Nyheter

DE UNGE: Den ferske MOST-undersøkelsen viser at 34 prosent av vernepliktige (menige) har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering i løpet av det siste året.

Ny MOST-undersøkelse: 67 personer har opplevd overgrep

Kvinner i Forsvaret opplever samlet sett mer mobbing og seksuell trakassering enn menn, viser den ferske undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering for 2022.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

MOST-undersøkelsen ble gjennomført vinteren 2022-2023 blant alle militært- og sivilt ansatte og vernepliktige i førstegangstjenesten (menige/studenter) i Forsvaret. Svarene er analysert av FFI på oppdrag fra Forsvaret. 10 891 respondenter svarte på undersøkelsen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Av respondentene svarte flest fra Hæren at de hadde opplevd en form for mobbing eller seksuell trakassering, mens menige og ansatte i Sjø- og Luftforsvaret opplevde minst.

Undersøkelsen som Forsvarets forum har fått tilgang til offentliggjøres torsdag.

Seksuell trakassering

Undersøkelsen viser at 19 prosent av de ansatte og 34 prosent av menige/studenter har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger i løpet av det siste året. Det er en betydelig større andel kvinner som har opplevd seksuell trakassering enn menn, ifølge rapporten.

Formene av seksuell trakassering i undersøkelsen:

 • Kjønnstrakassering

 • Uønsket seksuell oppmerksomhet

 • Seksuelt press

 • Seksuelle overgrep

Kvinnelige menige/studenter i Hæren og kategorien som i undersøkelsen omtales som øvrige driftsenheter (DIF-er), har opplevd nesten tre ganger så mye seksuell trakassering som menn. Rundt 40 prosent av menige/studenter og spesialister har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet minimum én eller to ganger.

Les også: Sjefssersjant om varslingssaker: – Jeg sitter med konstant dårlig samvittighet

Seksuelle overgrep

Undersøkelsen stiller to spørsmål om seksuelle overgrep. Disse to spørsmålene er uendret fra den forrige undersøkelsen. Spørsmålene gjelder hvorvidt respondenten har «i løpet av de siste 12 månedene opplevd, enten i eller utenfor tjenestetid av en som tjenestegjør i Forsvaret»

 • «at noen har hatt sex/samleie med deg uten ditt samtykke», eller opplevd
 • «å bli tvunget til seksuelle handlinger».

51 kvinner og 16 menn har svart at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Dette er en økning fra 2020, hvor det til sammen var 45 menn og kvinner som svarte at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep.

På bakgrunn av MOST-undersøkelsen for 2018 regnet NRK ut at over 160 personer ble utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk i løpet av en tolvmånedersperiode. 44 personer svarte at de hadde blitt voldtatt (24 kvinner og 20 menn) og 123 personer sa at de ble forsøkt voldtatt.

Undersøkelsen for 2022 ser ikke på forekomsten av voldtektsforsøk.

Mobbing

FFI-undersøkelsen viser at 11 prosent av de ansatte og 24 prosent av menige/studenter har opplevd en eller annen form for mobbing de siste seks månedene.

Formene av mobbing i undersøkelsen:

 • Personrelatert mobbing

 • Utestenging

 • Arbeidsrelatert mobbing

 • Truende adferd

 • Fysisk mobbing

Blant de ansatte er det de kvinnelige spesialistene som har opplevd mest mobbing og de mannlige offiserene som har opplevd minst.

Fordelt på de ulike forsvarsgrenene er det høyeste forekomst av mobbing rapportert i Hæren, og lavest i Sjø- og Luftforsvaret.

Les også: Misvisende bruk av voldtektsstatistikk fra Forsvaret

Deltakelse

Undersøkelsen kartlegger både omfanget og formen på mobbing og seksuell trakassering og hadde i 2022 og 2023 en svarprosent på 48. Deltakelsen blant kvinner var, i likhet med MOST-undersøkelsen fra 2020, høyere enn hos menn.

Svarprosenten var høyest hos kvinnelige elever og studenter og lavest blant mannlige menige og lærlinger. På lik linje med svarprosenten i 2020 var det 6 prosent som aktivt takket nei til å delta i undersøkelsen.

Varslingssaker

PwCs eksterne vurdering av Forsvarets varslingssystem fra 2022 konkluderte med at Forsvarets oppfølging av varslingssakene ikke var god nok og at det var tydelige forbedringsområder rundt håndteringen av varslingssaker. Mangelen på både kompetanse og kapasitet var noen av hovedgrunnene til dette.

Flertallet av de som har svart på MOST-undersøkelsen for 2022 svarer at de vet hvor de finner informasjon om varsling. På tross av dette ble kun 38 prosent av mobbehendelsene og 21 prosent av hendelsene knyttet til seksuell trakassering varslet om.

I rapporten oppgir 3 av 10 ledere med personalansvar at de ikke har fått opplæring i hvordan de håndterer varslingssaker. Hvilken type opplæring og tiltak varierer mye mellom de ulike driftsenhetene, skriver FFI.

Både kvinner og menn som har svart på undersøkelsen, oppgir de samme grunnene for å ikke varsle. Blant annet har de ikke ønsket å gå videre med hendelsen, de var usikre på om hendelsen var alvorlig nok og de trodde ikke at varslet ville føre fram.

Powered by Labrador CMS