Meninger

BEKYMRET: – Vi er svært bekymret for at forsvarssjefen fokuserer på det han omtaler som noen unntak og råtne egg, skriver Klemetsen og Barsok i NTL .

– En ukultur i Forsvaret

Forsvarssjefen må erkjenne at det er en ukultur i Forsvaret, skriver Kjersti Barsok og Tom-Rune Klemetsen i Norsk tjenestemannslag (NTL).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Høsten 2018 ble det gjennomført en undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering blant ansatte og vernepliktige i Forsvaret (MOST-undersøkelsen). Resultatene av undersøkelsen ble kjent denne uka. De viser at omfanget av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret er av en alvorligere art og langt mer omfattende enn det medarbeiderundersøkelser og varsling har indikert tidligere.

Overrasket forsvarssjef

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har gitt utrykk for at han er overrasket og forbanna over omfanget og alvorlighetsgraden av den seksuelle trakasseringa.

Selv om MOST-undersøkelsen indikerer at det har vært en betraktelig underrapportering av uønskede hendelser i Forsvaret har også tidligere undersøkelser vist at tilfeller av seksuell trakassering har vært urovekkende høye. I vernepliktsundersøkelsen fra 2017 svarer 16 prosent av jentene at de har opplevd seksuell trakassering i løpet av sin tid i Forsvaret.

Det er derfor grenser for hvor overrasket ledere i Forsvaret kan tillate seg å være.

Vi mener at undersøkelsen vitner om en omfattende ukultur i Forsvaret.

På direkte spørsmål i Dagsnytt 18 tirsdag denne uka svarte forsvarssjefen at det ikke er tale om en ukultur eller et strukturelt problem i Forsvaret. Han hevder det er en del «råtne egg» i organisasjonen som står bak mye av det som kommer fram i undersøkelsen. I Dagsrevyen samme kveld utdypet han at det er noen unntak blant hans ansatte som har ansvaret for denne oppførselen, og at disse må lukes bort.

NTL er den største fagforeninga for sivile i Forsvaret. Vi er svært bekymret for at Forsvarsjefen fokuserer på det han omtaler som noen unntak og råtne egg. Vi mener at undersøkelsen vitner om en omfattende ukultur i Forsvaret.

Ukultur i Forsvaret

Mer enn 11 prosent av mennene og mer enn 28 prosent av kvinnene som har svart på undersøkelsen sier at de i løpet av det siste året har opplevd å bli fortalt seksuelle vitser eller historier som de ble opprørt over, eller opplevde støtende eller ubehagelig. I tillegg svarer 3 prosent av mennene og mer enn 10 prosent av kvinnene at de har opplevd uønskede seksuelle hentydninger om kropp, klær, privatliv eller seksuelle legning.


Ukultur: Det er en ukultur i Forsvaret, skriver Kjersti Barsok og Tom-Rune Klemetsen i NTL (Foto: NTL).
Ukultur: Det er en ukultur i Forsvaret, skriver Kjersti Barsok og Tom-Rune Klemetsen i NTL (Foto: NTL).


Tidligere ansatte i Forsvaret har uttalt at denne typen oppførsel er normalen, kall det gjerne «hverdagstrakassering». Omfanget vitner om at det ikke kan være noen få råtne egg som står bak alle disse vitsene og kommentarene.

Når omfanget av seksuelle vitser og uønskede seksuelle hentydninger er så omfattende bør det legges til grunn at vitsene og kommentarene forekommer i situasjoner der mange er tilstede. Omfanget vitner om at tilhørerne ikke slår ned på den uakseptable oppførselen, men at den snarere aksepteres. Dette fører til at terskelen for hva som er akseptabel oppførsel senkes. Når trasserende oppførsel ikke korrigeres av de som er vitner til den, og det ikke får noen konsekvenser for den som utfører hverdagstrakasseringa da er det en ukultur. Å gi en slik ukultur mulighet til å bre seg i organisasjonen øker sannsynligheten for langt mer alvorlig trakassering og lovbrudd.

Det er selvfølgelig noen få individer som står bak voldtekt og voldtektsforsøk. De er ikke representative for Forsvarets ansatte, men de jobber i en kultur der aksepten for hverdagstrakassering er høy, og hvor de som trakasserer andre i liten grad irettesettes for sin uakseptable oppførsel.

Manglende kultur for varsling

Det er lagt godt til rette for å varsle om uønskede hendelser i Forsvaret. Ansatte kan varsle til nærmeste leder, helsepersonell, tillitsvalgte, verneombud, gjennom en app eller via en egen krisetelefon. Selv om varslingskanalene nok kunne vært bedre kjent og forenklet, mangler det altså ikke mulighet til å varsle. Likevel vitner undersøkelsen om at svært få varsler om seksuelle trakassering når de opplever det. Årsaken til dette kan være mange, men det kan ikke være tvil om at det ikke er kultur for å varsle om seksuell trakassering i Forsvaret.

Det holder ikke å være forbanna og sjokkert.


Ledere på alle nivåer, sivile og militære, må være tydelige på at de forventer at det varsles om seksuelle trakassering - og at varsler vil bli grundig behandlet. Det må ikke være den minste tvil om at seksuell trakassering vil få konsekvenser for den som trakasserer, og at den som varsler ikke straffes.

Må anerkjenne ukulturen

Å kartlegge omfanget av seksuell trakassering er et viktig første skritt for å få bukt med problemet. Det bereder grunnen for målrettede tiltak og handling. Men skal man lykkes må forsvarssjefen anerkjenne årsaken til det store omfanget, og Forsvarets ukultur med å akseptere hverdagstrakassering endres. Det holder ikke å være forbanna og sjokkert.

Alle i Forsvaret har et ansvar for å ta et oppgjør med den ukulturen som finnes i organisasjonen i dag. Det må ikke være tvil om at det er forsvarssjefen som øverste leder som har hovedansvaret for å ta et oppgjør med den ukulturen som MOST-undersøkelsen så tydelig viser at finnes i hans etat.

Powered by Labrador CMS