Nyheter:

Forsvaret: – Bare strengt nødvendige tjenestereiser skal gjennomføres

Dette er koronavirus-grepene Forsvaret har formidlet til sine ansatte.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

​– Det er viktig for Forsvaret å bidra til å holde spredningen til et minimum. Både som ansvarlig samfunnsaktør, og for å være i stand til å løse vårt samfunnsoppdrag gjennom å opprettholde operativ evne, sier pressetalsperson i Forsvaret, orlogskaptein Per-Thomas Bøe, til Forsvarets forum. 

Forsvaret sendte mandag kveld en e-post til sine ansatte med retningslinjer knyttet opp mot forebygging av virusspredning. Forsvarets forum har fått e-posten oversendt av Forsvarssjefens pressetalsapparat.

Skrivet begynner med å skissere hvordan viruset har spredt seg fra oppblomstringen i Kina og at det smitter ved kontakt- og dråpesmitte. 

Forsvarets operative hovedkvarter har tidligere fortalt at det ikke er aktuelt å avlyse den internasjonale vinterøvelsen «Cold Response».

Rutiner og symptomer

– Gode smittevernrutiner, spesielt håndvask med varmt vann, bruk av håndsprit og god hostehygiene er vesentlig for å begrense sykdomsspredning, heter det i rådene Forsvarets sanitet har utarbeidet i tråd med de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. 

Skrivet lister opp symptomer på koronaviruset som feber, luftveisinfeksjon med sår hals, pustevansker og/eller hoste og generelt dårlig allmenntilstand. Ansatte oppfordres til å kontakte fastlege eller lokal legevakt over telefon. Soldater i garnison oppfordres til å ta kontakt med den lokale sykestuen over telefon. Inkubasjonstiden - tiden det tar fra du blir smittet til symptomene viser seg - er 3 til 10 dager.

Har du lest om Hærens nye smittegruppe? De følger nøye med på koronaviruset.

Begrenser tjenestereiser

Videre har Forsvaret lagt til fire egne føringer som omhandler reisevirksomhet:

1. Det skal ikke gjennomføres reiser til områder med vedvarende spredning som angitt av FHI.

2. Personell som reiser inn til Norge fra områder med vedvarende spredning skal gjennomføre en 14 dagers hjemmekarantene før de tillates inn på militære installasjoner. Dette omfatter både norsk og utenlandsk personell på privat- og tjenestereiser. Fastlege eller legevakt skal kontaktes på 116 117, og varsles om selvpålagt karantene. Undersøkelse og prøver for å kartlegge om man er bærer av viruset skal gjennomføres av helsepersonell. 

3. Bare strengt nødvendige tjenestereiser skal gjennomføres, og det skal være lav terskel for å avlyse eller utsette tjenestereiser til utlandet. Også til områder som ikke har vedvarende spredning. Ved opphold på flyplass, bruk av kollektivtransport og lignende vil man kunne komme i kontakt med mennesker som har vært i område med vedvarende smitte.

4. Dersom man er i tvil om statusen til områder man har oppholdt seg i, skal man starte en 14 dagers hjemmekarantene. Karantenen revurderes basert på råd fra helsepersonell.
Powered by Labrador CMS