Nyheter

KRAFTIG VEKST: Norsk forsvars- og sikkerhetsindustri er i stadig vekst. Bilde fra produksjonshallen hos Nammo på Raufoss.

Norsk forsvars- og sikkerhetsindustri: Bidro med verdiskapning på over 14 milliarder kroner i 2021

Ifølge en ny rapport, bidro den norske forsvars- og sikkerhetsindustrien med inntekter til staten som var langt høyere enn beløpet det norske forsvaret brukte på investeringer og kjøpe av varer og tjenester fra norske forsvarsbedrifter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rapporten er laget av Menon Economics på oppdrag fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi).

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Den tar for seg året 2021 og gir dermed et innblikk i situasjonen i forkant av Ukraina-krigen, skriver FSi i en pressemelding.

– Analysen vår peker på at forsvars- og sikkerhetsindustrien har store samfunnsmessige bidrag. Blant annet ser vi at industrien i 2021 bidro med verdiskaping på over 14 milliarder kroner, når vi inkluderer ringvirkninger. Dette representerer en høy veksttakt som vi ser fortsette i de kommende årene, sier Jonas Erraia i Menon Economics.

Norsk forsvarsindustri har siden 2018 opplevd sterk vekst, med et høyt aktivitetsnivå og høy verdiskapning.

Høye inntekter

Rapporten viser at industrien i 2021 bidro med inntekter til staten som var langt høyere enn beløpet som det norske forsvaret brukte på investeringer og kjøp av varer og tjenester fra norske forsvarsbedrifter.

Blant sammenlignbare næringer er det kun sjømatnæringen som kan konkurrere med forsvarsindustrien når det gjelder verdiskapingsvekst de siste ti årene, skriver FSi i pressemeldingen.

– Industriens totale forsvarsrelaterte omsetning lå på 23 milliarder kroner i 2021, med et samlet bidrag til norsk verdiskaping på over 14 milliarder kroner, når man ser på både næringen selv, aktuelle leverandører og underleverandører, heter det.

Omtrent halvparten av industriens omsetning og verdiskaping skapes av Kongsberg Gruppen og Nammo, mens resten er fordelt på om lag 170 bedrifter, hvorav de fleste er små og mellomstore.

Økning i bestillinger etter Ukraina-krigen

Industrien er helt avhengig av eksport til andre Nato-land. I 2021 ble det eksportert til Nato-land for omtrent 8 milliarder kroner.

– Med krigen som bakteppe har industrien opplevd en økning i bestillinger, i tillegg til store eksisterende ordrereserver som skal leveres på, skriver FSi.

Men rapporten peker på utfordringer i tiden fremover som kan påvirke evnen til å levere på etterspørselen, blant annet manglende tilgang på kompetanse, råvarer, komponenter og kapital.

– For at forsvarsindustrien skal kunne møte den økte etterspørselen og være i stand til å øke produksjonen når situasjonen krever det, må næringen ha tilgang på helt kritiske ressurser, og offentlige midler til forskning og utvikling må være på et slikt nivå at industrien kan fortsette å henge med i det teknologiske kappløpet, sier administrerende direktør Torbjørn Svensgård i FSi.

Powered by Labrador CMS