Nyheter

INTERFLEX: Forsvaret og Heimevernet trente opp ukrainere i Storbritannia.

Forsvaret trente 6480 ukrainere i 2023

Forsvarets bistand til Ukraina i 2023 har en samlet anskaffelsesverdi på om lag 3,6 milliarder kroner.

Publisert

Kortversjon:

 • Forsvaret trente 6480 ukrainere i 2023, med 872 opplært i Norge og resten i utlandet, og bidro med 488 norske instruktører.
 • Norge donerte materiell til Ukraina verdt ca. 3,6 milliarder kroner, inkludert stridsvogner, luftvern, droner og sanitetsutstyr, finansiert delvis av Nansen-programmet.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

I Forsvarets årsrapport for 2023 kommer det frem at Forsvaret har bidratt til trening av 6480 ukrainere i 2023.

Disse har blitt trent i om lag 30 ulike fagområder med totalt 84 kurs.

872 ukrainere fikk opplæringen i Norge, mens resterende gjennomførte utdanningen i utlandet.

Norge bidro med 488 instruktører.

Ansatte og soldater som har bidratt til treningen forteller at treningen oppleves krevende, men samtidig meningsfull.

I rapporten står det også at det ble evakuert 1570 pasienter fra Ukraina til Norge og andre land med fly gjennom en avtale med SAS.

– Avgjørende

I forsvarssjef Eirik Kristoffersens innledende ord i rapporten skriver han at Forsvaret har brukt betydelige ressurser på støtten til Ukraina gjennom materielldonasjoner og opptrening av ukrainske soldater i utlandet.

– Støtten er viktig for Ukraina og avgjørende for vår sikkerhet, skriver Kristoffersen.

Materiellet som har blitt donert til Ukraina via Operasjon Ellisiv er ifølge rapporten som følger:

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

 • Stridsvogn med ammunisjon og reservedeler
 • Ingeniørpanservogn og bergepanservogn med reservedeler
 • Luftvern-ildenheter, komplett med reservedeler
 • Ammunisjon for luftvern og artilleri
 • Pansrede personellvogner
 • Artillerilokaliseringsradar med reservedeler
 • Ambulansebusser
 • Mineryddermateriell, lett- og tungt bærbart system
 • Rekognoseringsdroner
 • Bekledning, personlig utrustning, sanitetsutstyr, proviant (feltrasjoner) mm.
 • Programvare
 • Disse donasjonene har pågått kontinuerlig gjennom 2023 og Forsvarets bistand til Ukraina har en samlet anskaffelsesverdi på om lag 3,6 milliarder kroner.  «Gjenanskaffelsesverdien og bruksnytten for Ukraina er vesentlig høyere», står det i årsrapporten.

  1,8 milliarder kroner av disse kommer fra Nansen-programmet. Av denne bevilgningen er om lag 400 millioner kroner overført til neste år.

Mer krevende avveining

Donasjonene til Ukraina påvirker ifølge rapporten beredskapen til Forsvaret til en viss grad.

Dette er et bevisst valg av Forsvaret med en akseptert risiko som vil vare til materiellet er erstattet.

På grunn av situasjonen i markedet mener Forsvaret at det å kjøpe inn materiell på nytt er dyrere og vil ta lengre tid enn tidligere.

Å bytte ut eldre, delvis utdatert materiell som Forsvaret har gitt til Ukraina med nytt vil øke Norges militære evne og vil være en styrking av beredskapen, står det i rapporten.

Forsvaret skriver også i årsrapporten at avveiningene mellom donasjoner og egen nasjonal beredskap vil bli enda mer krevende i tiden fremover ettersom ledetidene på militært materiell stadig øker.

Powered by Labrador CMS