Nyheter:

Færre ungdommer svarer at de er motivert for tjeneste i Forsvaret, viser en undersøkelse fra Forsvaret forskningsinstitutt (FFI).

Færre ønsker tjeneste i Forsvaret

Det viser en undersøkelse fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et FFI-notat som har undersøkt hva som ligger til grunn for om og hvorfor ungdom ønsker å tjenestegjøre i Forsvaret, viser en nedgang i motivasjonen de siste årene.

Færre ønsker å ta på seg uniformen og bruke minst ett år av livet i Forsvaret.

Det viser undersøkelsen «Motivasjon for førstegangstjeneste – en kvantitativ analyse av sesjonsdata 2009–2019», som Forsvarets forum har fått innsyn i.

Nedgangen i motivasjon er sterkest blant menn. Undersøkelsen viser at ønsket om tjeneste har falt fra 59 prosent blant de født i 1992 og ned til 41 prosent for de som er født i 2002. I samme tidsrom har andelen motiverte kvinner falt fra 25 til 22 prosent. I første del av den todelte sesjonsordningen leverer alle 17-åringer inn en egenerklæring hvor de blant annet oppgir motivasjon for førstegangstjeneste

«I over ti år har disse svarene vist at langt flere menn enn kvinner har ønske om tjeneste i Forsvaret. Motivasjonen blant både kvinner og menn økte noe i forbindelse med innføringen av allmenn verneplikt i 2014, men har gått ned igjen de siste årene», heter det blant annet i notatet.

Om undersøkelsen

  • I første del av den todelte sesjonsordningen leverer alle 17-åringer inn en egenerklæring hvor de blant annet oppgir motivasjon for førstegangstjeneste
  • Undersøkelsen baserer seg på svarene ungdommene ga ved ved sesjon del én.
  • Undersøkelsen har tatt for seg svarene gitt i av fødte i tidsrommet 1992-2002.
  • Totalt har i overkant av 600.000 svart på blant annet motivasjon.
  • Ifølge FFI er resultatene fra og med 1996-kullet ikke sammenlignbare med tidligere årskull.
  • Det vises blant annet til at det er gjort endringer i antall spørsmål og utformingen fra og med 1996-kullet.

Den viktigste motivasjonsfaktoren for tjeneste er venner og familie som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Forsvaret.

Over halvparten av de spurte blant menn og kvinner trekker fram det som den viktigste motivasjonen for tjeneste.

I motsatt ende, er ønsket om en annen karriere enn i Forsvaret den viktigste årsaken for hvorfor ikke man ikke vil tjenestegjøre.

Flere kvinner enn menn svarer også at tjenesten i Forsvaret kanskje er for fysisk utfordrende som en årsak for manglende motivasjon.

Powered by Labrador CMS