er relativt sett mange i 50-årene, men relativt sett få i 40-årene. Det er altså mange som nærmer seg pensjonsalder, men færre som ligger i løypa for å ta over, sier han.

Det samme sier Jens Jahren i Befalet fellesorganisasjon. Han opplyser at rundt 2000 forsvarsansatte går av med pensjon de neste åtte årene.

– De årskullene som er på vei ut nå for aldersgrensen er veldig store. Det er mange som går ut med høy fagmilitær kompetanse, sier han til Forsvarets forum.

Ti plasser

Offiserer med videregående offisersutdanning (VOU) kan arbeide ved såkalte fellesinstitusjoner, som for eksempel Forsvaret operative hovedkvarter eller Forsvarsstaben, der hær-, sjø- og luft-kapasiteter må ses i sammenheng. Studiet innebærer undervisning i militærstrategi og fellesoperasjoner.

Nå har Kristoffersen bestemt at kullet som starter studiet mandag 9. januar skal økes med 10 studieplasser. I utgangspunktet var det 30 personer som tatt ut til studiet. Hæren får fire av de ekstra plassene, mens Sjøforsvaret og Luftforsvaret får tre hver. De gis til personer som allerede er tatt ut til reserveplasser våren 2023 eller har fått plass i 2024.

De som blir tatt ut til studiet har grad OF2 til OF4, altså kapteiner og kapteinløytnanter, majorer og orlogskapteiner, og oberstløytnanter og kommandørkapteiner. De må ha en relevant sivil mastergrad.

Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret har rapportert til FHS at det er et etterslep av erfarne offiserer med sivil mastergrad som ikke har kommet inn på, eller må vente for lenge på militær videreutdanning.

Denne økningen av kvoten beskrives i brevet som et tiltak på kort sikt.

Powered by Labrador CMS