Nyheter:

LA FREM RAPPORT: FFI-forsker Kari Røren Strand og forsvarssjef Eirik Kristoffersen på vei til presentasjonen av Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering.

Forsker om MOST: Et symptom på at maktforholdene i Forsvaret ikke er som de burde være

Forsvarssjefen sier at klare kommandolinjer kan hjelpe Forsvaret i kampen mot mobbing. Ikke hold i forskningen, sier forskere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– MOST-undersøkelsen er et symptom på at maktforholdene i Forsvaret ikke er som de burde være, sier Stig Ole Johannessen, professor i organisasjon og ledelse ved Nord universitet.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Mandag presenterte forsvarssjef Eirik Kristoffersen resultatene fra MOST-undersøkelsen 2020, en kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Der kommer det blant annet frem at 46 prosent av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering.

Under pressekonferansen trakk forsvarssjefen frem at den hierarkiske strukturen i Forsvaret kan bidra til å motarbeidet problemet.

– Det er mange forskningsbaserte undersøkelser som vil tilsi at et system slik som Forsvaret, en hierarkisk organisasjon, foreløpig ganske mannsdominert og med stor avdelingslojalitet, fører til at man ikke rapporterer om alt, og at vi er i risikosonen når det gjelder mobbing og trakassering, sa Kristoffersen.

– Samtidig har jeg lyst til å snu på det. Nettopp det at vi er en militær organisasjon, med klare, tydelige kommandolinjer, for å bruke det begrepet, med sjefer på alle nivåer som er ansvarlige for sin virksomhet, kan bidra til at vi når den her nullvisjonen. Fordi, det er ikke noen tvil om hvem som er ansvarlig, på hvert eneste nivå, fra yngste lagfører eller besetningsleder til forsvarssjefen, så er ansvaret tydelig plassert, fortsatte han.

Illustrasjonsbildet. Foto: Forsvaret

Et institusjonsproblem

Johannessen har ikke sett forskning som bekrefter eller avkrefter om det er lettere eller vanskeligere å håndtere mobbing og trakassering i hierarkiske organisasjoner.

– Man kan spekulere og føre argumentasjon for begge syn, men mobbing og trakassering er utvilsomt maktfenomener, og følgelig vil det være viktig hvordan maktforhold utøves i praksis, hva som passerer og ansees som tolererbart i ulike grupper, sier han.

Akkurat dette er ifølge Johannessen et kulturelt trekk ved enhver organisasjon. Hierarki i seg selv fører ikke til trakassering.

Les også: Seksuell trakassering i tjenestetiden foregår hovedsakelig på arbeidsplassen

Johannessen påpeker at institusjoner, enten det er forsvaret, politi, universiteter, teatre, sykehus, eller politiske partier, ofte har større problemer med mobbing og trakassering enn andre organisasjoner og bedrifter.

– Høy forekomst av mobbing og seksuell trakassering er trolig mer utbredt i institusjonaliserte virksomheter, og i bransjer der det er sterke avhengighetsforhold, mye står på spill og konkurransen er stor karrieremessig. Vi har jo sett mange eksempel fra kreative bransjer som film og bokbransje. I institusjoner som Forsvaret er det ofte sementerte maktforhold og lange tradisjoner som gjør det vanskelig å gjøre noe med maktforholdene, sier Johannessen.

– Godt innspill

Johannessen legger til at det også kan være vanskeligere å varsle når folk har livslange karrierer innenfor institusjonen.

– For en arbeidsgiver i en privat virksomhet er det lettere å ta tak i slike problemer. Samtidig er det også enklere for en ansatt i privat sektor å finne en annen jobb dersom en ikke liker arbeidsmiljøet. Å være ansatt i staten betyr stabilitet, men det gjør det også vanskeligere for mange å si fra om problemer, sier han.

MOST-undersøkelsen: Slik er tallene fordelt på forsvarsgren

Det er arbeidsgivers ansvar, men en som varsler blir også ofte utstøtt fra sitt eget miljø.

Kari Røren Strand, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og en av forfatterne av MOST-rapporten, peker på faktorer ved Forsvarets organisasjon som kan bidra til å øke faren for mobbing og trakassering.

MOST: FFI-forsker Kari Røren Strand presenterer Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering.

– Det er jo mange undersøkelser fra andre land som peker på dette med hierarkiske organisasjoner, skjev kjønnsfordeling og dette med en totalinstitusjon, i hvert fall i førstegangstjenesten med de som skiller mellom arbeid og fritid er jo veldig svakt, for de jobber og bor samme sted. Det er faktorer som forsterker muligheten for at det skal skje. De faktorene har forsvaret. da må man jobbe veldig systematisk, sier Strand.

– Forsvarssjefen sa det hierarkiske systemet kunne bidra til å være med å løse problemet, tror du det kan fungere?

– Ja, det har jeg ikke sett i noe forsking men jeg syntes det var et veldig godt innspill. Det kan jo også være en faktor for å få ting raskt i gang. At man som leder er veldig bestemt.

Powered by Labrador CMS