Meninger

TILLITSVALGTORDNINGEN: 80 delegater deltok på Landskonferanse for Tillitsvalgtordningen (TVO) i år.

Gode eksempler til etterfølgelse

Det bør være en ryggmargsrefleks hos oss som ledere i Forsvaret å diskutere relevante spørsmål med våre tillitsvalgte soldater.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvarssjefens fagmilitære råd har overskriften «trygghet i usikre tider». En viktig del av denne tryggheten er våre vernepliktige. Dette ble understreket på årets Landskonferanse for Tillitsvalgtordningen i Forsvaret 7.-9. juni, der 80 engasjerte delegater, som nå gjennomfører sin førstegangstjeneste, deltok.

Her ble Vernepliktsprogrammet for 2023-2025 behandlet. Vernepliktsprogrammet omhandler ulike temaer som angår soldatene, så som helse, miljø og sikkerhet, soldatutdanning, klima, mangfold og inkludering, velferd og trivsel, rettigheter og informasjon, for å nevne noe.

Generasjonsforståelse

Mange av utfordringene som beskrives i Vernepliktsprogrammet er også adressert i det fagmilitære rådet (FMR) som ble overlevert forrige uke. Våre soldater ser sin rolle og koblingen av dem inn mot totalforsvaret på en forbilledlig måte.

Det er også gledelig å registrere den store interessen blant dem som gjennomfører sin førstegangstjeneste om å bidra i det videre arbeidet. Vi har gode søkertall både til yrket som soldat og til våre utdanningsinstitusjoner.

På Landskonferansen kom det en rekke refleksjoner, ideer og perspektiver knyttet til behov og utfordringer blant det yngre personellet. Vi er flere generasjoner som jobber sammen om å løse oppdrag hver dag. De vernepliktiges perspektiver er derfor viktig for å utvikle HR som fagfelt.

Lønn og insentiver

Forsvaret trenger ikke å vente på langtidsplanen for å ta tak i utfordringer vi allerede er kjent med. Det jobbes nå med å utvikle ny lønns- og personalpolitikk. Samtidig pågår det et mer langsiktig arbeid i regi av Forsvarsdepartementet om lønn og insentiver for forsvarssektoren. Mens vi venter på disse arbeidene, er det viktig at Forsvaret benytter handlingsrommet vi allerede har best mulig.

For å møte noen av utfordringene for å beholde og rekruttere personell, er det viktig at ansatte og ledere gjøres kjent med og bruker de mulighetene vi allerede har, samtidig som insentiver forsterkes på kort sikt.

Dette gjelder for eksempel styrking av stipendordninger til videreutdanning og tilgang på flernivåklient (FISB-B/hjemmekontorløsning) til flere. Vi vet allerede at fleksibilitet og kompetansepåfyll er etterspurt av mange.

Bygge beredskap

I lys av de sikkerhetspolitiske endringene er det vesentlig at Forsvaret klarer å beholde personell og kompetanse. Svært mange bidrar daglig for å håndtere den usikre sikkerhetssituasjonen vi står i, og vil stå i over tid. Støtten vi gir til kampen Ukraina kjemper er uvurderlig for vår egen nasjonale sikkerhet, som del av en allianse.

Skal vi klare å fortsette å yte den støtten og samtidig utvikle Forsvaret, er det avgjørende at vi klarer å ta vare på personellet vårt. Som Forsvarssjefen skriver i sitt fagmilitære råd: «Personell- og kompetansesituasjonen er den største risikofaktoren for utviklingen av Forsvaret». Å rekruttere og utdanne flere soldater er vår øverste prioritet, i tillegg til å motivere og utvikle de som allerede er ansatt hos oss.

Tillit lest baklengs

For å utvikle Forsvaret som en attraktiv arbeidsgiver må vi fortsette å lytte til, og inkludere, yngre soldaters perspektiver i arbeidet. Tillit er det samme ordet lest begge veier. Det er et godt bilde på at tillit går begge veier.

Skal vi i Forsvaret klare å beholde personell og kritisk kompetanse, samt rekruttere vernepliktige til videre tjeneste, er vi avhengig av jobben Tillitsvalgtordningen gjør. Det er viktig for den gjensidige tillit i systemet, og Forsvaret som arbeidsgiver. Det bør derfor være en ryggmargsrefleks hos oss som ledere i Forsvaret å diskutere relevante spørsmål med våre tillitsvalgte soldater.

Tusen takk

Det har vært et krevende år for alle som jobber i, og er glad i, Forsvaret. Krigen har medført økt tempo i arbeidshverdagen for mange, og jobben med å bygge beredskap er sentral.

Fokuset som er satt på varsling og vår manglende evne til å håndtere dette på en måte som alle våre ansatte og soldater fortjener har vært krevende. En ekstra takk til de som har tatt belastningen som det kan være å fortelle sin historie i offentligheten. Sist, men ikke minst, har det blitt levert tunge utredninger og råd, også innenfor HR og kompetanseområdet, til vår politiske ledelse.

Mange fortjener å bli sett, gitt anerkjennelse og et «klapp på skulderen». Min anerkjennelse går denne gangen til samtlige som gjennomfører sin førstegangstjeneste og de tillitsvalgte for soldatene våre. Det var både en glede, og inspirasjon til økt innsats innenfor menneskelige ressurser og kompetanseområdet, å delta under hele årets Landskonferanse på Kjevik. Takk for innsatsen, takk for at dere er gode eksempler til etterfølgelse, stå på i det videre, vi er på rett vei.

Powered by Labrador CMS