Nyheter

RUTINEMESSIG: Rutinemessige urinprøver i Forsvaret gjøres for å vurdere om vedkommende er egnet for tjeneste, men skal ikke brukes til å straffe noen for narkotikabruk.

Urinprøver i Forsvaret skal ikke brukes til å straffe noen

Politiet åpner for ny vurdering av saker hvor forsvarspersonell har blitt anmeldt for narkotikabruk etter urinprøver. Slike prøver skal nemlig ikke brukes i straffesaker.

Publisert

– Vi har sammen kommet fram til at de som mener at de kan ha blitt ilagt en reaksjon på urettmessig grunnlag, kan kontakte det politidistriktet som ila reaksjonen, for å be om en ny påtalemessig vurdering av saken, opplyser stabssersjant Aleksander Hage til Dagens Næringsliv.

Rutinemessige urinprøver i Forsvaret gjøres for å vurdere om vedkommende er egnet for tjeneste, men skal ikke brukes til å straffe noen for narkotikabruk.

Arbeidet med å få oversikt over omfanget av slike mulige tilfeller hvor det likevel kan ha skjedd, har vist seg «svært krevende», ifølge Hage.

– Dersom noen urettmessig har fått en sivil straffereaksjon på bakgrunn av urinprøver innhentet for å vurdere skikkethet, er det noe Forsvaret beklager, sier han videre.

Det antas å være svært vanskelig og ressurskrevende å identifisere alle enkeltsaker, blant annet fordi man også må gå langt tilbake i tid, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet til avisen. De vil nå gå i dialog om veien videre med Riksadvokaten, sier han.

– Det er ikke diskutert konkrete tiltak for å nå ut til de dette måtte angå, men dette kan bli vurdert i den videre prosessen, sier Vandvik.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Powered by Labrador CMS