Nyheter

NYTT VARSEL: En ansatt i Forsvaret fikk en ny reaksjon fra Forsvaret, selv om de hadde gitt et muntlig varsel året før. Bildet ovenfor er for illustrasjon.

Omvarslet offiser fikk ny advarsel av Forsvaret for avsluttet sak

En varslingssak som kom opp i mediene gjorde at en offiser ble suspendert og fikk skriftlig advarsel – selv om saken var avsluttet ett år i forveien.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Sivilombudet kritiserer Forsvaret for håndteringen av en offiser som ble gjenstand for varsling, og mener at en ny og strengere reaksjon ikke kan gis uten nye opplysninger.
  • Forsvaret har etablert varslingsmottak i alle driftsenheter for å sikre at prosedyrer i varslingssaker følges opp gjennom hele saksbehandlingen.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

– Å gjenåpne gamle saker, som for lenge siden er avsluttet og konkludert, bidrar til stor usikkerhet både for den enkelte ansatte, familien og for alle berørte i organisasjonen, sier mannen til Forsvarets forum i dag. 

I 2018 begikk han en straffbar handling, og det kom inn et varsel om ham det påfølgende året. Personen som varslet og offiseren jobbet i samme avdeling i Hæren. Offiseren ble omplassert til en annen stilling i en periode på i underkant av et halvt år 2019. Siden byttet varsleren tjenestested.

Ettersom det pågikk en sivil etterforskning, fikk han ikke den nødvendige sikkerhetklareringen som trengtes for å kunne fortsette i samme stilling. Han ble dermed permittert. 

I 2020 ble han straffedømt for forholdet. Det påfølgende året ble offiseren omplassert i en annen stilling. I autorisasjonssamtalen skal offiseren da ha mottatt et muntlig varsel og ha blitt fortalt at saken var avsluttet, ifølge Sivilombudet.

I 2022 satte mediene søkelys på varslingssaker i Forsvaret. Offiserens sak var en av dem som ble omtalt.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I mai 2022 ble offiseren på nytt suspendert mens Forsvaret undersøkte om det var grunnlag for avskjed. Måneden etter valgte Forsvaret å gi en skriftlig advarsel, noe den ansatte fikk i august 2022.

Forsvaret: Ikke et nytt varsel

Den omvarslede offiseren klagde Forsvaret inn til Sivilombudet, ettersom offiseren mente saken skulle være avsluttet med det første varselet. Istedenfor ble vedkommende suspendert mot sin vilje og fikk et nytt varsel for det samme forholdet, mener offiseren.

I Sivilombudets undersøkelse svarer Forsvaret at de ikke hadde gitt et nytt eller flere advarsler i denne saken.

– Forsvarets syn var at en muntlig advarsel kan formaliseres skriftlig på et senere tidspunkt, uten at dette utgjør en «ny» advarsel eller ny reaksjon knyttet til samme forhold, skriver Sivilombudet.

Når det gjelder suspensjonen sier Forsvaret at det ikke var innenfor arbeidsgivers styringsrett å ensidig pålegge ansatte tjenestefri med lønn.

Forsvaret mener imidlertid at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en gjensidig avtale om tjenestefri med lønn.

Offiseren sier derimot at suspensjonen ble protestert imot, noe som kom frem fra referatet. Vedkommende mente også at Forsvaret ikke hadde utarbeidet noen sluttrapport om oppfølgingen av varselet mot ham.

Sivilombud Hanne Harlem.
KRITISK: Sivilombud Hanne Harlem kritiserer Forsvaret for å gi flere advarsler for samme sak..

Sivilombudet mener at hvis hensikten med den skriftlige advarselen kun var en å sikre en omforent forståelse av innholdet i den muntlige advarselen, så kunne ikke Forsvaret vente over ett år fra juni 2021 til august 2022 med å nedtegne innholdet.

– Nedtegningen måtte dessuten være korrekt. Her var imidlertid innholdet i de to varslene ulikt. Den nye advarselen var etter klagers syn foranlediget av medieomtale om Forsvarets håndtering, skriver Sivilombudet.

Ingen nye opplysninger

Forsvaret kan ikke gi flere advarsler i samme sak og pålegge den ansatte fri fra tjeneste med lønn så lenge etter den første advarselen, mener Sivilombudet. 

Sivilombudet har undersøkt håndteringen av den omvarslede offiseren. De har flere ankepunkter mot Forsvaret.

– En arbeidsgiver, og heller ikke Forsvaret, kan ikke gi en ansatt en ny og strengere reaksjon for det samme forhold det allerede er reagert på, uten at det har kommet nye opplysninger, sier sivilombud Hanne Harlem, før hun fortsetter:

– Selv om man i ettertid tenker man ikke var streng nok, er ikke det saklig grunn for å gjenoppta saken når den var avsluttet overfor den ansatte klageren.

Godt å få ro

Sivilombudet sier Forsvaret ikke utarbeidet en sluttrapport da de ga det første varselet i juni 2021, slik Forsvarets retningslinjer om varsling legger opp til. 

Trine Sylju Arntsen, kommunikasjonssjef i Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), sier Forsvaret vil lære av Sivilombudets kritikk, både nå og for fremtidige saker.

– Denne saken ble varslet i 2019. Siden da har Forsvaret jobbet med å etablere varslingsmottak. Det er nå etablert varslingsmottak i alle driftsenheter i Forsvaret (DIF), sier hun.

Arntsen forsetter med å si at en av de viktigste oppgavene til DIF-ene er å sørge for at prosedyrer i varslingssaker i Forsvaret følges opp i hele saksbehandlingen.

Offiseren selv sier han er glad for at Sivilombudets har gått grundig til verks i sitt arbeid og konklusjoner.

I tillegg synes han det er godt å høre at Forsvaret vil følge de gitte anbefalingene både for seg selv og for alle som har lukkede saker.

– For min del er det nå godt å endelig få ro til å fullt kunne fokusere på å gjøre en best mulig jobb, i en tid der tjenesten i Forsvaret oppleves viktigere og mer meningsfylt enn noen gang, sier den ansatte.

Powered by Labrador CMS