Meninger

SKAL REAGERE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen skriver at Forsvaret forventer mye av folkene sine.

Ingen skal oppleve mobbing og trakassering

Ett tilfelle av mobbing og seksuell trakassering er ett for mye. Og vi skal reagere hver gang det skjer.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

I en leder i Dagbladet skrives det om mobbing og trakassering i Forsvaret. Jeg er takknemlig for at media bidrar til å sette temaet på agendaen. Forsvaret blir bedre gjennom kritikk.

Lederen antyder imidlertid at ledelsen i Forsvaret ikke tar problemet på alvor og at Forsvaret ikke har rutiner for håndtering. I tillegg påstås det at ingen annen arbeidsplass kunne levd med de tallene Forsvaret har.

Disse påstandene blir for enkle og lite nyanserte. Jeg skal ikke hevde at det hverken er bedre eller verre i Forsvaret enn andre steder, men jeg står inne for at Forsvaret tar problemene som mobbing og seksuell trakassering medfører på dypeste alvor.

Les også: Forsvarssjefen vil se nærmere på ny varslersak

Både samfunnet og jeg som forsvarssjef forventer mye av folkene våre i Forsvaret. I verste fall skal de slåss for vår frihet, slik vi ser de ukrainske soldatene sloss for sin frihet i Ukraina nå.

Mobbing og trakassering internt er ikke forenlig med våre verdier og undergraver både samholdet og tilliten mellom soldater, så vel som den tilliten Forsvaret er helt avhengig av i befolkningen. Mobbing og trakassering undergraver vår kampvilje og Forsvaret har en nullvisjon og en nulltoleranse mot all form for mobbing og trakassering.

Rutiner

Forsvaret har siden 2018 gjennomført en egen og svært omfattende undersøkelse om temaet mobbing og seksuell trakassering hvert andre år. Vi vil ha detaljert kunnskap om situasjonen i Forsvaret. Ifølge forskerne ved FFI er den grundige undersøkelsen Forsvaret gjennomfører unik i norsk arbeidsliv.

Tallene blir høyere enn i mindre omfattende undersøkelser fordi vi også etterspør de mindre alvorlige formene for mobbing og seksuell trakassering i vår undersøkelse. Vi har erfart at de tradisjonelle undersøkelsene om tilstanden i arbeidslivet bare fanger opp de alvorligste sakene. I Forsvaret vil vi gå lengre og også avdekke saker som mange dessverre oppfatter som så milde at det ikke sies ifra.

Vi har en målsetning om å komme alle typer mobbing og seksuell trakassering til livs. Derfor gjennomfører vi blant annet undervisning om temaet for drøyt 8000 vernepliktige hvert år, og teamet er en del av undervisningen på alle befals- og krigsskolene og på alle arbeidsplasser i Forsvaret.

Jeg vil at folkene våre skal si fra når de opplever uønskede handlinger. Terskelen skal være lav for å si ifra til en kollega, til nærmeste leder, en tillitsvalgt eller gjennom varslingskanalen.

Les også: Forsvarets sikkerhetsavdeling: Straff eller bøter fører ikke automatisk til tap av sikkerhetsklarering

Forsvaret har rutiner for å håndtere saker med seksuell trakassering. Vi vet at rutiner i seg selv ikke er nok. Kompetanse hos ledere er et område vi kan bli bedre på. Veiledning og støtte til håndtering av varslingssaker på riktig måte er et annet eksempel der vi kan forbedre oss.

I prinsippet skal saker løses mest mulig lokalt, det sikrer best involvering, men vi vil se på om rutinene for varsling av alvorlige saker bør justeres slik at toppledere raskere blir informert og involvert.

Forbedring

Forsvaret skal gå foran i arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering. I dette arbeidet vil det komme frem flere saker som vi skulle vært foruten. Forsvaret er så åpne som mulig om uønskede saker innenfor gjeldende personvernregler, selv om det måtte medføre mye kritikk og når vi ser at vi kunne ha håndtert saker bedre.

Vi må hele tiden lære og være tydelige på at mobbing og seksuell trakassering er uakseptabelt. Det må det reageres hensiktsmessig på overtramp. Reaksjoner på uakseptabel adferd kan være alt fra at folk sier fra til hverandre til arbeidsrettslige, disiplinære eller strafferettslige reaksjoner.

Les også: Dusj-saken stoppet opp på avdelingsnivå

Jeg er sikker på at vi i Forsvaret skal lykkes i å bli bedre i arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering. Det er et arbeid som er et lederansvar og som aldri slutter. Vi har flinke folk i hele organisasjonen som hver dag jobber hardt for et best mulig forsvar.

Et Forsvar der folk skal trives og oppleve en arbeidsplass som får frem det beste i hver enkelt av oss. Ett tilfelle av mobbing og seksuell trakassering er ett for mye. Og vi skal reagere hver gang det skjer.

Powered by Labrador CMS