Nyheter:

Salutt avgis ved Akershus festning i forbindelse med markering av 8. mai. Bildet er fra 2017.

Forsvaret gjennomgår saluttene – vurderer å sløyfe skudd på Mette-Marits bursdag

Andre land avgir bare salutt for majestetene og tronfølgeren. Forsvarssjefen bestemmer om Norge skal fortsette salutten for kronprinsessen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå har Forsvarets fellestjenester (FFT) og Forsvarets kommandantskap har gjort en gjennomgang av ordningen med saluttering. Følgende endringsforslag skal diskuteres under et møte med Forsvarsstaben fredag 12. mars:

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

 • Redusere antall salutter til seks: Kongeparets fødselsdager, kronprinsens fødselsdag, 8. mai, 17. mai og 7. juni. Det innebærer at det ikke lenger avgis salutt for kronprinsesse Mette-Marit 19. august.
 • Videreføre antallet kommandantskap og saluttstasjoner på dagens nivå.
 • Avgi likt antall salutter fra alle stasjoner. I dag avgis det sju salutter fra fire stasjoner, mens fem stasjoner avgir fire salutter.
 • I tillegg forslår Forsvarets fellestjenester at Forsvaret skal vurdere å ikke lenger avgi salutt i anledning unionsoppløsningen 7. juni.

Dersom anbefalingene fra Forsvarets fellestjenester blir vedtatt, vil endringene tre i kraft fra 1. januar 2022.

Saluttstasjoner i Norge

 • Forsvaret har etablert kommandantskap ved sju festninger. Disse er også saluttstasjoner: Akershus, Bergenhus, Vardøhus, Kristiansten, Fredriksten, Kongsvinger og Oscarsborg.
 • I tillegg er det to saluttstasjoner etablert på Setermoen og på Haakonsvern. Dette for å ivareta salutt-tradisjonen i berørte forsvarsgrener.
 • Det er også videreført et saluttbatteri på Skansen i Bergen som kun avgir salutt 17. mai.

Kilde: Forsvarets kommandantskap

Store saluttendringer i 2018

For nærmere tre år siden, i august 2018, gjorde Forsvaret en rekke endringer i utøvelsen av saluttene fra festninger og stasjoner rundt om i landet.

 • Kommandantskapet ved Karljohansvern ble lagt ned.
 • Saluttstasjonene i Fredrikstad, Horten, Stavern, Kristiansand, Rena og Harstad ble lagt ned.
 • Akershus, Bergenhus, Kristiansten og Vardøhus skulle avgi sju salutter i løpet av året, mens de øvrige (Fredriksten, Kongsvinger, Oscarsborg, Setermoen og Haakonsvern) skulle avgi fire salutter, 17. mai, 8. mai og kongeparets fødselsdager.

Fakta om salutt-skudd

 • 21 skudd for statsflagg/orlogsflagg, kongelig person, statsoverhode og nasjonale høytidsdager
 • 19 skudd for statsminister, flåteadmiral/marskalk, ambassadør, utenlandsk embetsperson av tilsvarende rang som i eget land er berettiget til slik salutt
 • 17 skudd for forsvarsminister, forsvarssjef, admiral/general, utenlandsk embetsperson av tilsvarende rang som i eget lande er berettiget til slik salutt
 • 15 skudd for viseadmiral/generalløytnant, sjef for forsvarsgren, utenlandsk embetsperson av tilsvarende rang som i eget land er berettiget til slik salutt

Ved viktige begivenheter i kongehuset vil saluttstasjoner gi salutt slik:

 • ved fødsel, 21 skudd
 • ved inngåelse av ekteskap, dobbelt salutt (2 x 21 skudd)
 • ved dødsfall – sørgesalutt med 21 skudd
 • ved tronbestigelse – dobbelt kongesalutt
 • på fødselsdagen til alle medlemmer av kongehuset som har nådd myndighetsalderen, med 21 skudd

Alminnelig salutt gis med fem sekunders opphold mellom skuddene. Dobbelt salutt gis med ett minutts opphold mellom omgangene. Sørgesalutt gis med 30 sekunders opphold mellom skuddene.

Forsvarets forum får opplyst at ett saluttskudd kostet 598 kroner i 2017.

Kilde: Store norske leksikon

Drøftet nedleggelse av tre nye festninger

Kommandantskapet skriver at de forrige endringene fikk stor oppmerksomhet politisk og blant enkelte grupperinger, særlig i Fredrikstad og Kristiansand. Etter forsvarssjefbyttet i august sendte Kristiansand en anmodning om ny vurdering. Det ble ikke tatt til følge.

De har i denne runden drøftet å legge ned kommandantskapene ved Fredriksten, Oscarsborg og Kongsvinger festninger. Det er dog konkludert med at festningene er svært viktige i Norges historie og står sterk i nasjonens og lokalbefolkningens bevissthet. Kommandantskapene sikrer tilstedeværelse, skriver de Forsvarets kommandantskap i brevet Forsvarets forum har innsyn i.

– Tar en bort disse og gjør festningene til «museum», mister man bildet av den «levende festningen», står det.

Se salutter fra hele landet i videoen under:

Ikke salutt for kronprinsessen

I Norge avgis det salutt for å markere fødselsdagene til statsoverhoder. Frem til nå har det omfattet kongeparet og kronprinsparet.

Kronprinsesse Mette-Marits salutt 19. august kan imidlertid forsvinne, dersom forsvarssjefen sier seg enig i forslaget fra Forsvarets fellestjenester. Det har vært avgitt salutt på Mette-Marits fødselsdag siden hun giftet seg med kronprins Haakon i 2001.

– Forsvarets kommandantskap har vurdert salutt-tradisjonene i de nordiske land og Storbritannia. Det er kun Norge som avgir denne salutten, skriver oberst Knut Henry Thorvaldsen i en e-post til Forsvarets forum.

Kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra under 17. mai-feiringen utenfor Skaugum i Asker i 2020.

Thorvaldsen er sjef for Forsvarets kommandantskap.

Forsvarets kommandantskap skriver at deres vurdering er at det er viktig å videreføre saluttene for statsoverhodet og tronfølger. Når Mette-Marit blir dronning, vil Forsvaret gjenoppta saluttene 19. august.

I 2011 ba Mette-Marit om at salutten for henne ikke skulle gjennomføres. Fire uker tidligere hadde terrorangrepene 22. juli rammet. Kronprinsessen ba ifølge VG da selv om at de 21 skuddene fra saluttstasjoner over hele landet ikke skulle utløses av respekt for de berørte etter anslaget mot regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.

Unionsoppløsningsdag til vurdering

Også salutten i anledning unionsoppløsningen 7. juni legges frem som en salutt det kan vurderes å sløyfe. Dagen markerer oppløsningen av unionen mellom Sverige og Norge 7. juni 1905.

Oppmerksomheten om dagen nasjonalt er ikke fremtredende og Forsvaret bør drøfte om denne skal videreføres som saluttdag, står det i brevet Forsvarets forum har sett.

– Forsvarets kommandantskap har vurdert at det sannsynligvis ikke er fornuftig å videreføre saluttering for 7. juni inn «i evigheten». Det er nå 116 år siden unionsoppløsningen fant sted og det er mulig å planlegge å terminere salutten en gang i fremtiden, kanskje i 2025 eller 2030, skriver oberst Thorvaldsen til Forsvarets forum.

Kronikk om 7. juni: –Ikke en flaggstang bør stå naken på denne dag

Det skisseres to løsninger i brevet:

 1. Videreføres til et bestemt år. Forsvarets fellestjenester har foreslått 2025.
 2. Videreføre saluttering 7. juni til den opphører som offisiell flaggdag.

– Er det en diskusjon at det ikke lenger skal være flaggdag? Hvor er det i så fall løftet?

Forsvarets kommandantskap har bare beskrevet to scenarier i forhold til 7. juni. Hvis dagen ikke lenger er offisiell flaggdag vil man heller ikke avgi salutt. FFT er ikke kjent med noen diskusjon på nasjonalt nivå hvor man vurderer 7. juni status, skriver Thorvaldsen.

For ordens skyld: Forsvarets forum er en avdeling underlagt Forsvarets fellestjenester. Forsvarets forum er redaksjonelt uavhengig.

Powered by Labrador CMS